Παρασκευή, 14 Αυγούστου, 2020

Η «Επιμελητηριακή Ανανέωση» καλεί τις εταιρείες να υποδείξουν μέχρι αύριο 1/12 εκπροσώπους για ψήφο

εκλογές

Τις επιχειρήσεις της Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει η «Επιμελητηριακή Ανανέωση», τόσο  με ανάρτηση στη σελίδα της όσο και με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του επικεφαλής της Γιώργου Σωτηρόπουλου, για το περιθώριο μέχρι αύριο 1/12/2017 των εταιρειών να υποδείξουν εκπροσώπους τους που θα ψηφίσουν στις εκλογές στις 10 και 11 Δεκεμβρίου για το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
ΑΥΡΙΟ 1/12 ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 10 & 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Προσοχή: Προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
* Στις εταιρείες Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ & ΙΚΕ που έχουν πάνω από 2 εταίρους καθώς και
* Στις Ανώνυμες Εταιρείες

θα πρέπει να συμπληρωθούν και να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 01/12/2017 στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας τα έντυπα υπόδειξης των εκπροσώπων τους (αυτοί που θα ψηφίσουν) και συγκεκριμένα:

  1. Κάθε Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) – μέλος του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ έχει δικαίωμα τριών (3) ψήφων και το ασκούν οι εκπρόσωποί της, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και μπορεί να είναι μέλη Δ.Σ. ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της, που ορίζονται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Μαζί με το έντυπο υπόδειξης εκπροσώπων θα πρέπει να υποβληθεί :
Το πρακτικό με την κατά τα ανωτέρω ειδική απόφαση του Δ.Σ. για ορισμό των εκπροσώπων (επισυνάπτεται υπόδειγμα).

  1. Κάθε Προσωπική εταιρεία Ο.Ε. έχει δικαίωμα μέχρι δύο (2) ψήφων και το ασκούν μέχρι δύο ομόρρυθμα μέλη και Ε.Ε. έχει δικαίωμα μέχρι δύο (2) ψήφων ομόρρυθμων εταίρων ή ενός ομορρύθμου και ενός ετερορρύθμου εταίρου που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπό της.
  2. Κάθε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) έχει δικαίωμα μέχρι δύο (2) ψήφων και το ασκούν μέχρι δύο από τους διαχειριστές ή ένας διαχειριστής και ένας εταίρος που υποδεικνύονται από την εταιρεία (με υπόδειξη που υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό της).
  3. Κάθε Ι.Κ.Ε. έχει δικαίωμα μέχρι δύο (2) ψήφων των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρους της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.
  4. Κάθε συνεταιρισμός (Συν ΠΕ) έχει δικαίωμα μέχρι δύο (2) ψήφων και το ασκούν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέα ή οι αναπληρωτές τους οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Δ.Σ. (που υποδεικνύονται από το Δ.Σ.).
  5. Κάθε μονοπρόσωπη ΕΠΕ έχει δικαίωμα μίας ψήφου και το ασκεί ο διαχειριστής της.
  6. Κάθε μονοπρόσωπη ΙΚΕ έχει δικαίωμα μίας ψήφου και το ασκεί ο διαχειριστής της.
  7. Κάθε υποκατάστημα έχει δικαίωμα μίας ψήφου και το ασκεί ο διευθυντής ή ο αναπληρωτής αυτού.

* Οι εταιρείες Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ & ΙΚΕ που έχουν μέχρι δύο εταίρους, καθώς επίσης η μονοπρόσωπη ΕΠΕ και η μονοπρόσωπη ΙΚΕ δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν έντυπα υπόδειξης εκπροσώπων.
* Κάθε φυσικό πρόσωπο ψηφίζει μόνο μία φορά. Γι’ αυτό τα ίδια πρόσωπα που θα υποδειχθούν από την επιχείρησή σας (με την συμπλήρωση του εντύπου υπόδειξης) δεν πρέπει να υποδειχθούν ή να έχουν δικαίωμα ψήφου σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις (δηλαδή, δεν θα πρέπει να είναι και εκπρόσωποι άλλων επιχειρήσεων (ΑΕ ή ΕΠΕ ή ΟΕ ή ΕΕ ή Συν/σμών ή Ατομικών ή Υποκαταστημάτων).

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.