Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 2022

Άρχισαν οι αιτήσεις στο Βρεφονηπιακό του ΟΑΕΔ

Άρχισαν οι αιτήσεις στο Βρεφονηπιακό του ΟΑΕΔ

Από 7 έως 30/6 η προθεσμία

Άνοιξε η χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των πρώην Ο.Ε.Ε που από τη φετινή χρονιά έπαψαν να υφίστανται και οι δομές ενώθηκαν με τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Αυτό ισχύει και για το Αγρίνιο και η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από σήμερα 7/6 μέχρι τις 30/6.2012. Θυμίζουμε ότι ο συγκεκριμένος βρεφονηπιακός σταθμός είναι ο μόνος κρατικός που δέχεται παιδιά από τον πρώτο 1,5 χρόνο της ζωής τους ακόμη και αν δεν έχουν βγάλει την πάνα. Ο Β.ΝΣ. βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Τριάδας δίπλα στα σχολικά συγκροτήματα της περιοχής.

 

1. Αίτηση των γονέων ή των κηδεμόνων. (Δίδεται από την υπηρεσία)

2. Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή την Κοινότητα. και για τους διαζευγμένους ή τους εν διαστάσει γονείς, επίσημο έγγραφο δικαστικής αρχής.

4. Επικυρωμένη φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιαρίου ατομικού και οικογενειακού και Υπεύθυνη Δήλωση ότι η μητέρα είναι εργαζομένη. Για τον δικαιούχο των παροχών του Οργανισμού απαιτούνται εκατό (100) ημέρες εργασίας το έτος 2011 και για τον οικοδόμο εβδομήντα πέντε (75). (Η επιβεβαίωση των ενσήμων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής

εφαρμογής για την οποία έχουν ενημερωθεί το Περιφερειακό Γραφείο.

β. Βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας από τον Ο Α Ε Δ, για τον επιδοτούμενο άνεργο, καθόσον εξομοιώνεται με εργαζόμενο. (Απαιτούνται 30 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας).

Β. Εργαζόμενος/νη με αναγγελία πρόσληψης του Ο.Α.Ε.Δ. το τελευταίο τρίμηνο πριν την αίτηση υποχρεούται να προσκομίσει μηχανογραφημένη κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ και βεβαίωση εργοδότη που θα διασταυρωθεί από το Μητρώο ΙΚΑ – ΟΑΕΔ, μέχρι τη λειτουργία έναρξης της

σχολικής χρονιάς,

7. Παραστατικά αναπηρίας ή πράξη συνταξιοδότησης για συνταξιούχο του ΙΚΑ ή άλλων Οργανισμών, που κατέβαλλαν εισφορά υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

8. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση ότι δεν είναι υποχρεωμένος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

$. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του με το εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης.

10, Περιπτώσεις που εμπίπτουν σε κοινωνικά κριτήρια, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικό και να είναι σε ισχύ.

 

Σημειώσεις: Η εργασία της μητέρας είναι απαραίτητη προϋπόθεση και όλα τα δικαιολογητικά δύνανται να επικυρωθούν από την υπεύθυνη του Β.Ν.Σ. με την επίδειξη του πρωτοτύπου.

 

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.