Τρίτη, 19 Ιανουαρίου, 2021

Ίδρυση παρατηρητηρίου για τους Οδικούς Άξονες της Δυτικής Ελλάδας

Ίδρυση παρατηρητηρίου για τους Οδικούς Άξονες της Δυτικής Ελλάδας

Διαβάζουμε στην εφημερίδα express ότι ιδρύθηκε Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ) με σκοπό τη διαρκή παρακολούθηση, μελέτη και ανάλυση των χωρικών επιδράσεων των υπό κατασκευή μεγάλων οδικών διαδρόμων της περιφέρειας, της Ολυμπίας Οδού, της Ιονίας Οδού, της οδού Τρίπολης-Καλαμάτας, καθώς και της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.

Ιδρυτές του είναι τέσσερις πανεπιστημιακοί που είχαν συνεργαστεί στην εκπόνηση δύο ερευνών που κατάρτισε το Πανεπιστήμιο Πατρών για τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, ο καθηγητής Παύλος Λουκάκης, οι αναπληρωτές καθηγητές Β. Παππάς και Αθ. Μπέλλας ο επίκουρος καθηγητής Β. Πατρώνης και ο οικονομολόγος Θεόδωρος Λουλούδης.

Το ΠΟΑΔΕΠ στοχεύει στη δημιουργία και αποτελεσματική λειτουργία ενός σύγχρονου παρατηρητηρίου χωρικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του νέου οδικού άξονα στη Δυτική Ελλάδα. Το παρατηρητήριο θα εξειδικευθεί στη συνεχή παραγωγή σχετικής τεκμηρίωσης και δεικτών και στην εκπόνηση ερευνών, μελετών και αναλύσεων, με σκοπό τη διάθεση του υλικού αυτού για την ενημέρωση και πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού και τη στήριξη δημόσιων φορέων και οργανισμών, των ΟΤΑ και των επιχειρήσεων. Η χρησιμότητα του νέου αυτού φορέα είναι αυτονόητη, αφού ο δυτικός άξονας, συνολικού μήκους 600 χλμ. περίπου, διέρχεται από 10 νομούς, η δε λειτουργία του αφορά άλλους 4 νησιωτικούς νομούς της χώρας (Ιόνια Νησιά) που και αυτοί περιλαμβάνονται σε αυτό το νέο και σύγχρονο συγκοινωνιακό δίκτυο της Δυτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα, το ΠΟΑΔΕΠ θα καταρτίσει άμεσα, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, σύστημα δεικτών οι οποίοι με συγκεκριμένο και μετρήσιμο τρόπο θα καταγράφουν, σε συνεχή χρονική βάση, τα αναπτυξιακά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και συγκοινωνιακά χαρακτηριστικά των περιοχών που επηρεάζονται από τον άξονα. Για επιχειρησιακούς λόγους, οι δείκτες θα ταξινομούνται σε τρεις μεγάλες ομάδες: κοινωνικοοικονομικοί, περιβαλλοντικοί και δείκτες λειτουργίας οδικού δικτύου.

Στο πλαίσιο των παραπάνω επιδιώξεων και δραστηριοτήτων του το ΠΟΑΔΕΠ θα διοργανώνει επίσης συνέδρια, εκθέσεις, ημερίδες, σεμινάρια, διαλέξεις και άλλες σχετικές εκδηλώσεις, επιστημονικού ή ενημερωτικού χαρακτήρα, θα εκδίδει βιβλία, περιοδικά και άλλα έντυπα και θα προβαίνει με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο στη δημοσιοποίηση του έργου του. Ακόμη, θα συμμετέχει σε προγράμματα, μελέτες, έρευνες και άλλες συναφείς δραστηριότητες, αυτόνομα ή σε σύμπραξη με άλλους φορείς και εταιρίες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.