Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, 2020

Αγώνας από το δήμο Θέρμου για το Ειρηνοδικείο

ΘΕΡΜΟΣυζητείται σε λίγες ημερες στο ΣτΕ η αίτηση ακυρώσεως του Π.Δ. που προβλέπει την κατάργηση του Ειρηνοδικείου

Την επαναλειτουργία Ειρηνοδικείου στο Δήµο Θέρµου αποφάσισε να διεκδικήσει το δημοτικό συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίασή του. Ο Δηµοτικός Σύµβουλος Θέρµου Σπύρος Κωνσταντάρας εισηγήθηκε το θέµα του Ειρηνοδικείου Θέρµου , δηλαδή την παράσταση του Δήµου Θέρµου, ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας κατά την δικάσιµο της 20η Μαρτίου , όπου συζητείται το δικόγραφο της αιτήσεως Ακυρώσεως του Π.Δ. με το οποίο καταργήθηκαν ειρηνοδικεία μεταξύ των οποίων και του Θέρμου.
Βάσει του σκεπτικού του δήμου Θέρμου το Προεδρικό Διάταγμα στηρίζεται σε πλανηµένη γνωµοδότηση του ΣτΕ διότι αυτή δεν έλαβε υπόψη πραγµατικά και αδιαµφισβήτητα στοιχεία που ακυρώνουν την αιτιολογία συγχώνευσης (ουσιαστικά κατάργησης) του Ειρηνοδικείου Θέρμου το οποίο συγχωνεύεται µε το Ειρηνοδικείο Αγρινίου , το οποίο σύµφωνα µε το κείµενο του προεδρικού διατάγµατος µετονοµάζεται σε «Ειρηνοδικείο Αγρινίου». Το αρµόδιο Ε΄ Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας οδηγήθηκε σε πλάνη αφού το Υπουργείο Δικαιοσύνης έστρεψε τεχνηέντως την προσοχή του στον έλεγχο της τυπικής νοµιµότητας και όχι της ουσίας της µη πλήρωσης των νοµίµων προϋποθέσεων της προταθείσας συγχώνευσης.
Όπως υποστηρίζεται από το δήμο Θέρμου στα πλαίσια της θεµιτής πρόθεσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και σε µια γενικότερη πολιτική ατµόσφαιρα αναζήτησης τρόπων εξοικονόµησης πόρων ελέω της δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης της χώρας, ζητήθηκε σχετική γνωµάτευση από το Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Όµως, η γνωµοδότηση που εκδόθηκε (η µε αρ. 1/2011 εισήγηση εν είδει γνωµάτευσης της Ολοµέλειας του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας) η οποία εστάλη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για επεξεργασία µαζί µε άλλα υπηρεσιακά στοιχεία, ώστε να εκδοθεί το σχέδιο προεδρικού διατάγµατος, ενείχε ανακρίβειες ως προς την περίπτωση του Ειρηνοδικείου Θέρμου. Ουσιαστικά ο δήμος Θέρμου υποστηρίζει βάσει ενός διεξοδικού σκεπτικού ότι το Ειρηνοδικείο του δεν υπολειτουργεί όπως υποστηρίζεται στην εισήγηση της Ολοµέλειας του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας
Αντιθέτως υποστηρίζεται πως µεγάλος αριθµός πολιτικών και ποινικών υποθέσεων εξυπηρετούνται και εκδικάζονται από το Ειρηνοδικείο Θέρµου , το οποίο λειτουργεί και ως Πταισµατοδικείο και ως Μεταβατικό Μονοµελές του Αγρινίου . Αν οι υποθέσεις αυτές διαβιβαστούν στο Ειρηνοδικείο Αγρινίου , καθώς και οι ποινικές στα αντίστοιχα Πταισµατοδικεία και Μονοµελή , τότε θα υπάρξει συµφόρηση υποθέσεων , συνεχείς αναβολές των υποθέσεων αλλά και µεγίστη ταλαιπωρία για όλους τους κατοίκους της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Θέρµου που καλύπτει πέραν των 22 τοπικών κοινοτήτων , του οικισµού Θέρµου , των 22 οικισµών του , τις υποθέσεις , στο Ειρηνοδίκη Θέρµου υπάγονται και Τοπικές Κοινότητες τους τέως δήµου Παραβόλας , όπως ο Σπαρτιάς , το Λαµπίρι , η Καλλιθέα , η Νεροµάνα , ο οικισµός Δογρής , η Τοπική Κοινότητα Κρύου Νερού και πολλοί οικισµοί οι οποίοι βρίσκονται στην πιο ορεινή γεωγραφική ενότητα του Νόµου Αιτωλ/νιας . Ενδεικτικά κάποιος πολίτης που έχει υπόθεση από το Αργυρό Πηγάδι ή άλλη τοπική κοινότητα του δήµου Θέρµου για να φτάσει στο Αγρίνιο θέλει 3,5 ώρες , γεγονός απαγορευτικό για τις σηµερινές συνθήκες .

Επίσης το Ειρηνοδικείο στεγάζεται σε κτίριο που αφενός ανήκει στο Ελληνικό Δηµόσιο, άνευ ενοικίου, και αφετέρου µπορεί να στεγάσει όσους υπαλλήλους απαιτούνται, ενώ πρόσφατα ο δήµος Θέρµου υπέβαλε πρόταση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για ένταξη στο χωροταξικό των σωφρονιστικών Ιδρυµάτων και της κατασκευή Σωφρονιστικού Καταστήµατος στο δήµο Θέρµου και προς τούτο µε την υπ’ αρ. 250/2012 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου Θέρµου , παραχώρησε  80  στρέµµατα έκτασης εντός των ορίων του δήµου
Θέρµου και ειδικότερα στην θέση «Κοδέλα» . Σε περίπτωση που εγκριθεί στο ιδιόκτητο κτίριο του Ειρηνοδικείου Θέρµου µπορεί να στεγαστεί και Εισαγγελέας Φυλακών , υπάλληλοι , χώρος µεταγωγής κ.λ .π.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο Θέρμου , µετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση αποφάσισε ομόφωνα να παρασταθεί ο Δήµος Θέρµου τον Δήµαρχο κ. Θεόδωρο Πορφύρη , κατά τη συζήτηση ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας +΄ Τµήµα , στην δικάσιµο της 20-3-2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή από διακοπή δικάσιµο .Να υπάρξει απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διορισµού Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήµου Θέρµου ενώπιον του ΣτΕ. Επίσης αποφάσισε να αναλάβει ο δήµος Θέρµου κάθε δαπάνη που θα χρειαστεί για την επαναλειτουργία του Ειρηνοδικείου Θέρµου.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.