Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου, 2020

Ανάκληση αδειών στο Δημόσιο


Στις θέσεις τους μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εκλογών, θα είναι αδιαλείπτως όλοι οι υπάλληλοι που απασχολούνται στον στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και οι στρατιωτικοί. Σε περίπτωση εξαιρετικής ανάγκης, άδεια κατ’ εξαίρεση μπορεί να δοθεί με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, ενώ για τους τακτικούς υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης η άδεια χορηγείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου.
Με εγκύκλιο που απέστειλε προς όλες τις υπηρεσίες, ο υπουργός Εσωτερικών ξεκαθαρίζει ότι ανακαλούνται και απαγορεύονται οι χορηγήσεις κανονικών αδειών ενόψει βουλευτικών εκλογών. Οι άδειες που τυχόν έχουν χορηγηθεί ανακαλούνται αυτοδίκαια, χωρίς να απαιτείται έκδοση σχετικής απόφασης.
Ωστόσο, προβλέπονται και διευκολύνσεις προκειμένου οι δημόσιοι υπάλληλοι να ασκήσουν τα εκλογικά τους καθήκοντα. Βάσει της εκλογικής νομοθεσίας προβλέπεται η έκδοση ειδικής άδειας στους τακτικούς υπαλλήλους των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ από την αρμόδια προϊστάμενη αρχή, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών κατά την ημέρα της εκλογής και καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση των δημοσίων υπαλλήλων στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους.
Ο χρόνος της ειδικής άδειας δεν συνυπολογίζεται στον χρόνο της κανονικής. Ειδική άδεια μετ’ αποδοχών προβλέπεται και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ, των υπολοίπων νομικών προσώπων του Δημοσίου, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας.
Ανάλογες διευκολύνσεις είναι δυνατό να παρασχεθούν και σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε υπηρεσίες υπουργείων στο εξωτερικό και οι οποίοι επιθυμούν να έρθουν στην Ελλάδα για να ψηφίσουν. Η χορήγηση της άδειας σε αυτή την περίπτωση είναι στην κρίση των προϊσταμένων τους και σε συνάρτηση με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Οι προσεχείς βουλευτικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν με τους εκλογικούς καταλόγους όπως αυτοί αναθεωρήθηκαν έως 30 Ιουνίου 2015. Οσοι έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών έως αυτή την ημερομηνία μπορούν να ψηφίσουν ως ετεροδημότες (για τους παλιούς που δεν έχουν κάνει αίτηση διαγραφής ισχύει το καθεστώς του δημοψηφίσματος). Σε αυτές τις εκλογές επίσης θα ψηφίσουν και οι 18άρηδες.

www.kathimerini.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.