Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, 2020

Αναζητά επιστημονικό συνεργάτη ο δήμαρχος Αγρινίου- Διαβάστε τα προσόντα που απαιτούνται

δημαρχείο-ΑγρινίουΑπο τον δήμαρχο Αγρινίου καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Επιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου, ΠΕ Πολιτικού Επιστήμονα- Διεθνολόγου, Δημοσιογράφου μέλους αντίστοιχης Επαγγελματικής Ένωσης, να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου (Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών) αίτηση συμμετοχής για την επιλογή του.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07, δηλαδή:
1. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.
2. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση.
4. Να είναι υγιείς (παραγ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4210/2013).
5.Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση, για πειθαρχικούς λόγους.
2 Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους :
Α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.
Β) Σύντομο περί των ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα.
Γ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
Δ) Πρωτότυπο τίτλο σπουδών ή φωτοαντίγραφο.
Ε) Πρωτότυπο τίτλο ή φωτοαντίγραφο διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες σχετιζόμενες με το αντικείμενο της απασχόλησης .
ΣΤ) Αποδεδειγμένη εμπειρία.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο  (Δημαρχιακό Κατάστημα, Χαριλάου Τρικούπη 10, 30100 Αγρίνιο, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, 1ος όροφος, Γραφείο 2, τηλέφωνο 2641360220), μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας σε μια εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα.
Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07) και η απόφαση Δημάρχου θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης.
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Θέματα που ενδιαφέρουν

3 Σχόλια

  1. comments

    Εντύπωση προκαλεί η απουσία και της παραμικρής αναφοράς στο ποιά αρμοδιότητα και τι ανάγκες του Δήμου θα καλύπτει ο περί ου ο λόγος “επιστημονικός συνεργάτης”.Αν κρίνουμε απο το τίτλο(διεθνολόγος !-πολιτικός επιστήμων και δημοσιογράφος!)δυσκολεύεται κανείς να μαντέψει τέτοιες ανάγκες στο δήμο μας.Περιμένουμε με αγωνία!!

  2. Χι

    Φωτογραφικη θεση και επιλογη λες και κοιμομαστε ορθιοι!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.