Τετάρτη, 3 Μαρτίου, 2021

Αναθέωρηση του Σχεδίου Πόλης ζητά από τον δήμο Αγρινίου το ΤΕΕ

Αναθέωρηση του Σχεδίου Πόλης ζητά από τον δήμο Αγρινίου το ΤΕΕ

Aπό το Περιφερειακό Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας του ΤΕΕ εστάλη επιστολή προς τον Δήμαρχο Αγρινίου σχετική “με την επιτακτική ανάγκη η οποία υπάρχει για άμεση σύνταξη των Αναθεωρήσεων του Σχεδίου Πόλης Αγρινίου, προσαρμοσμένων στο νέο Γ.Π.Σ. Αγρινίου, προκειμένου να μην λαμβάνει χώρα η εφαρμογή του δυσμενέστερου συντελεστή Δόμησης, ανάμεσα στον μέσο συντελεστή Δόμησης του Γ.Π.Σ. και του οριζόμενου από το Σχέδιο Πόλης Αγρινίου”. Η επιστολή έχει ως εξής:

 

Θέμα: «Αναγκαιότητα για άμεση σύνταξη Αναθεωρήσεων Σχεδίου Πόλης Προσαρμοσμένων στο Γ.Π.Σ. Αγρίνιου»

 Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε

Όπως είναι γνωστό έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών θεμάτων) με αριθμό φύλλου 14 (24-1-2013) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Εμμανουήλ Αγγελάκα με θέμα: «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου Δήμου Αγρινίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας».

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 2508/1997 άρθρο 4 παρ. 8, εως την αναθεώρηση του Σχεδίου Πόλης εφαρμόζεται ο δυσμενέστερος (μικρότερος) συντελεστής δόμησης, ανάμεσα στον μέσο συντελεστή δόμησης που ορίζεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και εκείνου που προβλέπεται από το Σχέδιο Πόλεως. Συγκεκριμένα το άρθρο 4 παρ. 8 του Ν. 2508/1997 προβλέπει : «Μετά την έγκριση του Γ.Π.Σ. και μέχρι την αναθεώρηση του Σχεδίου Πόλεως της περιοχής και την προσαρμογή του προς το Γ.Π.Σ. , δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών με βάση συντελεστή δόμησης ανώτερο από το μέσο συντελεστή που ορίζεται στο Γ.Π.Σ. Αν ο συντελεστής δόμησης που προβλέπεται από το σχέδιο πόλεως της περιοχής είναι κατώτερος από τον οριζόμενο στο Γ.Π.Σ. μέσο συντελεστή, οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται με βάση τον κατώτερο αυτό συντελεστή».

Όπως είναι αντιληπτό, αποτελεί αδήριτη ανάγκη να προβεί ο Δήμος Αγρινίου άμεσα στην σύνταξη των αναγκαίων αναθεωρήσεων του Σχεδίου Πόλης Αγρινίου προσαρμοσμένων στο Γ.Π.Σ. Αγρινίου, ώστε η εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 8 του Ν. 2508/1997 (περί δυσμενέστερου συντελεστή Δόμησης) να μην λαμβάνει χώρα και το διάστημα της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται από τον νόμο, με αυτή την πρόβλεψη, να καταστεί όσο το δυνατόν μικρότερο.

Η καθυστέρηση της σύνταξης των Αναθεωρήσεων του Σχεδίου Πόλης (προσαρμοσμένων στο Γ.Π.Σ.) είναι προδήλως φανερό, ότι θα δημιουργήσει κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στην πόλη του Αγρινίου με εξαιρετικά αλγεινές επιπτώσεις για τους Δημότες.

Κύριε Δήμαρχε

Είναι επιβεβλημένη, η προσωπική και άμεση σπουδή σας, επί του θέματος, ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα, οι Αναθεωρήσεις του Σχεδίου Πόλεως (οι προσαρμοσμένες επι του Γ.Π.Σ.) και να επέλθει η όσο το δυνατόν συντομότερη θεραπεία του προβλήματος.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας

Ρόκος Κωνσταντίνος

 

 

Κοινοποίηση:

1. Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Ν. Καζαντζή

2. Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης  κ. Β. Νικάκη

3. Ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δ. Σταμάτη

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.