Κυριακή, 1 Νοεμβρίου, 2020

Ανακοίνωση-καταγγελία για το δρομολόγιο που δεν έγινε…

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΦΥΤΕΙΩΝ “ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΦΩΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

fyteies

Στις 23 Μαρτίου 2011 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του πρώην Δημαρχείου Φυτειών, Συνεδρίασε  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου και ένα από τα θέματα του ήταν οι Λυκειακές Τάξεις των Φυτειών. Το Συμβούλιο, μεταξύ άλλων αποφάσισε το υπάρχον μαθητικό δυναμικό να ενισχυθεί με 60 περίπου μαθητές, με ευθύνη του Δήμου, από γειτονικά χωριά που υπάγονται στο νέο Καλλικρατικό Δήμο και η μετακίνησή τους θα ρυθμιστεί από το Δήμο. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους δεν υλοποιήθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αν και είχε παρθεί ομόφωνα, και τα δρομολόγια των λεωφορείων παρέμειναν ίδια (η απόφαση έλαβε αύξοντα Αριθμό 40 / 2011).

Στις 25 Φεβρουαρίου 2012 στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Ξηρομέρου, Συνεδρίασε  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου ώστε να γνωμοδοτήσει σχετικά με την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτωλοακαρνανίας για κατάργηση των Λυκειακών Τάξεων του Γυμνασίου Φυτειών. Tο Συμβούλιο, γνωμοδότησε αρνητικά στην πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μεταξύ άλλων αποφάσισε το υπάρχον μαθητικό δυναμικό να ενισχυθεί με 60 περίπου μαθητές, με ευθύνη του Δήμου, από γειτονικά χωριά που υπάγονται στο νέο Καλλικρατικό Δήμο και η μετακίνηση τους θα ρυθμιστεί από το Δήμο. Ουσιαστικά αντέγραψε την προηγούμενη απόφασή του η οποία ουδέποτε εφαρμόστηκε. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους δεν υλοποιήθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αν και είχε παρθεί ομόφωνα και τα δρομολόγια των λεωφορείων παρέμειναν ίδια (η απόφαση έλαβε αύξοντα Αριθμό 23 / 2012). Να σημειωθεί ότι για το σχολικό έτος 2012-2013, την μεταφορά των μαθητών την είχαν αναλάβει εξολοκλήρου οι Δήμοι και ο Δήμος Ξηρομέρου στην δημοπρασία που έκανε  δεν άλλαξε τα δρομολόγια έτσι ώστε να τηρήσει, έστω και καθυστερημένα, τις ομόφωνες αποφάσεις των Συμβουλίων του (η απόφαση έλαβε αύξοντα Αριθμό 140 / 2012).

Στην συνέχεια έγιναν Λαϊκές Συνελεύσεις στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του πρώην Δημαρχείου Φυτειών, καθώς υπήρχε υπουργική απόφαση η οποία καταργούσε τις Λυκειακές Τάξεις των Φυτειών και η τοπική κοινωνία έψαχνε λύση επί του θέματος ,στην τελευταία Λαϊκή Συνέλευση παραβρέθηκε και η αντιδήμαρχος κ. Κουμανδράκη Σαμαρά Κωνσταντίνα αλλά και οι εκλεγμένοι Δημοτική Σύμβουλοι : Καραπάνου Κολοβού Ευθυμία, Γαζέτας Παναγιώτης, Τζαχρήστας Παναγιώτης, Ψηλός Παντελής. Από την Συνέλευση βγήκε ψήφισμα με το οποίο, η κ. αντιδήμαρχος κ. Κουμανδράκη Σαμαρά Κωνσταντίνα   δεσμεύτηκε εγράφως ότι θα ενισχυθεί το Σχολείο με μαθητές από τα γύρο χωριά αλλάζοντας το δρομολόγιο  και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που ήταν παρών να παραιτηθούν αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Συνέλευσης (αυτό δέσμευε κυρίως τον Γαζέτα Παναγιώτη και την Καραπάνου Κολοβού Ευθυμία που ανήκαν στην παράταξη του κ. Σαμαρά Πυθαγόρα).

Όλο το διάστημα, μεταξύ της Συνέλευσης και της ημέρας της δημοπρασίας των δρομολογίων, ο Δήμος και η  αντιδήμαρχος κ. Καραπάνου Κολοβού Ευθυμία μας διαβεβαίωναν ότι το δρομολόγιο θα γίνει προς τις Φυτείες και ότι έχουν στείλει όλα τα απαραίτητα έγραφα στην περιφέρεια ώστε να αλλάξει το δρομολόγιο. Σε μια κοινή  προσπάθεια που έγινε από τον Σύλλογο και την αντιδήμαρχο κ. Καραπάνου Κολοβού Ευθυμία στα χωριά Σκουρτού, Μαχαιρά, Μπαμπίνη ώστε να δούμε τους μαθητές και να μιλήσουμε μαζί για να έρθουν στις Φυτείες Σχολείο, με προφορική δέσμευση της αντιδημάρχου κ. Καραπάνου Κολοβού Ευθυμία ότι θα μπει σίγουρα το λεωφορείο, κάποια παιδιά θέλησαν να έρθουν στις Φυτείες και την επομένη μέρα επισκεφτήκαν τα σχολεία των Φυτειών για να δουν τις κτηριακές εγκαταστάσεις  Τελικά ίσχυσαν τα παλιά δρομολόγια και αυτά τα παιδιά δεν ήρθαν ποτέ.

Τι έγινε τελικά;

 

Η περιφέρεια δεν έλαβε υπόψη της τα έγραφα του Δήμου; σε τέτοιες περιπτώσεις η περιφέρεια απλά επικυρώνει τις προτάσεις των Δήμων και επίσης το δρομολόγιο προς Αστακό αντί για τις Φυτείες, λόγο της χιλιομετρικής αποστάσεις, είναι οικονομικά ασύμφορο για την περιφέρεια.

Η μαθητές δεν ήθελαν να έρθουν στις Φυτείες; Υπήρξαν μαθητές που ήθελαν  και γιαυτό ήρθαν και είδαν τα σχολεία και θα γραφόταν αν υπήρχε τρόπος μεταφοράς.

Ο Δήμος Ξηρομέρου δεν θέλει να δώσει λύση στο πρόβλημα; Η υπογραφή της  αντιδημάρχου κ. Κουμανδράκη Σαμαρά Κωνσταντίνα δεν έχει καμία ισχύ; Η δέσμευση παραίτησης ενώπιον των συγχωριανών της της αντιδημάρχου κ. Καραπάνου Κολοβού Ευθυμία δεν έχει καμία ηθική ισχύ;

Εξ αρχής, ο Δήμος δεν ήθελε και δεν θέλει να λυθεί το πρόβλημα, γιατί αλλιώς θα εφάρμοζε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβούλιου ιδικά το 2012 που είχε και την ευθύνη για τα δρομολόγια. Η αντιδήμαρχος κ. Κουμανδράκη Σαμαρά Κωνσταντίνα δεσμεύτηκε και υπέγραψε κάτι που έτσι και αλλιώς δεν είχε σκοπό να τηρήσει, μόνο γιατί πιέστηκε από τους γονείς και τους μαθητές στην Συνέλευση και έψαχνε τρόπο να ΄΄ξεφύγει’’. Η αντιδήμαρχος κ. Καραπάνου Κολοβού Ευθυμία δεσμεύτηκε για την παραίτηση και προφανώς πίστευε ότι με την παραμονή του Σχολείου θα ξεχνιόταν από όλους (δεν αναφέρουμε τους άλλους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς οι δυο είναι τις αντιπολίτευσης και οι άλλοι δυο έχουν ανεξαρτητοποιηθεί).

Οι Λυκειακές Τάξεις των Φυτειών σώθηκαν εν τέλει, αλλά ο ίδιος ο Δήμος Ξηρομέρους  τις οδηγεί στο κλείσιμο τους, η ανικανότητα κάποιον ανθρώπων που βρέθηκαν σε νευραλγικές θέσεις αυτή την χρονική στιγμή και έπρεπε να πάρουν δύσκολες αποφάσεις και η Δημοτική Αρχή, είναι αυτή που θα είναι υπεύθυνη για την κατάργηση τους,

Η Μνήμη, των μαθητών και των γονέων τους αλλά και όλων των συγχωριανών μας (Φυτείες, Παπαδάτου, Κουβαρά), δεν σβήνει πια εύκολα.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ

                                           ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

                         << ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΦΩΣ >>

 

 

 

 

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.