Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου, 2020

Ανακοίνωση της Αντιπολίτευσης Θέρμου

Ανακοίνωση της Αντιπολίτευσης Θέρμου

logo ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥ»
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
30ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Κατά τη διάρκεια της γενικής ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Δήμαρχο, ο συνδυασμός μας, έθεσε τα παρακάτω ερωτήματα στο Δήμαρχο:

1. Γιατί οι υπηρεσίες του Δήμου δεν ενημερώνουν τους κτηνοτρόφους της περιοχής μας, έτσι ώστε όλοι οι κτηνοτρόφοι μέχρι τα μέσα Μαρτίου 2015, να προβούν στη νομιμοποίηση των σταβλικών τους εγκαταστάσεων, με το ευνοϊκό καθεστώς που ισχύει, αξιοποιώντας το διαδίκτυο και τις άλλες μορφές επικοινωνίας; Οι υπόλοιποι Δήμοι της περιοχής μας, έχουν ήδη ενημερώσει τους κτηνοτρόφους-δημότες τους.

2. Γιατί ο Δήμος δεν χρηματοδοτήθηκε μέχρι σήμερα από το Πρόγραμμα Ψηφιακής Σύγκλισης όπως έγινε με τους υπόλοιπους Δήμους του νομού μας;

Στο μεν πρώτο ερώτημα ο Δήμαρχος απάντησε ότι, όταν θα γίνει το Γραφείο Αγροτών θα ενημερώνονται οι αγρότες για τα θέματά τους και ότι μέχρι να γίνει αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε δεν υπάρχει άλλος τρόπος ενημέρωσής των.

Για το δεύτερο θέμα απάντησε ο κ. Κωστακόπουλος Νίκος και είπε ότι η χρηματοδότηση του Δήμου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα γίνει μελλοντικά.

Τα σπουδαιότερα και ενδιαφέροντα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

1ον ) ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ζητήθηκε από την πλειοψηφία, η εκμίσθωση αίθουσας για κάλυψη των αναγκών διανομής τροφίμων και φρούτων καθώς και για τη στέγαση των αθλητικών Συλλόγων του Θέρμου και του Εκπολιτιστικού Ομίλου Θέρμου. Διαφωνήσαμε στο συγκεκριμένο θέμα γιατί, οι αθλητικοί Σύλλογοι και ο Εκπολιτιστικός Όμιλος Θέρμου έχουν δικά τους γραφεία. Επιπλέον, οι ανάγκες των διανομών τροφίμων και φρούτων μπορούν να καλυφθούν από τις υπάρχουσες κτηριακές εγκαταστάσεις του Δήμου που είναι σε αχρησία. Για το λόγο αυτό προτείναμε να ελεγχθεί το κτηριακό απόθεμα του Δήμου και αν προκύψουν μεγαλύτερες ανάγκες να επανεξετάσουμε το θέμα. Η πλειοψηφία επέμενε και τελικά ψήφισε την πρότασή της. Η βιασύνη αυτή, αφήνει σε όλους μας υπόνοιες πως πρόκειται όχι για κάλυψη πραγματικών αναγκών του Δήμου, αλλά για ικανοποίηση προεκλογικών υποσχέσεων σε συγκεκριμένα άτομα.

2ον ) ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

Το θέμα αυτό τέθηκε από του Πολιτικούς Μηχανικούς που εργάζονται στην περιοχή του Θέρμου. Το εν λόγω θέμα, είχε αρχικά τεθεί το 2011, όταν η σημερινή συμπολίτευση ήταν στην αντιπολίτευση, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει προκύψει κάτι θετικό. Ο συνδυασμός μας αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα του ζητήματος, καθότι ήταν κεντρικό προεκλογικό μας θέμα ενώ υπήρχε ειδική αναφορά στο πρόγραμμά μας, σε αντίθεση με την Συμπολίτευση που στην προεκλογική της καμπάνια κατηγορούσαν το συνδυασμό μας για τις θέσεις μας στο θέμα αυτό. Τονίστηκε με έμφαση από τον αρχηγό του συνδυασμού μας Κασόλα Θεόδωρο, ότι αν δεν δοθεί λύση στο συγκεκριμένο θέμα, δεν θα υπάρξουν έργα πνοής στα όρια του Αρχαιολογικού Χώρου. Σημειώνεται ότι η οριοθέτηση αυτή περιλαμβάνει μεγάλες εκτάσεις των Τοπικών Κοινοτήτων Θέρμου και Πετροχωρίου. Το θέμα αυτό υπερψηφίστηκε από όλους με την σημείωση, η διοίκηση του Δήμου να ενεργήσει προς κάθε κατεύθυνση για την οριοθέτησή του, (σμίκρυνση του υπάρχοντος Αρχαιολογικού Xώρου, δημιουργία ζωνών Β & Γ, δυνατότητα νομιμοποίησης κτισμάτων που προϋπήρχαν της απόφασης οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου κ.λπ).

3ον ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
(ΘΕΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΘΕΣΕ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΑΣ)

Αναπτύξαμε την πραγματικότητα που δημιουργείται με την ύπαρξη δύο κατηγοριών πολιτών, αυτών που πληρώνουν και αυτών που δεν πληρώνουν στο Δήμο τους λογαριασμούς τελών ύδρευσης και αποχέτευσης. Ζητήσαμε ισονομία και ισοπολιτεία για όλους. Ζητήσαμε διαφάνεια και όχι να παίζονται παιγνίδια προεκλογικών υποσχέσεων με τα δημόσια έσοδα. Μιλήσαμε για εκλεγμένους της πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο που οφείλουν στον Δήμο, για επιχειρηματίες που συναλλάσσονται με το Δήμο, που ενώ πληρώνονται «τοις μετρητοίς» από το Δήμο για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε αυτόν, οι ίδιοι και οι επιχειρήσεις τους δεν φροντίζουν για την τακτοποίηση των προς τον Δήμο οφειλών τους κι έχουν έτσι καταστεί οι μεγαλο-οφειλέτες του Δήμου μας. Σημειώνεται ότι οι οφειλές του Δήμου σήμερα με ποσά πάνω από 300,00 € ανέρχονται στο ποσό των 85.000 € περίπου. Αναφερθήκαμε επίσης στις πλημμελείς ενέργειες του Δήμου για την είσπραξη των παραπάνω ποσών. Μιλήσαμε και για τις παραγραφές που κάθε χρόνο γίνονται στο Δήμο μας, υπενθυμίζοντας την κείμενη νομοθεσία. Τονίσαμε τις ευθύνες όλων που μετείχαν ή πρόκειται να μετάσχουν στην διαδικασία της είσπραξης ή της παραγραφής των οφειλών του Δήμου για τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης (Αντιδήμαρχοι, κ.λπ.).

Για το συγκεκριμένο θέμα ο συνδυασμός μας πρότεινε:

α) Κοινωνικό τιμολόγιο γι’ αυτούς που διαβιούν στα όρια της φτώχειας και τους ανήμπορους.
β) Συμψηφισμό οφειλών προς το Δήμο με οφειλές του Δήμου προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα στο Δήμο.
γ) Για τους έχοντες και κατέχοντες, εφαρμογή του κώδικα εσόδων και του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων για τα έσοδα (βεβαίωση οφειλών στη ΔΟΥ κ.λπ.).

Η Πλειοψηφία πρότεινε: Οι οφειλέτες του Δήμου να ειδοποιούνται ένα τρίμηνο πρίν γίνουν οι παραγραφές των οφειλών τους.

Για το συνδυασμό μας, η πρόταση αυτή σημαίνει πως η σημερινή Διοίκηση δεν έχει τη θέληση και τη βούληση να εισπράξει τα οφειλόμενα από τους έχοντες και κατέχοντες του Δήμου μας. Έτσι οι περιπτώσεις αυτές θα οδηγηθούν αργά ή γρήγορα στην παραγραφή των οφειλών τους.

Φυσικά, και ψηφίστηκε η πρόταση της πλειοψηφίας.

4ον ) ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΟΤΑ ΓΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Τονίσαμε την ανάγκη της πιστής εφαρμογής της απόφασης που διάβασε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι σχετική με τις προμήθειες των υλικών του Δήμου, όπως ορίζονται επακριβώς από την κείμενη νομοθεσία.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥ»

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.