Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, 2020

«Δίκτυο Αλληλεγγύης» για 80 ανέργους

Πρόσκληση επιλογής ωφελούμενων για τη  δημιουργία 80 θέσεων εργασίας και νέων επιχειρήσεων στους Δήμους Αγρινίου, Θέρμου και Ξηρομέρου.

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση  που αφορά στην ένταξη 80 ανέργων στην τοπική αγορά εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων Δήμου Αγρινίου, Θέρμου και Ξηρομέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας»

Η Πρόσκληση εντάσσεται σε ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο υλοποιείται από τους φορείς: Euroteam ΚΕΚ Α.Ε, Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, Νομαρχιακό Σύλλογο ΑΜΕΑ Αιτωλοακαρνανίας, Δήμο Θέρμου, Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ξηρομέρου, DATA RC ΑΕ, και την ΑΝΑΙΤ ΑΕ ΟΤΑ. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες? – ΤΟΠ(ΕΚΟ), της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013»

Οι φορείς αυτοί  ενώνουν τις δυνάμεις τους συγκροτώντας την αναπτυξιακή σύμπραξη «Δίκτυο  Αλληλεγγύης» για την εφαρμογή ενός συνεκτικού Σχεδίου Δράσεις με στόχο την υποστήριξη ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Οι  δράσεις του σχεδίου:

Οι δράσεις  του προγράμματος στοχεύουν στην προετοιμασία των ανέργων της  ομάδας στόχου για είσοδο ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο  αυτό θα πραγματοποιηθούν:

Κατάρτιση Ανέργων:

Τέσσερα (4) προγράμματα  κατάρτισης 120 διδακτικών ωρών (48 ώρες θεωρία και 72 ώρες πρακτική)

Επιμόρφωση ωφελουμένων

Τρεις (3) κύκλοι μαθημάτων σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, ξενόγλωσση επαγγελματική  ορολογία, διασφάλιση ποιότητας, κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων

Εξατομικευμένη  ενημέρωση και συμβουλευτική  υποστήριξη των ωφελουμένων για  την είσοδο ή επανένταξη στην αγορά  εργασίας.

Δικτύωση 

Δημιουργία ανοιχτού portal επικοινωνίας όπου θα γίνονται συζητήσεις σχετικά με την αγορά εργασίας, τα επιδοτούμενα προγράμματα, κλπ.

Σε  ποιους απευθύνεται:

  • άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα,
  • άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια
  • άτομα με αναπηρία,
  • οικονομικοί μετανάστες

Προϋποθέσεις  συμμετοχής

Στις δράσεις  της Πράξης έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι άνεργοι που ανήκουν στις παρακάτω Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες: Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με αναπηρία, οικονομικοί μετανάστες, μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα.

Η Πράξη αφορά  σε 80 ανέργους. Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.

β) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή του Δήμου Αγρινίου, Θέρμου ή Ξηρομέρου.

γ) να ανήκουν στις παρακάτω Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες: μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με αναπηρία, οικονομικοί μετανάστες.

Πληροφορίες & υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής αυτοπροσώπως, ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου (απαιτείται θεωρημένη από δημόσια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση) ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές καθημερινά από τις 26/11/2012 έως τις 18/12/2012, ώρες: 09:00-14:00 στα γραφεία του Euroteam, ΚΕΚ Αναπαύσεως 14 Αγρίνιο, τηλέφωνα επικοινωνίας: 26410-25019 και 2610-450701.

Προσοχή: Σε περίπτωση  ταχυδρομικής αποστολής, η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. Όσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.

 

 

 

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.