Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου, 2021

Ανοιχτή Επιστολή Ανδρέα Μακρυπίδη σε Μ.Χρυσοχοϊδη

Ανοιχτή Επιστολή Ανδρέα Μακρυπίδη σε Μ.Χρυσοχοϊδη

Ζητά την καθοριστική συμβολή του στη  λήψη γενναίων αποφάσεων για την Ανάπτυξη της Αιτωλοακαρνανίας

Σε Ανοιχτή Επιστολή προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, προχωρησε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Μακρυπίδης. .Η επιστολή που κοινοποιήθηκε σε Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Δήμους Αιτωλοακαρνανίας, Επιμελητήριο, Εμπορικούς Συλλόγους Αιτωλοακαρνανίας, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και Παραγωγικούς Φορείς έχει ως εξής:

Κε Υπουργέ,
Παίρνω την πρωτοβουλία να ζητήσω την καθοριστική συμβολή σας στην λήψη γενναίων αποφάσεων για την Ανάπτυξη της Αιτωλοακαρνανίας, μέσα από τον συντονισμό, τον διάλογο και την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Επιμελητήρια, Παραγωγικοί Φορείς, Εμπορικοί Σύλλογοι και Αγροτοσυνεταιριστικές Οργανώσεις (Ε.Α.Σ.)
Η αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Εθνικής Οικονομίας, αποτελεί στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, ικανή και αναγκαία συνθήκη για την Έξοδο της Χώρας από την Κρίση. Είναι όρος επιβίωσης για την Ελληνική Οικονομία και την Περιφερειακή Ανάπτυξη και Συνοχή.
Η διαπίστωση αυτή, εκτός από δική μου ισχυρή πεποίθηση, είναι και τμήμα των δικών σας τοποθετήσεων, σχεδιασμών και παρεμβάσεων, αλλά κυρίως αίτημα και επιθυμία της κοινωνίας.
Οι άοκνες προσπάθειες σας, παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία, δημιουργούν καθημερινά, μέρα με την ημέρα, με σταθερά βήματα, ένα Νέο Ελκυστικό Επενδυτικό Περιβάλλον, όπως η πρόσφατη έναρξη της «Υπηρεσίας μια Στάσης» (One Stop Shop) για την διευκόλυνση της Ίδρυσης Επιχειρήσεων.
Για να υπάρχουν άμεσα, ριζικά και ουσιαστικά αποτελέσματα πρέπει:
Να φέρουμε το Ε.Σ.Π.Α. ένα χρόνο μπροστά.
Να σμικρυνθούν οι χρόνοι υλοποίησης του Νέου Επενδυτικού Νόμου.
Να επιταχυνθούν όλες οι προσπάθειες για την ενίσχυση της ρευστότητας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, μέσα από το Εθνικό Ταμείο για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη (ΕΤΕΑΝ) και τα υπόλοιπα Ταμεία που σχεδιάζονται.
Να δημοπρατηθούν άμεσα προγράμματα Σ.Δ.Ι.Τ. για την κινητοποίηση επενδύσεων υποδομής, ειδικά των Ο.Τ.Α.
Να αξιοποιηθούν όλες οι ευκαιρίες που προσφέρει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα JEREMMIE και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.
Να αξιοποιηθεί η ποιότητα και η αυξημένη τεχνογνωσία του Ανθρώπινου Δυναμικού μας, μέσα από την ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας.
Να απλοποιήσουμε, σήμερα κιόλας, όλες τις θεσμικές διαδικασίες και το πλαίσιο που αφορά τις επενδύσεις.
Να εκταμιευτούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι Εθνικές και οι Ευρωπαϊκές συμμετοχές.
Να αυξηθεί η απορροφητικότητα των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.)
Να εκπονηθούν ολοκληρωμένα Αναπτυξιακά Περιφερειακά Σχέδια μέχρι την λήξη της θερινής περιόδου, με καταληκτική ημερομηνία παρουσίασης τους την Δ.Ε.Θ. του 2011.

Κε Υπουργέ,
Όλες αυτές οι δράσεις πρέπει να συγκλίνουν και να στοχεύουν και στην προώθηση της Περιφερειακής Συνοχής, ειδάλλως η ανάπτυξη μεταμορφώνεται σε αφηρημένους δείκτες, μακριά από τις ανάγκες των Ανθρώπων και των Τοπικών Κοινωνιών.
Πρέπει να αναδεικνύουν και να αξιοποιούν τις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά και να αντιμετωπίζουν τις ιδιομορφίες, τις ιδιαιτερότητες και τα αναπτυξιακά εμπόδια του κάθε Νομού, της κάθε Πόλης, της κάθε Περιοχής. Η αναγκαιότητα αυτή πολλαπλασιάζεται σε έναν Νομό με μεγάλες υστερήσεις αλλά και μεγάλες δυνατότητες όπως είναι ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας.
Η διαχρονική κατάσταση και τα συσσωρευμένα αποτελέσματα στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας, στο τομέα της Ανάπτυξης, δεν είναι ενθαρρυντικά. Η περιοχή υστερεί αναπτυξιακά και εισοδηματικά, αποτελεί το μόνιμο «θύμα» το διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Τα στοιχεία αποδεικνύουν του λόγου το αληθές, αφού βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις σε όλους σχεδόν τους Οικονομικούς Δείκτες, αλλά και στην απορρόφηση των αναγκαίων πόρων για την ανασυγκρότηση της παραγωγικής διαδικασίας και την αναθέρμανση της τοπικής οικονομίας.
Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για το έτος 2008, η Αιτωλοακαρνανία κατέχει την 9η χειρότερη θέση ανάμεσα σε όλους τους Νομούς στο κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) με 14.771€, ενώ ο πανελλαδικός μέσος όρος ανέρχεται στις 21.084 €.
Επιπλέον, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Δυτικής Ελλάδας –Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων του Ε.Σ.Π.Α., έχει ποσοστό απορρόφησης 19.73%, την πιο χαμηλή ανάμεσα στα Π.Ε.Π ( Μέσος Όρος Π.Ε.Π. 22,63%) , με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να βρίσκεται ακόμα χαμηλότερα, στο 15,37%.
Η γεωγραφική μορφολογία και τοποθεσία που καθιστά τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας χερσαία και θαλάσσια «Πύλη Εισόδου» για την Δυτική Ελλάδα, οι αναξιοποίητοι, ανεκμετάλλευτοι ή κατασπαταλόμενοι πόροι, η ύπαρξη έτοιμων Βιομηχανικών, Μεταφορικών και Τουριστικών Υποδομών (π.χ. ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ στο Πλατυγιάλι, Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και κείμενη έκταση γης κ.λ.π.) το εξαιρετικά υψηλό υδατικό δυναμικό του νομού (Αχελώος, Εύηνος κ.λ.π), τα χερσαία, θαλάσσια και λιμναία οικοσυστήματα, τα σημαντικά πολιτιστικά μνημεία είναι φυσικοί σύμμαχοί σε μια προσπάθεια για την Αναπτυξιακή Ανασυγκρότηση του Νομού.
Απαιτείται η αντικατάσταση όσων για χρόνια ίσχυαν με ένα Νέο Αναπτυξιακό Μοντέλο και Όραμα που θα προτάσσει την μετατροπή της Αιτωλοακαρνανίας σε ένα Σύγχρονο Διαμετακομιστικό, Αγροτοδιατροφικό, Τουριστικό Κέντρο, με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, εξωστρέφειας και καινοτομίας.
Απαιτούνται βραχυπρόθεσμα βήματα όπως:
• Η άμεση εξέταση όλων των Επενδυτικών Φακέλων, που εκκρεμούν από προηγούμενα χρηματοδοτικά Προγράμματα, και να επισπευθεί η έγκριση και η επιχορήγηση του συνόλου των αιτήσεων που έχουν ώριμες μελέτες.
• Η αξιοποίηση της έκτασης γης 223 στρεμμάτων στο Αντίρριο, πλησίον της Γέφυρας, μιας έκτασης που μπορεί να αποτελέσει το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»
• Η αξιοποίηση της Λιμενικής Υποδομής στη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. στο Πλατυγιάλι, και η ανάδειξη του σε Διαμετακομιστικό αλλά και Μεταποιητικό κόμβο.
• Αγροτοδιατροφικές επενδύσεις σε σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων (π.χ. «ΑΜΦΙ-ΓΑΛ»), που καθετοποιούν την παραγωγή και στηρίζουν έμπρακτα τον κτηνοτρόφο απαλλάσσοντας τον από τα ολιγοπώλια μέσα από την σύνδεση της μεταποίησης με την παραγωγή.
• Υποδομές στην άρδευση και την ύδρευση (π.χ. Αμφιλοχία-Κάτω Βάλτος, Φράγμα Αχυρών κ.λ.π) για εναλλακτικές, ποιοτικές, δυναμικές και εξωστρεφείς καλλιέργειες όπως Σπαράγγια, Ρόδια , Δαμάσκηνα, Ακτινίδια κ.λ.π. Για προϊόντα με πιστοποίηση ταυτότητας και σύγχρονές μεθόδους εμπορίας, μέσα από συνεχή ενημέρωση και υποστήριξη των παραγωγών.
• Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, τόσο στο επίπεδο της μεταποίησης όσο και στο επίπεδο της παροχής σύγχρονων υπηρεσιών τουριστικής ανάπτυξης, με πρότυπους Αγροτο-τουριστικούς οικισμούς, που θα αναδεικνύουν και θα αναδεικνύονται από τα χερσαία, θαλάσσια και λιμναία οικοσυστήματα, και ταυτόχρονη προώθηση εξειδικευμένων μορφών πολιτιστικού, συνεδριακού, θρησκευτικού και θαλάσσιου τουρισμού.

Κε Υπουργέ,
Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά μια ουσιαστική διαδικασία που θα αποτελέσει την «Ομάδα Κρούσης» (Task-Force) για να βγει ο Νομός από το αναπτυξιακό τέλμα.
Χρειάζεται να υιοθετηθούν γενναία βήματα, δράσεις και στόχοι που θα έχουν προκύψει από έναν ειλικρινή και σε βάθος διάλογο με την Κοινωνία, τους Τοπικούς Φορείς, τις Παραγωγικές Τάξεις, την Αυτοδιοίκηση, τους υποψήφιους ξένους και ντόπιους Επενδυτές, και κύρια Αιτωλοακαρνάνες, τόσο γηγενείς και Ετεροδημότες ανά την Ελλάδα, όσο και Αιτωλοακαρνάνες της Διασποράς.
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας μπορεί και πρέπει να αποτελέσει, μαζί με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, τον κύριο συνδιοργανωτή μιας τέτοιας πρωτοβουλίας.
Ευελπιστώ στην αποδοχή της πρότασης μου, γνωρίζοντας τις ευαισθησίες και τις προτεραιότητες σας, που είναι αφενός η ισόρροπη ανάπτυξη και αφετέρου η αγάπη σας συνολικά για την περιφέρεια, κύρια της Δυτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα της Αιτωλοακαρνανίας.

Φιλικά,

Ανδρέας Δ. Μακρυπίδης
Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.