Κυριακή, 7 Μαρτίου, 2021

Ανοιχτή Συνέλευση από το “Ανυπότακτο Αγρίνιο”

Ανοιχτή Συνέλευση από το “Ανυπότακτο Αγρίνιο”

κατάλογοςΗ Προσωρινή Συντονιστική Γραμ. της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ» καλεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014 στις 7:00 το απόγευμα, τα μέλη και τους υποστηρικτές της σε Ανοιχτή Συνέλευση στην Πολιτική – Πολιτιστική Λέσχη Ρωγμή (Αριστείδη Παρθένη 3 – Α’ όροφος).Τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν, είναι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και των δύο συνεδριάσεων (ειδικής και τακτικής) του Δημοτικού Συμβουλίου, που έχουν οριστεί για τις 7:00 και 8:00 το απόγευμα της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου 2014.

Η Προσωρινή Συντονιστική Γραμματεία
της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ»

Tα θέματα της ημερήσιας διάταξης και των δύο συνεδριάσεων (ειδικής και τακτικής) του Δημοτικού Συμβουλίου 

Την ερχόμενη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 19:00 θα λάβει χώρα ειδική συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων απολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2013 Δήμου Αγρινίου (σχετ. η αριθμ. 213/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2013 Δήμου Αγρινίου (σχετ. η αριθμ. 214/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
Θα ακολουθήσει στις 20:00 η πρώτη τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ορισμός μελών διοίκησης του ΝΠΔΔ του Δήμου Αγρινίου με την επωνυμία: ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ΄ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.Α.) Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικoύ Συμβουλίου κ. Ρόκος).
2. Ορισμός μελών διοίκησης του ΝΠΙΔ του Δήμου Αγρινίου με την επωνυμία: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.Α.). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικoύ Συμβουλίου κ. Ρόκος).
3. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικoύ Συμβουλίου κ. Ρόκος).
4. Ορισμός μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
5. Ορισμός μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
6. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγρινίου στη Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Εταιρείας Στάθμευσης Αυτοκινήτων Αγρινίου – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Α.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
9. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αγρινίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με το διακριτικό τίτλο: «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας – ΟΔΥΣΣΕΑΣ.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
10. Ορισμός μελών Επιτροπών Αξιολόγησης των κάτωθι Κοινωνικών Δομών του Δήμου Αγρινίου:
A) Κοινωνικό Παντοπωλείο.
B) Κοινωνικό Ιατρείο.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
11. Αντικατάσταση μελών από τις επιτροπές των Διευθύνσεων του Δήμου, έτους 2014.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
12. Ορισμός αντιπροσώπων στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2014.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
14. Έγκριση της με αρίθμ. 85/16-9-2014 μελέτης του έργου: «Συντήρηση – τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας σχολικών κτιρίων Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικoύ Συμβουλίου κ. Ρόκος).
15. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Καστρακίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικoύ Συμβουλίου κ. Ρόκος).
16. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή βασικής οδικής αρτηρίας κατά μήκος ρέματος Ρεμπελιά από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Εργ. Κατοικίες Δοκιμίου και συναρμογών με κάθετους οδούς Δήμου Αγρινίου (Γ΄ Φάση)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικoύ Συμβουλίου κ. Ρόκος).
17. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Ανέγερση νέας πτέρυγας 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικoύ Συμβουλίου κ. Ρόκος).
18. Έγκριση παρατάσεων προθεσμίας εκτέλεσης των έργων:
Α) «Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς στο διδακτήριο του Γυμνασίου Γαβαλούς» του Δήμου Αγρινίου (2η παράταση).
Β) «Διαμόρφωση Παλαιού Μύλου» Δήμου Αγρινίου (1η παράταση).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικoύ Συμβουλίου κ. Ρόκος).
• Για το θέμα 18Α ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαβαλούς κ. Τσούφης Ανδρέας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).
• Για το θέμα 18Β ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).
19. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των έργων:
Α) «Διανοίξεις – βελτιώσεις – ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Δ. Αγ. Κωνσταντίνου (οδός Μακρυγιάννη κ.λ.π. οδοί)».
Β) «Ανακατασκευές – ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις οδών και ηλεκτροφωτισμός Δ.Δ. Αγ. Κωνσταντίνου».
Γ) «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις – αναπλάσεις – διαμορφώσεις οδών – κοινοχρήστων χώρων πόλης Αγρινίου».
Δ) «Διαμόρφωση – ανάπλαση – ασφαλτόστρωση κοινοχρήστων χώρων και οδών». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικoύ Συμβουλίου κ. Ρόκος).
• Για τα θέματα 19Α και 19Β ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου κ. Γαμβρούλης Θεμιστοκλής συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).
• Για τα θέματα 19Γ και 19Δ ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).
20. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των έργων:
Α) «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από οικισμό Κράψη – οικισμό Μπόκρη Αμπελίων».
B) «Κατασκευή πλατείας Τ.Κ. Αγ. Βλασίου».
Γ) «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – συντηρήσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας Παρακαμπυλίων».
Δ) «Ανάπλαση πλατείας Τ.Δ. Κυπάρισσου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικoύ Συμβουλίου κ. Ρόκος).
• Για το θέμα 20Α ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Αμπελίων κ. Γερνάς Κωνσταντίνος. συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).
• Για τα θέματα 20Β και 20Γ ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Αγίου Βλασίου κ. Πολυχρόνης Παναγιώτης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).
• Για το θέμα 20Δ ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κυπάρισσου κ. Σπυρόπουλος Παναγιώτης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).
21. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 175/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την παράγραφο 18 περί «Χρηματοδότησης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου (Κ.Ε.Δ.Α.)». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
22. Έγκριση διενέργειας προμήθειας «αναλώσιμων μικροϋλικών και σιδηρικών για τα έργα της αυτεπιστασίας έτους 2014 του Δήμου Αγρινίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
23. Έγκριση διενέργειας προμήθειας «θεραπευτικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για το έργο “Κατασκευή διώροφου κέντρου αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερησίας νοσηλείας και διημέρευσης – ημερησίας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες μετά υπογείου και θεραπευτικής πισίνας”». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
24. Έγκριση διενεργείας προμηθειών για τις ανάγκες διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
25. Έγκριση αποτελέσματος 2ης διαπραγμάτευσης για την προμήθεια φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για το Κοινωνικό Οδοντιατρείο. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
26. Έγκριση ή μη Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
27. Διαγραφή οφειλών από Βεβαιωτικούς Καταλόγους Τελών Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
28. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
29. Έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.