Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, 2020

Αντίδραση για την ΕΔΕ στην ΕΠΑΣ Αγρινίου

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ1 ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ (ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ) με επιστολή που απέστειλλε σε  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ,ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΑΕΔ,Δ/ΝΤΗ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ΑΓΡΙΝΙΟΥ,ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΠΑ.Σ και κοινοποίησε σε ΟΛΜΕ, ΑΔΕΔΥ, ΟΕΛ-ΟΑΕΔ, και ΜΜΕ αντιιδρά  έντονα στην Πειθαρχική Δίωξη ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Αγρινίου. Αναλυτικά η επιστολή:

ΘΕΜΑ: «Πειθαρχική Δίωξη ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Αγρινίου»

Όπως πληροφορούμαστε στην ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ Αγρινίου, μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στους εκπαιδευτικούς από την ενέργεια της κεντρικής διοίκησης να διενεργήσει εξωτερικό διοικητικό έλεγχο (ΕΔΕ), για αποφάσεις του Συλλόγου των διδασκόντων της σχολής σχετικά με τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών στο τρέχον σχολικό έτος (2010-2011).
Η ενέργεια αυτή του Διοικητή του οργανισμού χαρακτηρίζεται από το σύνολο σχεδόν των συναδέλφων άστοχη και ενέχει στοιχεία ρεβανσισμού συγκεκριμένων παραγόντων, αφού δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος διενέργειάς της, αλλά ούτε και γνωρίζουν την αιτία που προκάλεσε αυτή την διοικητική εξέλιξη.
Είναι γνωστό ότι ο χαρακτηρισμός φοίτησης των μαθητών για κάθε τετράμηνο γίνεται από το Σύλλογο διδασκόντων της ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, την παιδαγωγική ευθύνη του απέναντι στους μαθητές και τις οικογένειές τους, καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν για εργαζόμενους μαθητές, όταν μάλιστα αυτοί μεταφέροντα (με δικά τους μέσα αν έχουν) μακριά από τον τόπο διαμονής τους και την εργασίας τους, χωρίς η πολιτεία να έχει προβλέψει κάποιο δημόσιο μέσο μεταφοράς τους ως όφειλε.
Διακρίνουμε επίσης ότι σε σχετικό σημείωμα (16-5-2011) του διενεργούντα την ΕΔΕ προς το διευθυντή της Σχολής εγκαλούνται και στοχοποιούνται επιλεκτικά κάποιοι εκπαιδευτικοί κυρίως υπεύθυνοι τμημάτων ενώ όπως θα όφειλε να γνωρίζει και ο ίδιος ως στέλεχος της διοίκησης τα στοιχεία που πιθανώς να επικαλείται (από διενεργηθέντα έλεγχο κ.λ.π.) τέθηκαν υπόψη στο Σύλλογο διδασκόντων, ο οποίος και αποφάσισε τη δικαιολόγηση ή μη των σχετικών απουσιών σε διάφορους μαθητές.
Επίσης ανακύπτουν και ηθικά ζητήματα όσον αφορά το χρόνο που αυτή διενεργείται, δηλαδή μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία του πρώην διευθυντή (μέλος της ένωσής μας). Οι αποφάσεις που πάρθηκαν συλλογικά είχαν και την δική του συμμετοχή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, των συλλογικών λειτουργιών του σχολείου και την ευαισθησία του για τους μαθητές, οι οποίοι με πολλές δυσκολίες παρακολουθούν τα μαθήματα της σχολής. Άλλωστε η ευαισθησία και η παιδαγωγική επιείκεια, ενός διευθυντή σχολείου είναι μέρος της λειτουργίας του εκπαιδευτικού-παιδαγωγικού.
Κάθε εξωτερική διοικητική παρέμβαση και ασφυκτικός έλεγχος στην παιδαγωγική λειτουργία του σχολείου, αφενός μεν ακυρώνει το ρόλο του εκπαιδευτικού λειτουργού (εκτός και εάν δεν ισχύει στο ΟΑΕΔ), αφετέρου δε κλονίζει τη θεσμική λειτουργία της σχολικής μονάδας ως παιδαγωγικού μορφωτικού και κοινωνικού ιδρύματος, που σκοπό έχει την ολόπλευρη διαμόρφωση χρήσιμων ανθρώπων και τεχνικών στην κοινωνία.
Με τη μεθόδευση αυτή παραβιάζονται τα παιδαγωγικά εκπαιδευτικά όρια, καταργείται στην ουσία ο Σύλλογος των διδασκόντων, ενώ αμφισβητείται ο θεσμικός ρόλος της διοίκησης του σχολείου. Αντίθετα επιβραβεύονται και με τον τρόπο αυτό οι εξωπαιδαγωγικές παρεμβάσεις, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις διασπούν το παιδαγωγικό κλίμα, το οποίο είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Παράλληλα δυναμιτίζονται οι προσωπικές – συναδελφικές και υπηρεσιακές σχέσεις και η σύμπνοια που πρέπει να διακρίνει τους εκπαιδευτικούς στο δύσκολο έργο τους.
Στην περίπτωση των συναδέλφων μας της ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ Αγρινίου δεν διακρίνουμε κάποιον δόλο ή συγκεκριμένο ενδιαφέρον στη δικαιολόγηση της παρουσίας κάποιων μαθητών στο μάθημα. Ούτε επίσης απέκρυψαν κάποιο στοιχείο από τις συνεδριάσεις του συλλόγου για το θέμα αυτό, όπου ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσιζε ανάλογα με τα ισχύοντα..
Διακρίνουμε επίσης την αγωνία των συναδέλφων μας για την επαρκή φοίτηση των μαθητών, καθώς επίσης και τη συνέχεια της λειτουργίας του σχολείου τους, κάτι που με αυτή την διοικητική εξέλιξη δε διασφαλίζεται παρά μόνο ενθαρρύνεται μια αυστηρά τυπολατρική δήθεν υπηρεσιακή αντίληψη σε βάρος του αυτονόητου και στην καλός εννοούμενη λειτουργία του σχολείου.
Συνεπώς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τους λόγους που υποχρεώνει την κεντρική διοίκηση του ΟΑΕΔ να διενεργήσει ΕΔΕ, όσον αφορά το εκπαιδευτικό έργο, και μάλιστα με στέλεχος του Διοικητικού-οικονομικού τομέα της υπηρεσίας -αντί εκπαιδευτικού – όταν η υπόθεση δεν αφορά κάποια οικονομική συναλλαγή, αλλά καθαρά παιδαγωγική διαδικασία.
Η δίωξη αυτή παρά το τυπικό χαρακτήρα που θέλουν να προσδώσουν ορισμένοι για το Δ.Σ. της ΠΕΤΕΕΜ έχει εκληφθεί ως αποπροσανατολισμός, τρομοκράτηση και στοχοποίηση συναδέλφων μας, προκειμένου να περάσει η κυβέρνηση τον νέο κανονισμό λειτουργίας των σχολείων, (βλέπε προτάσεις Διαμαντοπούλου) για διευθυντές μάνατζερ, υποβάθμιση του ρόλου του Συλλόγου Διδασκόντων, ιδιωτικοποίηση της ΤΕΕ κ.λ.π. χρησιμοποιώντας τις ιδιότυπες λειτουργίες των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ αφού θεωρεί δεδομένα τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών των σχολών αυτών.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω το Δ.Σ. της Ένωσής μας που εκπροσωπεί κλαδικά (Ν.1264/82) τους εκπαιδευτικούς ΤΕ01 – του νόμου 1566/85, του υπουργείου παιδείας και του ΟΑΕΔ, θεωρεί ότι η διαδικασία αυτή δεν βοηθάει την υπόθεση της αναβάθμισης της ΤΕΕ αλλά ούτε και τους μαθητές του σχολείου που πρέπει να είναι υπόθεση όλων μας.
Για τους λόγους αυτούς ΖΗΤΑΜΕ:
1. Να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο
2. Να τοποθετηθεί ο Σύλλογος των Διδασκόντων της ΕΠΑΣ Αγρινίου
3. Να πάρει σαφή θέση η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Λειτουργών (ΟΕΛ-ΟΑΕΔ)
4. Να καταδικάσει το γεγονός της δίωξης η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ

Με τιμή
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΣΕΡΦΑ

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.