Παρασκευή, 5 Μαρτίου, 2021

Αντιδράσεις για τη μερική άρση της απαγόρευσης του κυνηγιού στον Αμβρακικό Κόλπο

Αντιδράσεις για τη μερική άρση της απαγόρευσης του κυνηγιού στον Αμβρακικό Κόλπο

amvrakikos14-400x250Τις αντιδράσεις των οικολόγων προκάλεσε η μερική άρση της απαγόρευσης του κυνηγιού στον Αμβρακικό Κόλπο. Δέκα περιβαλλοντικές οργανώσεις με κοινό τους υπόμνημα χαρακτηρίζουν παράλογη την πολιτική που εφαρμόζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και θεωρούν ασύμβατο το κυνήγι με την προστασία του Αμβρακικού. Όπως τονίζουν οι οργανώσεις η απόφαση αυτή βάζει σε κίνδυνο την προστασία της ορνιθοπανίδας σε έναν από τους σημαντικότερους υγροτόπους της νότιας Ευρώπης, δηλώνοντας ότι θα ενημερώσουν τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να προβούν σε όλες τις ενέργειες που απορρέουν από τη δικαιοδοσία τους. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος να αποσύρει άμεσα την παράλογη και κατ΄ ουσία παράνομη- όπως την χαρακτηρίζουν απόφαση- και να διαθέσει το χρόνο που απαιτείται ώστε ο Φορέας Διαχείρισης του Αμβρακικού σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να βρουν τη βέλτιστη λύση, που θα εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή προστασία ενός οικοσυστήματος παγκόσμιας σημασίας όπως ο Αμβρακικός Κόλπος.

Η απόφαση

Στη συγκεκριμένη απόφαση καθορίζεται – ως γενική ρύθμιση η απαγόρευση όλων των θηρεύσιμων ειδών στον υγροβιότοπο του Αμβρακικού, ενώ ειδικά για την κυνηγετική περίοδο 2013-2014, επιτρέπεται η θήρα σε συγκεκριμένες και οριοθετημένες περιοχές του υγροβιότοπου που ανήκουν στις Περιφερειακές Eνότητες Πρεβέζης και Αρτας.
Γ.1 – Περιοχή 1η: Τραγάνα ? Μπούκα ? Παλιόφουρνος (Δήμος Ν. Σκουφά),
Νοτιοανατολικό Τμήμα του Νομού Αρτας νότια της Κοινότητας Κομένου
Γ.2- Περιοχή 2η: Καλάμι ? Λόγγος ? Μπούκα (Δήμος Ν.Σκουφά)
Νοτιοανατολικό Τμήμα του Νομού Αρτας νότια της Κώμης Νεοχωρίου
Γ.3 – Περιοχή 3η: Παλιοκόπρια ? Φιδόκαστρο (Δήμος Ν. Σκουφά)
Ειδικά για την κυνηγετική περίοδο 2013-2014, επιτρέπεται η θήρα σε συγκεκριμένες και οριοθετημένες περιοχές του υγροβιότοπου.
Ειδικά για την κυνηγετική περίοδο 2013-2014, επιτρέπεται η θήρα σε συγκεκριμένες και οριοθετημένες περιοχές του υγροβιότοπου.
Νότιο Τμήμα του Νομού Αρτας, ανατολικά της ζώνης Α1 και Ν.Δ. της Κώμης Νεοχωρίου
Γ.4 – Περιοχή 4η: Λακοπούλα (Δήμος Αρταίων)
Νότιο Τμήμα του Νομού Αρτας, Νότια της Κοινότητας Καλογερικού και Ν.Δ. της Κοινότητας Μύτικα
Γ.5 – Περιοχή 5η: Φραξόλακα (Δήμος Αρταίων)
Νοτιοδυτικό Τμήμα του Νομού Αρτας, Νοτιοδυτικά της Κοινότητας Καλογερικού και βόρεια της Κοινότητας Κορωνησίας
Γ.6 – Περιοχή 6η Θολή και Κουμουτσινός (Δήμος Αρταίων)
Νοτιοδυτικό-Δυτικό Τμήμα του Νομού Αρτας, Νότιοδυτικά της Κοινότητας Στρογγυλής ? Δυτικά της Κοινότητας Βίγλας
Η «απελευθέρωση» του Αμβρακικού
Στην Απόφαση για τη θήρα στον Αμβρακικό τελικά έχουν ληφθεί υπόψη οι προτάσεις που είχε καταθέσει ο Φορέας Διαχείρισης (δηλαδή για άρση της απαγόρευσης της θήρας για εκτάσεις μόνο σε 4 περιοχές), αλλά και η εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Δασών.
Λεπτομέρειες…
Σύμφωνα με την Απόφαση, οι Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου ? Δυτικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας, σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, τις κυνηγετικές ομοσπονδίες και τους κυνηγετικούς συλλόγους της περιοχής, αναμένεται να μεριμνήσουν για τα εξής:
την άμεση αύξηση των διατιθέμενων στην περιοχή φυλάκων θήρας και την ενίσχυση του εξοπλισμού τους για τη διασφάλιση της ενισχυμένης και συστηματικής θηροφύλαξης του Αμβρακικού.
την ενημέρωση και τον συντονισμό των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων και Υπηρεσιών (ΕΛΑΣ, Λιμενικό, ΣΔΟΕ κλπ) για την αποτελεσματικότερη θηροφύλαξη, ιδίως με την ενεργοποίηση μεικτών εποχούμενων περιπόλων και συνεργείων ελέγχου.
την άμεση εγκατάσταση του απαραίτητου αριθμού ενημερωτικών πινακίδων για τη σήμανση των ορίων των προαναφερόμενων περιοχών.
τον καθορισμό ενιαίου τύπου ενημερωτικών πινακίδων για τη σήμανση και την πληροφόρηση των πολιτών.
την πύκνωση των σημείων παρατήρησης στον Αμβρακικό Κόλπο στα πλαίσια των εκτελούμενων προγραμμάτων παρακολούθησης των θηραματικών πληθυσμών (π.χ φαινολογία της μετανάστευσης και παρακολούθησης των πληθυσμών μέσω της κυνηγετικής κάρπωσης κλπ).
την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για τις επιτρεπόμενες δράσεις τις περιοχές και τους περιορισμούς στην άσκηση της δραστηριότητας σύμφωνα με τη ρυθμιστική απόφαση θήρας.
Ειδικότερα όσον αφορά τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες και περιοχές, με την απόφαση προβλέπεται ότι:
Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηρεύσιμων ειδών κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2013-2014 στην έκταση της ζώνης Α και Α1 του υγροβιότοπου του Αμβρακικού, με τις κάτωθι εξαιρέσεις:
Στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης, επιτρέπεται η άσκηση θηρευτικών δραστηριοτήτων (θήρας) την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο, στα πλαίσια της αριθμ. 133275/2116/16-7-2013 απόφασης του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1850/β/2013), σε τμήμα της ζώνης Α΄ (ζώνη πλημμυρών) του υγροβιότοπου Αμβρακικού, εμβαδού χιλίων πεντακοσίων (1.500) στρεμμάτων που περιλαμβάνεται μεταξύ του ποταμού Λούρου (ανατολικά) και του δυτικού αναχώματος του (δυτικά), από το ύψος του δάσους του Αγίου Βαρνάβα (βόρεια), μέχρι το ύψος των Αγίων Αποστόλων Νέας Σαμψούντας (νότια), όπως αυτά αποτυπώνονται στο χάρτη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης.
Στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Αρτας, επιτρέπεται η άσκηση θηρευτικών δραστηριοτήτων (θήρας) την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο, στα πλαίσια της αριθμ. 133275/2116/16-7-2013 απόφασης του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1850/β/2013), στις παρακάτω περιοχές όπως αυτές αποτυπώνονται στο χάρτη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης.
Το ιστορικό
Ευχή όλων είναι η Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ να δρομολογήσει και την οριστική λύση στις αναιτιολόγητες πολύχρονες διαδοχικές απαγορεύσεις θήρας και ειδικότερα να λύσει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά τη θεσμοθέτηση της περιοχής ως Εθνικό Πάρκο Αμβρακικού Κόλπου (ΕΠΑΚ), το 2008.
Αξίζει να θυμόμαστε ότι κατά τις διαβουλεύσεις για την ΚΥΑ για τον Αμβρακικό, που είχαν γίνει σε νομαρχιακό επίπεδο δεν είχε ληφθεί υπόψη η γνώμη των κυνηγετικών οργανώσεων. Τότε, καθορίστηκαν οι Ζώνες Προστασίας Α, Α1 και Β με τη συντριπτική πλειοψηφία της έκτασης, στη Ζώνη Α και είχε οριστεί απαγόρευση θήρας στις ζώνες Α και Α1 του Εθνικού Πάρκου, αρχικά για τρία χρόνια.
Στη συνέχεια, με διάφορες αιτιολογίες ή και χωρίς επίσημη αιτιολόγηση, με απόφαση του Φορέα και των δασικών υπηρεσιών, η απαγόρευση θήρας ανανεωνόταν. Με αυτή την εξέλιξη, 1.500 με 2.000 κυνηγοί της ευρύτερης περιοχής, ουσιαστικά να στερούνταν επί χρόνια το δικαίωμα το κυνηγιού σε σημαντικές εκτάσεις, (εντός των ζωνών Α και Α1).
Επειδή το «μεταβατικό» αυτό καθεστώς διαχείρισης της περιοχής έτεινε να παγιωθεί, οι κυνηγετικές οργανώσεις ανέλαβαν πρωτοβουλία ενημέρωσης και πίεσης πολιτικούς αλλά και υπηρεσιακούς ή και τοπικούς φορείς. Τελικά η ΕΤΑΝΑΜ αποφάσισε – για να εκτιμηθεί η δυνατότητα άσκησης της θήρας στην περιοχή – να αναθέσει την εκπόνηση ειδικής μελέτης. Ενα από τα ζητούμενα της μελέτης, ήταν να διερευνηθεί το ενδεχόμενο οριοθέτησης έξι (6) Ζωνών στις οποίες να επιτρεπόταν και το κυνήγι. Η μελέτη ολοκληρώθηκε από τον κ. Περγαντή και αποτελεί «τεχνικό εργαλείο» για τις συζητήσεις που γίνονται για τη θήρα στον Αμβρακικό.
Με την ολοκλήρωση της μελέτης ξεκίνησε μια σειρά συζητήσεων με τη συμμετοχή φορέων και κυνηγετικών οργανώσεων για τη ρύθμιση της θήρας στον Αμβρακικό. Οι αντιδράσεις και οι ενστάσεις αντικυνηγετικών κύκλων και των 10 ΜΚΟ όμως δρομολόγησαν μια σειρά κυβερνητικών ενεργειών και αποφάσεων που ενώ δεν έχουν καμία σχέση δεν έχουν με τα τεχνικά δεδομένα, τις εισηγήσεις των συναρμόδιων φορέων κλπ. τελικά κατάφεραν να «φρενάρουν την άρση της απαγόρευσης» σε κάποιες περιοχές του Αμβρακικού για 3 ολόκληρα χρόνια?
…Τώρα με την νέα απόφαση πολλοί πλέον έχουν το κίνητρο αλλά και τη δυνατότητα να συνεργαστούν (Διευθύνσεις Δασών, Φορέας Διαχείρισης, ΚυνηγετικέςΟργανώσεις, ΜΚΟ και όσοι άλλοι έχουν κάτι να πουν ή να κάνουν) με μοναδικό στόχο την αειφορική διαχείριση της θήρας στην περιοχή και γενικότερα την προστασία του υγροβιότοπου του Αμβρακικού.

: http://www.e-maistros.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.