Κυριακή, 7 Μαρτίου, 2021

Ποιοι προσλαμβάνονται στα 7μηνα του πολιτισμού

Ποιοι προσλαμβάνονται στα 7μηνα του πολιτισμού

Η  Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Πράσινο+Μπλε, ως φορέας υλοποίησης του προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον Πολιτισμό και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας» και αφορά προσλήψεις διάρκειας 7 μηνών για την 22η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (20άτομα) και ΛΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων (22άτομα)  σε θέσεις Φυλάκων ημέρας και νύκτας, εργάτες, καθαριστές και αρχαιολόγους,


Ανήρτησε σήμερα  08/03/2013  τους πίνακες των αποτελεσμάτων κατά ΑΜΚΑ(οδηγία ΑΣΕΠ για προστασία προσωπικών δεδομένων ) βάση  ΚΟΧ.Π.4.701/1/2013 Οι σχετικοί πίνακες, έχουν αναρτηθεί σε έντυπη μορφή στα γραφεία του δικαιούχου φορέα(Πράσινο+Μπλε ΜΚΟ Μεναίχμου 1 Ναύπακτος τηλ. 26340 25016)καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Δικαιούχου (www.prasinomple.gr) ,της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (www.ep.culture.gr) και έχουν αποστέλλει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο νομιμότητας.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 Η ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε ενημερώνει άμεσα όλους τους προσληπτέους ,προκειμένου να ενημερωθούν και αυτοί που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, οι προσληπτέοι, αφού ενημερωθούν,

έχουν υποχρέωση να αποστείλουν στη ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε

1) ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Μεναίχμου 1 – τκ 30 300  Ναύπακτος τηλ.26340 25016   ή

2) με fax στο 26340 25016,

Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής ή μη Αποδοχής της θέσης εργασίας.υποδείγματα των οποίων μπορούν να εκτυπώσουν απο το site  www.prasinomple.gr

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστικήπροθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησής τους, δηλ. έως και 15/03/2013

* Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο  Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510)και όχι στα γραφεία της  ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.