Σάββατο, 6 Μαρτίου, 2021

Απόφαση κόλαφος τμήματος του Πανεπιστημίου

Απόφαση κόλαφος τμήματος του Πανεπιστημίου


Aναστολή λειτουργίας του ΔΠΦΠ με σκληρή επίθεση στη Διοικούσα Επιτροπή. Προβλήματίζει ο χρόνος που επιλέχθηκε για την απόφαση όταν καποιοι απεργάζονται σενάρια κατάργησης του ΑΕΙ.

 Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε η Γενική Συνέλευση του Τμήματος που συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα την Τρίτη 5 Απριλίου 2011 με θέμα την θεσμική και ακαδημαϊκή του λειτουργία . Παράλληλα καλεί σε σύσκεψη για την επόμενη Τρίτη.Καταγγέλει μάλιστα ότι σήμερα 12 μήνες μετά το διορισμό της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΔΕ από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη συνάντηση με τα θεσμικά όργανα του Τμήματος, καμιά συνάντηση με τα μέλη ΔΕΠ, ακόμη και στο επίπεδο της απλής γνωριμίας.

 Η απόφαση αυτή του ΔΠΦΠ δυσχεράινει τη θέση του Πανεπιστημίου του Αγρινίου σε μια κρίσιμη χρονικά στιγμή όταν γίνονται προσπάθειες την οικονομική του αυτοτέλεια και ήδη είναι σε καλό δρόμο η απόφαση για αυτόνομη χρηματοδότηση του με 1.5 εκ.ευρώ. Ήδη οι πληροφορίες θέλουν το Πανεπιστήμιο των Ιωάννινων να προβαίνει σε διακοπή της χρηματοδότησης μετά από αυτή την εξέλιξη. Σε λίγες ημέρες μάλιστα αναμένεται στο Αγρίνιο ο ειδικός γραμματέας του υπουργείου Β.Παπάζογλου ο οποίος την ερχόμενη Παρασκυή θα έχει συνάντηση και με μέλη της Διοικούσας 

Το Τμήμα ΔΠΦΠ επικαλείται ζητήματα οικονομικής λειτουργίας και  ακαδημαϊκά θέματα. και  αποφάσισε ομόφωνα την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του για 1 εβδομάδα (μέχρι την Τρίτη 12 Απριλίου 2011), οπότε και θα επανεξετάσει τη στάση του. Θυμίζουμε παράλληλα ότι σε τροχιά κινητοποιήσεων έχουν εισέλθει και οι φοιτητές των τριών τμημάτων .Δημιουργείται πλέον μία εικόνα που δίνει άλλοθι σε όσους απεργάζονται σενάρια κατάργησης της αυτόνομης υπόστασης του ΑΕΙ του Αγρινίου

Το τμήμα επιτίθεται με σφοδρότητα στη Διοικούσα Επιτροπή λέγοντας μεταξύ άλλων πως «σήμερα, περίπου 12 μήνες μετά το διορισμό της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) του ΠΔΕ από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη συνάντηση με τα θεσμικά όργανα του Τμήματος, καμιά συνάντηση με τα μέλη ΔΕΠ, ακόμη και στο επίπεδο της απλής γνωριμίας. Η μία και μοναδική παρουσία (στον 1 χρόνο λειτουργίας του παρόντος σχήματος διοίκησης) του Προέδρου της ΔΕ στην αρχή μιας από τις ΓΣ του Τμήματος είχε γενικό χαρακτήρα και δεν συνιστά πρόθεση ουσιαστικής συζήτησης εκ μέρους της  ΔΕ».

Αναλυτικά η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αναφέρει:

 Ζητήματα οικονομικής λειτουργίας

(α) Αδυναμία διεξαγωγής του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου λόγω διαταραχής στην ομαλή χρηματοδοτική ροή του τακτικού προϋπολογισμού προς το Τμήμα που έγκειται στα εξής:

– η διορισμένη διοίκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ), αποφάσισε και διεκδίκησε ξαφνικά -εν μέσω του εαρινού εξαμήνου- την αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης μέσω της δημιουργίας ξεχωριστού κωδικού ειδικά για το ΠΔΕ, χωρίς καμία προετοιμασία για την ύπαρξη κατάλληλων υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας και διαχείρισης του τακτικού προϋπολογισμού. Το Τμήμα μας υποστηρίζει την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα διαχείρισης, αλλά μέσα από προσεκτικά σχεδιασμένα βήματα που δεν διαταράσσουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας και δεν διακυβεύουν τη μισθοδοσία του Διδακτικού, Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού. Τονίζεται ότι αυτά αφορούν τη διοίκηση όχι ενός νεοϊδρυθέντος Τμήματος, αλλά μιας ακαδημαϊκής μονάδας ΑΕΙ με επιτυχή πορεία 12 χρόνων.

(β) καμία ενημέρωση εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής -και συνακόλουθα καμία συζήτηση- δεν προηγήθηκε όσον αφορά τον προϋπολογισμό σε σχέση με τις τρέχουσες ανάγκες, και το σχεδιασμό που έχει το Τμήμα, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα.

 

Ακαδημαϊκά ζητήματα/Δεοντολογία

(α) Σήμερα, περίπου 12 μήνες μετά το διορισμό της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) του ΠΔΕ από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη συνάντηση με τα θεσμικά όργανα του Τμήματος, καμιά συνάντηση με τα μέλη ΔΕΠ, ακόμη και στο επίπεδο της απλής γνωριμίας. Η μία και μοναδική παρουσία (στον 1 χρόνο λειτουργίας του παρόντος σχήματος διοίκησης) του Προέδρου της ΔΕ στην αρχή μιας από τις ΓΣ του Τμήματος είχε γενικό χαρακτήρα και δεν συνιστά πρόθεση ουσιαστικής συζήτησης εκ μέρους της  ΔΕ.

(β) Στη διάρκεια αυτών των 12 μηνών: (ι) οι αποφάσεις λαμβάνονται από την ΔΕ ερήμην των συλλογικών οργάνων του αυτοδύναμα λειτουργούντος Τμήματος ΔΠΦΠ, (ιι) δεν έχει επιδειχθεί καμία διάθεση συνεργασίας, συνεννόησης (σε ακαδημαϊκό επίπεδο λειτουργίας και δεοντολογίας) και διαβούλευσης σε σημαντικά θέματα στρατηγικής ανάπτυξης του ΠΔΕ (ακαδημαϊκή μονάδα του οποίου αποτελεί το Τμήμα ΔΠΦΠ, όντας το μεγαλύτερο από τα 3 λειτουργούντα Τμήματα του ΠΔΕ).

(γ) Οι αποφάσεις της ΔΕ λαμβάνονται και ανακοινώνονται προφορικά προς εκτέλεση σε ορισμένα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος μας, πέρα από κάθε Ακαδημαϊκή δεοντολογία που ορίζει ως δέον την επίσημη ενημέρωση της Διοίκησης και της ΓΣ του Τμήματος που λειτουργεί επιτυχώς επί 12 έτη, εκ των οποίων 2 έτη ως αυτοδύναμο.

– οι άνωθεν προφορικές εντολές, από διορισμένα όργανα, αποτελούν ενδείξεις ενός μοντέλου διοίκησης που δεν συνάδουν με τις αναγκαίες και συνομολογούμενες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα ΑΕΙ της χώρας μας για να εμβαθύνουν περαιτέρω το δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας τους με ταυτόχρονη κοινωνική λογοδοσία.

– σήμερα 12 μήνες μετά τον διορισμό της η Διοικούσα Επιτροπή δεν έχει νοιώσει την ανάγκη να γνωρίσει τα μέλη ΔΕΠ και να ακούσει τα προβλήματα, τα οράματα, τους στόχους και την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης του Τμήματος ΔΠΦΠ και του ΠΔΕ. Τονίζεται δε ότι δεν εχει επιδείξει καμία αποτελεσματικότητα στην επίλυση ουσιωδών/θεμελιωδών θεμάτων [προώθηση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος /προώθηση του φακέλου ίδρυσης τμηματικού Μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών που της διαβιβάσθηκε από τη Γ.Σ. του Τμήματος/πρωτοβουλίες-στήριξη της μετονομασίας του Τμήματος σε Μηχανικούς Περιβάλλοντος/κτιριακές υποδομές κ.ά.].

Αντίθετα, παρατηρείται μια συστηματική άρνηση συζήτησης ακόμα και σε θεσμικό επίπεδο. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ότι ο Πρόεδρος της ΔΕ δεν παρέστη στη σύσκεψη που συνεκάλεσε ο Πρύτανης του Παν/μίου Ιωαννίνων (ΠΙ) τη Δευτέρα 4/4/2011 με θέμα την οικονομική διαχείριση του ΠΔΕ αγνοώντας και προσβάλλοντας βαθύτατα αιρετά όργανα διοίκησης τόσο του ΠΙ, όσο και του ΠΔΕ.

Γιατί οδηγηθήκαμε στη δυσάρεστη αυτή απόφαση

Με βάση τη 12ετή του πορεία, το Τμήμα ΔΠΦΠ έχει κατοχυρώσει στην πράξη, τόσο σε Εθνικό όσο και Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, υψηλές ερευνητικές και εκπαιδευτικές επιδόσεις λειτουργώντας με την διοικητική και ακαδημαϊκή υποστήριξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ως εκ τούτου, το Τμήμα μας δεν επιθυμεί με κανένα τρόπο να οδηγηθεί στην απαξίωση και συρρίκνωσή του, και ερωτά:

–          Γιατί η ΔΕ λέει όχι στην ομαλή μετάβαση, μέσω συντονισμένης χάραξης πολιτικών δράσεων, στη διοικητική και οικονομική αυτοδύναμη λειτουργία του ΠΔΕ; Γιατί τόση βιασύνη; Ας σημειωθεί ότι δεν είναι σε λειτουργία ούτε στοιχειώδης δομή οικονομικής υπηρεσίας, λόγω απουσίας κατάλληλου προσωπικού, τεχνογνωσίας και υποδομών με ότι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΔΕ και της μισθοδοσίας του προσωπικού του.

–          Γιατί η ΔΕ αποφασίζει, στη μέση του εαρινού εξαμήνου, να προχωρήσει σε βιαστικές ενέργειες που υπονομεύουν την οικονομική αυτοδυναμία του ΠΔΕ, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής δυσλειτουργίας και εν τέλει της οικονομικής του ασφυξίας;

–          Γιατί η ΔΕ δεν επιδεικνύει την ίδια σπουδή για ιεράρχηση-προώθηση-επίλυση ακαδημαϊκών θεμάτων όπως τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος ΔΠΦΠ και τη μετεξέλιξη του Τμήματος σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος;

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ΔΠΦΠ, σταθερά προσηλωμένη στο Δημόσιο Χαρακτήρα της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, πιστεύει ότι αυτό που έχει ανάγκη το Τμήμα μας και το ΠΔΕ είναι το στέριωμα και η περαιτέρω ανάδειξη και προώθηση ποιοτικής εκπαίδευσης και έρευνας. Αυτό το έχει αποδείξει η 12χρονη μέχρι σήμερα πορεία του. Αυτά απαιτούν μια εύρυθμη και δημοκρατική λειτουργία του ΠΔΕ που θα υποστηρίζει την υπάρχουσα εξωστρεφή επιστημονική δυναμική των μελών ΔΕΠ του Τμήματος μας των οποίων πρώτιστο -και αδιαπραγμάτευτο- μέλημα είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και h έρευνα, καθώς και η προστασία της αξιοπρέπειάς τους ως Ακαδημαϊκών Δασκάλων.

Στo πλαίσιο αυτό, η ΓΣ του Τμήματος ΔΠΦΠ:

(α) καλεί τη ΔΕ του ΠΔΕ να θέσει ως προτεραιότητα τη στελέχωση των διοικητικών δομών του ΠΔΕ πριν την μεταφορά αρμοδιοτήτων.

(β) καλεί τη ΔΕ του ΠΔΕ και τις Πρυτανικές Αρχές του ΠΙ σε κοινή (ανοικτή μόνο στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα) συνεδρίαση/σύσκεψη, την επόμενη Τρίτη 12.4.2011, ώστε να συζητηθούν τα παραπάνω προβλήματα και να εξευρεθούν λύσεις που θα εξασφαλίζουν τη βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξη του Τμήματός μας και του συνόλου της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.