Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου, 2021

Προτάσεις για το Δήμο Ξηρομέρου

Προτάσεις για το Δήμο Ξηρομέρου

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για συζήτηση και ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Προς: Κ Δήμαρχο, κ Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου Δήμου ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

Παρακαλώ να έρθουν τα παρακάτω θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να συζητηθούν και παρθούν οι απαιτούμενες  αποφάσεις.

 

Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος, που ιδρύθηκε ο Δήμος μας. Ο νόμος Καλλικράτη, προβλέπει πολλά και διάφορα για τη λειτουργία του νέου δήμου, πολλά από τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί λόγω έλλειψης πιστώσεων και μη έκδοσης υπουργικών εγκυκλίων κυρίως για τη πρόσληψη του άκρως απαραίτητου διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Τα υπάρχοντα και αναφύοντα ζητήματα-προβλήματα είναι πολυποίκιλα και δισεπίλυτα και η προσπάθεια όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όλων των παρατάξεων αλλά και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής είναι μεγάλη, για το καλό του Δήμου και των συνδημοτών. Η οικονομική κρίση δεν επιτρέπει στο Δήμο να αναπτύξει και να εκτελέσει στο βαθμό που θα ήθελε το πρόγραμμά του.

Τα παραπάνω είναι γενικώς και κοινώς αποδεκτά από όλους.

Μπορούμε όμως και επιβάλλεται να προβούμε σε απλές κινήσεις για να επιλύσουμε λειτουργικά θέματα και θέματα ενημέρωσης, εμφάνισης, ανάπτυξης, ανάδειξης,δημοκρατικής ενημέρωσης, χωρίς ιδιαίτερο ή με μικρό οικονομικό κόστος, όπως θα αναλύσω πιο κάτω. Έτσι δεν θα κινδυνεύσω να κατηγορηθώ για σπατάλη πόρων της Περιφέρειας ή του Δήμου μας. Όμως είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν τα παρακάτωαφού και προβλέπονται και επιβάλλονται από τους νόμους:

Πρώτο θέμα. Πληροφοριακές Πινακίδες Σήμανσης Δήμου και κατεύθυνσης οδών του, θέσεις πάρκινγκ ΑΜΕΑ, ράμπες ελευθερίας κίνησης ΑΜΕΑ.

Οποιοσδήποτε δημότης ή επισκέπτης ή διερχόμενος των Διοικητικών ορίων του Δήμου δεν βλέπει πουθενά στις προβλεπόμενες  πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης και κατεύθυνσης, τα νέα πληροφοριακά δεδομένα που προέκυψαν, από τη συνένωση των πρώην Δήμων Αστακού, Αλυζίας και Φυτειών. Υπάρχουν ακόμα οι παλαιές πινακίδες στις εισόδους και εξόδους κάθε πρώην κοινότητος Δήμου(πχ Δήμος Αστακού, καλωσήλθατε στο Δήμο Φυτειών, Δήμος Φυτειών καλό ταξίδι, ή είναι ζωγραφισμένα τα διοικητικά όρια του κάθε πρώην δήμου, ή σωστές πινακίδες εχουν ξεθωριάσει κλπ). Επίσης έχουν δημιουργηθεί  ελάχιστες υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες (τυφλοί, ανάπηροι κλπ ΑΜΕΑ)   Προτείνω-Ζητώ:

α.  Να αποσταλεί έγγραφο του δήμου στους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

β.  Να καταγράψουν οι πρόεδροι τα δεδομένα στα διοικητικά όριά τους και να υποβάλλουν στο δήμο κατάσταση με τον αριθμό των πινακίδων που υπάρχουν και πόσες απαιτούνται  αν λείπουν ή είναι παλαιές και καταστραμμένες σε κάθε είσοδο ή έξοδο δημοσίας οδού.

(Να αποφευχθεί η καταγραφή πρότασης για ηλεκτρονικές πινακίδες σε οδούς, γιατί θεωρώ ότι είναι σπατάλη. Υπάρχουν μερικές, από τη πρώην Νομαρχία, οι οποίες δείχνουν μικρά γράμματα και αριθμούς, ημερομηνίες!!!! που αποσπούν τη προσοχή στους οδηγούς με κίνδυνο ατυχήματος. Κακώς άφησαν οι πρώην δήμαρχοι να τοποθετηθούν. Αυτές να αποξηλωθούν και να τοποθετηθούν στις πλατείες. Να αλλάξουμε αν γίνεται το λογισμικό και να εμφανίζουν όλες τις αποφάσεις και ανακοινώσεις του Δήμου για ενημέρωση των συνδημοτών μας).

γ.  Επίσης οι πρόεδροι σε συνεργασία με συλλογους, φορείς κλπ, να αναφέρουν απαιτούμενες πινακίδες για αξιοθέατα, τουριστικά μέρη, αρχαιολογικούς χώρους, δασικά μονοπάτια, δημαρχεία, δημόσια-δημοτικά κτίρια, σχολεία, γυμνάσια Λύκεια, Αστυνομικούς-πυροσβεστικούς σταθμούς, νεκροταφεία, παραλίες κλπ.

δ. Επιπλέον να προταθούν πινακίδες για στάθμευση ΑΜΕΑ σε δημοτικά πάρκιγκ Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων Δήμου και όπου αλλού απαιτείται, σε συνδυασμό με ράμπες ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια, εκκλησίες δημόσια-δημοτικά  κτίρια κλπ. Πχ στο πρόσφατα κατασκευασθέν παρκινγκ Φυτειών, δεν υπήρξε πρόβλεψη για οριοθέτηση αποκλειστικής θέσης και κατασκευής αντίστοιχης πινακίδας ΑΜΕΑ. Ειδοποιήθηκε ο πρόεδρος της τ.κ και θα γίνει, πέραν των υπολοίπων που θα προτείνει.

ε.  Ο Δήμος στη συνέχεια αφού προβεί σε έλεγχο των στοιχείων, να συγκεντρώσει όλα τα δεδομένα και να εξετάσει:

(1)  Σύνολο Πινακίδων που απλώς απαιτείται σβήσιμο των παλαιών ονομάτων Δήμων και γράψιμο νέου, φρεσκάρισμα των οδών κατευθύνσεων και των βελών πχ προς Κατούνα χλμ … πρός Μύτικα χλμ…, προς Κανδήλα χλμ…. (Ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση)

(2)  Σύνολο πινακίδων που απαιτείται επισκευή των μεταλλικών μερών των πινακίδων και βάψιμο-γράψιμο νέων ονομάτων, βελών κατεύθυνσης αριθμού χιλιομέτρων κλπ.(Μικρή οικονομική επιβάρυνση)

(3)  Σύνολο ελλειπόντων πινακίδων που απαιτούνται να τοποθετηθούν εξ αρχής για σήμανση ονομάτων Δήμου, Τοπικών Κοινοτήτων και βελών κατευθύνσεων- χιλιομετρικών αποστάσεων οδών, ΑΜΕΑ,δασικών και λοιπων πινακίδων .(Εδώ έχουμε μεγαλύτερη αλλα και Αναγκαστική οικονομική επιβάρυνση)

(4)  Υπολογισμό του συνολικού κόστους του έργου και σύνταξης απλών τεχνοοικονομικών εκθέσεων 2-3 σελίδων κατά περίπτωση, με αιτιολογική σκέψη και προϋπολογισμό με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Δεν απαιτείται μεγάλη μελέτη. Τα στοιχεία πινακίδων ήδη υπάρχουν από το Υπουργείο και Περιφέρεια . Να δώσουμε προτεραιότητα σε δύο φάσεις. Πρώτη φάση άμεσα οι πινακίδες πληροφόρησης σε οδούς, διασταυρώσεις κλπ και οι πινακίδες, ράμπες πεζοδρομίων, θέσεις παρκιγκ για ΑΜΕΑ. Δεύτερη φάση. Οι υπόλοιπες πινακίδες πληροφόρησης, για αξιοθέατα, τουριστικά μέρη, αρχαιολογικούς χώρους, δασικά μονοπάτια, δημαρχεία, δημόσια-δημοτικά κτίρια, σχολεία, γυμνάσια Λύκεια, Αστυνομικούς-πυροσβεστικούς σταθμούς, νεκροταφεία, παραλίες κλπ.

(5)  Φορέας υλοποίησης έργου: Με βάση τον ΚΟΚ αρμόδιoι φoρείς για την εκπόνηση ή έγκριση μελετών εφαρμoγής, πoυ αφoρoύν την κατακόρυφη και oριζόντια σήμανση των oδών (πινακίδες και διαγραμμίσεις), και για την εγκατάσταση και συντήρηση της σήμανσης αυτής, είναι είτε η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων τoυ Yπoυργείoυ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων είτε οι υπηρεσίες της Περιφέρειας είτε οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πoυ τις συντηρoύν, κατά περίπτωση. Οι τεχνικές πρoδιαγραφές, oι όρoι και o τρόπoς της κατακόρυφης και oριζόντιας σήμανσης των oδών, της σηματoδότησής τoυς,της σήμανσης και σηματοδότησης των εκτελούμενων έργων, της δημιουργίας ειδικών διαμορφώσεων του οδοστρώματος, της τοποθέτησης κινητών εμποδίων και κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια, καθορίζονται από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές. Επομένως η ευθύνη έγκρισης δαπάνης και η εκτέλεση έργου για τα παραπάνω θα αποφασισθεί αναλόγως των αρμοδιοτήτων Δήμου, Περιφέρειας, Κράτους, σε Δημοτικούς- δασικούς- επαρχιακούς- και εθνικές οδούς, σε εσωτερικούς οδούς δήμων, σε λιμένες κλπ. Οι αρμόδιοι και υπεύθυνοι του Δήμου αιρετοί και Υπάλληλοι να έρθουν σε επαφή με το τμήμα συγκοινωνιακών έργων, οδικών σημάνσεων και ασφάλειας οδικού δικτύου της Περιφέρειας για συντονισμό και δρομολόγηση του έργου αναλόγως της ευθύνης εκάστου.

Συνοψίζω προχείρως προς υποβοήθηση.

α. Απαιτείται μία πινακίδα μετά τη διασταύρωση επί του αυτοκινητοδρόμου Αντίρριο- Γιάννενα προς Παλαιομάνινα και Ρίγανη, που να αναγράφει καλωσήλθατε στο Δήμο Ξηρομέρου όπου να φαίνονται και τα διοικητικά όριά του. (Από τη πίσω όψη, όποιος κινείται αντίθετα,  από Παλαιομάνινα προς Ε.Οδό, να βλέπει «Καλό ταξίδι Δήμος Ξηρομέρου» Αυτό να επαναληφθεί ανάλογα έξω από τη Κυψέλη επί της Ε.Ο Αγρινίου-Ιωαννίνων, στο Ρίβιο Παπαδάτου, επί της επαρχιακής οδού Κονοπίνας- Παπαδάτου, Αετού- Μπαμπίνης, Αετου – Αρχοντοχωρίου, Παλαίρου – Μύτικα, όρια Δήμου στις διασταυρώσεις από Λεσίνι προς Παλαιομάνινα αλλά και προς Αστακό, στις προβλήτες Αστακού και Μύτικα.

β.  Να μη κατασκευασθούν πινακίδες που να δείχνουν τα επιμέρους διοικητικά όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Αστακού Φυτειών και Αλυζίας(Άσκοπη σπατάλη) . Σε κάθε είσοδο – έξοδο δημόσιου επαρχιακού δρόμου στα χωριά να υπάρχει πινακίδα πχ Φυτείες, Στρογγυλοβούνι, Πρόδρομος, Βλυζιανά. Επίσης στις διασταυρώσεις επαρχιακών οδώνμέσα ή έξω από τα χωριά, οι ανάλογες πινακίδες κατεύθυνσης και αντίστοιχων χιλιομετρικών αποστάσεων.

γ. Σε κάθε πλατεία, πεζοδρόμιο, δημόσιο ή δημοτικό κτίριο, να μελετηθούν τρόποι ελεύθερης κίνησης δραστηριότητας των ΑΜΕΑ και να υποβληθούν για χρηματοδότηση τεχνοοικονομικές εκθέσεις ή μελέτες. (Ράμπες, ειδικοί ανελκυστήρες, μοναδικές θέσεις πάρκιγκ, συστήματα εισόδου στη θαλασσα για αναπήρους, κλπ)

γ. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω είναι σχετικά εύκολο να εξαχθούν όλα τα στοιχεία. Αρκεί να τα μελετήσουμε με μεράκι, οργάνωση και θέληση για την ανάπτυξη του υπανάπτυκτου Ξηρομέρου μας.

 

 

Δεύτερο Θέμα. Έμβλημα –Σημαίες -Λάβαρα Δήμου και Κοινοτήτων

 

Κάθε πρώην Δήμος έχει το έμβλημά του και τη σημαία του, όπως προβλέπουν οι νόμοι.

Απαιτείται και ήδη έχουμε αργήσει να γίνουν τούτα και στο δήμο μας. Υπάρχουν ακόμα τα λάβαρα και οι σημαίες των πρώην δήμων και δημιουργούν σύγχυση στους κατοίκους και επισκέπτες. Προτείνω τα παρακάτω:

α.   Είναι ευκαιρία με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, να δώσουμε στα γυμνάσια και στα λύκεια ή και σε πολιτιστικούς φορείς, συλλόγους του Δήμου την ιδέα να προτείνουν -ζωγραφίσουν ένα έμβλημα και σημαία-λάβαρο για το Δήμο Ξηρομέρου. Να υπάρξει επιτροπή να συνεννοηθεί με καθηγητές και δασκάλους κλπ. Να βγουν τρείς προτάσεις, να βραβευθούν και να ισχύσει η πρώτη σε ψηφοφορία πρόταση μέσα από το Δημοτικό συμβούλιο και την επιτροπή ποιότητας ζωής.

β.  Έξω από κάθε πρώην δημαρχείο να υπάρχουν 3 ιστοί. Ένας για την Ελληνική σημαία, ένας για την σημαία Δήμου Ξηρομέρου και ένας για τη σημαία της εκεί Δημοτικής Ενότητας .

γ.  Να κατασκευασθούν αντίστοιχα λάβαρα για παρελάσεις, ανάρτηση σε  στύλους  κλπ  για Εθνικές εορτές παρελάσεις, Θρησκευτικές και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, επίσημες επισκέψεις πολιτειακών παραγόντων κλπ.

Τριτο Θέμα. Ονοματοδοσία σε Υλικά – Οχήματα Δήμου

 

Να αλλάξουν οι επιγραφές  των πρώην δήμων πάνω σε οχήματα, μηχανήματα, κάδους απορριμμάτων, πινακίδες σε τοίχους ή μεταλλικές –πλαστικές  κατασκευές έξω από δημαρχεία, δημοτικά κτίρια κλπ.

Τέταρτο Θέμα. Ενημέρωση πολιτών , Ιστοσελίδα Δήμου. Άμεση Δημοκρατία

 

Να δημιουργηθεί επίσημη ιστοσελίδα ενημέρωσης Δήμου. Να κατασκευασθούν καλαίσθητοι πίνακες (και ηλεκτρονικοί) σε πλατείες και επιλεγμένα σημεία των χωριών μας [όχι δρόμοι], για να αναρτούνται οι αποφάσεις και τα έγγραφα του δήμου για άμεση ενημέρωση των συνδημοτών μας για αποφυγή παραπληροφόρησης και για ενημέρωση επί όλων ανεξαιρέτως των αποφάσεων της δημοτικής αρχής και άλλων συλλόγων φορέων.

Να φωτοτυπούνται οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου του δημάρχου των αντιδημάρχων της οικονομικής και επιτροπής ποιότητας ζωής και να συρράπτονται υπό τύπο εφημερίδος. Να μοιράζονται κάθε μήνα σε όλα τα ΚΕΠ, καφενεία, καφετέριες, και δημόσιες υπηρεσίες, στη περιφέρεια Δήμου για ενημέρωση. Η δαπάνη είναι μικρή για τα λιγοστά χωριά μας. (τύπωμα σε τυπογραφείο με φτηνό χαρτί).

 

Παρακαλώ για τις ενέργειές σας. (Έγκαιρη ενημέρωσή μου, και δημοτικών συμβούλων, Εισαγωγή σε Δημοτικό Συμβούλιο)

Θεσσαλονίκη 15 Οκτ 2011

 

ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Ξηρομέρου

 

 

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.