Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου, 2021

Ασάφειες Ταλιαδούρου για το πότε θα λειτουργήσει το τέταρτο πανεπιστημιακό τμήμα

Ασάφειες Ταλιαδούρου για το πότε θα λειτουργήσει το τέταρτο πανεπιστημιακό τμήμα
Απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Θάνος Μωραίτης, ο υφυπουργός Παιδείας κ. Σπ. Ταλιαδούρος δηλώνει τα εξής σχετικά με το τέταρτο τμήμα :
«Σύμφωνα με την κείμενη Πανεπιστημιακή Νομοθεσία (άρθ. 6 παρ. 6 του Ν.1268/1982 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει), η ίδρυση, μετονομασία, κατάτμηση και κατάργηση Πανεπιστημιακών Σχολών και Τμημάτων πραγματοποιείται με Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.), το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Πανεπιστημίου και του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Π.Ε.) του αρμόδιου δηλαδή οργάνου να εισηγηθεί στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εάν η πρόταση του Ιδρύματος είναι εμπεριστατωμένη και πλήρης από πλευράς περιεχομένου ρυθμίσεων. Στην περίπτωση της ίδρυσης Τμήματος συνυπογράφει και ο Υπουργός Εσωτερικών καθώς ιδρύεται παράλληλα διοικητική μονάδα και ειδικότερα Γραμματεία Τμήματος.Το Σ.Α.Π.Ε. κατά την αριθμ. 12/24-7-2008 συνεδρίασή του γνωμοδότησε θετικά επί της πρότασης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για ίδρυση Τμήματος Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων στο Αγρίνιο. Το σχετικό σχέδιο Π.Δ. εστάλη για υπογραφή στον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών με το αριθμ. 145940/Β1/13-11-2008 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Επισημαίνεται ότι το σχέδιο Π.Δ. επεστράφη ανυπόγραφο από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών προκειμένου να προσαρμοστεί, με τον πρόσφατα κυβερνητικό ανασχηματισμό, κατά το μέρος που αφορά την προσθήκη των νέων αρμοδιοτήτων. Ήδη δε, έχει υπογραφεί εκ νέου από τον αρμόδιο Υφυπουργό εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και προωθείται προς υπογραφή από τον συναρμόδιους Υπουργούς.Η διαδικασία ωστόσο για την έκδοση του σχετικού Π.Δ. περιλαμβάνει αρκετά στάδια όπως: α) η σύνταξη και η προσυπογραφή του από τους προτείνοντες Υπουργούς, β) η προώθησή του για νομοτεχνική επεξεργασία από τη Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και η προσαρμογή στις τυχόν παρατηρήσεις της με την εκ νέου προσυπογραφή από τους συναρμόδιους υπουργούς, δ) η νομοτεχνική τους επεξεργασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας και η προσαρμογή του σε τυχόν παρατηρήσεις του Δικαστηρίου, ε) η προσυπογραφή του παπύρου από τους προτείνοντες Υπουργούς, στ) η υπογραφή του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ζ) η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Ο κ. Ταλιαδούρος αναφέρει τα εξής σχετικά με το πότε θα λειτουργήσει το τέταρτο Πανεπιστημιακό τμήμα:
»Είναι προφανές ότι ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς, καθόσον εξαρτάται από τη σύμπραξη και άλλων δημόσιων υπηρεσιών καθώς και διοικητικών και δικαστικών αρχών. Τέλος, στο σχέδιο του Διατάγματος προβλέπεται ότι η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών σε αυτό θα αρχίσει από το ακαδημαϊκό έτος από το οποίο καθορίζεται για πρώτη φορά αριθμός εισακτέων».
Είχαμε κάνει λόγο σε προηγούμενη ανάρτηση για την αυτονόμηση. Αυτή δεν συναρτάται άμεσα βέβαια με το τέταρτο Πανεπιστημιακό τμήμα, το Marketing Αγροτικών Προιόντων. Δυστυχώς όμως βλέπουμε η σκυτάλη της αοριστίας και των: Ήξεις , αφήξεις” να έχει περάσει στον κ. Ταλιαδούρο από τα χέρια των προκατόχων του στο Υπουργείο Παιδείας.
Δεν αναφέρεται πουθενά για το πότε θα λειτουργήσει το τέταρτο τμήμα(!)
Εδώ υπενθυμίζουμε ότι το τελευταίο καιρό Πανεπιστήμια στη χώρα μας βρίσκονται μπροστά σε τεράστια οικονομικά προβλήματα που καθιστούν προβληματική ακόμα και τη λειτουργία τους.
Είναι που είναι δύσκολοι οι καιροί, πόσο μπορούμε να βασιζόμαστε σε λόγια που δεν μιλούν για κανένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας;

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.