Παρασκευή, 5 Μαρτίου, 2021

Για “αυτοκρατορικές λογικές” Κατσιφάρα κάνει λόγο ο Νεκτάριος Φαρμάκης

Για “αυτοκρατορικές λογικές” Κατσιφάρα κάνει λόγο ο Νεκτάριος Φαρμάκης

κατάλογοςΟ Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Δ.Ε (Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας) με την παράταξη «Ανδρέας Κατσανιώτης, μαζί να αλλάξουμε τον τόπο μας», εξέδωσε ανακοίνωση υποστηρίζοντας πως «ο με βραχεία κεφαλή εκλεγμένος Περιφερειάρχης, άρχισε τη θητεία του με “αυτοκρατορικές” λογικές”.Aναλυτικά η ανακοίνωση:

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Π.Σ ο κ.Περιφερειάρχης έφερε σαν θέμα την συγκρότηση και σύσταση δύο επιτροπών ( 1. “Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας” και 2. “Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας).

Στο Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ) και στο άρθρο 164 προβλέπεται ρητά ότι «με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου μπορεί να συστήνονται μέχρι δύο επιτροπές στις οποίες το συμβούλιο μεταβιβάζει αρμοδιότητές του…».

Ο με βραχεία κεφαλή εκλεγμένος Περιφερειάρχης, άρχισε τη θητεία του με «αυτοκρατορικές» λογικές. Χωρίς καμία διαβούλευση  έφερε προς συζήτηση τα ως άνω θέματα, προαποφασίζοντας ποιές θα είναι οι συστεινόμενες επιτροπές και ποιες αρμοδιότητες του Π.Σ εκχωρούνται σ’ αυτές.

Ποντάροντας στην εκ του Νόμου παρεχόμενη (όχι στην  κάλπη) ισχυρή πλειοψηφία του στο Π.Σ ουσιαστικά αποφάσισε με το έτσι θέλω ποιες είναι οι προτεραιότητες της ΠΔΕ και ποιες αρμοδιότητες του ΠΣ (του ανώτατου πολιτικού οργάνου της ΠΔΕ) θα εκχωρήσει σε επιτροπές.

Εκ τυχαίας σταχυολογήσεως κατά τη χθεσινή συνεδρίαση επισημάναμε τα εξής :

Α. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας εκχωρεί αρμοδιότητες όπως : 1) Η εξέταση αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων, 2) Ο έλεγχος της διαχείρισης υπόγειων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων, 3) Η κατασκευή, η συντήρηση και ανακαίνιση των οδών, που η συντήρηση τους ανήκε στην αρμοδιότητα της Κρατικής Περιφέρειας και των αντίστοιχων πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, 4) Τα έργα που εκτελούνται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων χαρακτηριζόμενα ως έργα εθνικού επιπέδου (άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 679/1977 και άρθρο 59 του π.δ. 609/1985) τα οποία έχουν αμιγώς διάσταση επιπέδου περιφέρειας ή νομού, 5) Η ανάθεση εκπόνησης και η παρακολούθηση εφαρμογής Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.), Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2508/1997, 6) Η παροχή γνωμοδότησης, από το περιφερειακό συμβούλιο για Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.), όταν η διαδικασία κινείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 7) Η σύμπραξη σε Συμβάσεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) κατά τις ρυθμίσεις του ν. 3389/2005.

Β. Στην Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας εκχωρεί αρμοδιότητες όπως : 1) Την έγκριση σύναψης, τροποποίησης, συμπλήρωσης ή λύσης Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και άλλων φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και την παροχή της σχετικής εξουσιοδότησης στον Περιφερειάρχη ή τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη για την υπογραφή, 2) Την έγκριση ενεργειών ή δράσεων που αφορούν στη διεκδίκηση εθνικών, ευρωπαϊκών ή άλλων πόρων, 3) Την έγκριση υποβολής πρότασης, αποδοχής και υλοποίησης  χρηματοδοτούμενου ή συγχρηματοδοτούμενου έργου για την οποία απαιτείται Απόφαση Συλλογικού Οργάνου, 4)  Την έγκριση αναγκαιότητας, όπου απαιτείται, υλοποίησης ενεργειών, δράσεων, προμηθειών, έργων και μελετών, που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέχρι του ποσού των 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και 5) Την έγκριση συμμετοχής σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων.

Από μια απλή θεώρηση τω μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων, είναι προφανές ότι  απαξιώνεται εν τοις πράγμασι το Π.Σ με το πρόσχημα της «ανάγκης απλούστευσης των διαδικασιών για τη σύντομη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, της εξυπηρέτησης των πολιτών και της εξασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στη γραπτή εισήγησή του ο κ.Περιφερειάρχης, μεταβιβάζοντας στις εν λόγω επιτροπές, θεμελιώδεις αρμοδιότητες του Π.Σ.

Με άλλα λόγια, «κλείνει η κάνουλα» της Δημοκρατίας και της συμμετοχής στη λήψη σημαντικότατων αποφάσεων περιορίζοντας τις αρμοδιότητες του ΠΣ και βάζοντας σημαντικές λειτουργίες του πίσω από ολιγομελείς επιτροπές και «κλειστές πόρτες». Χαρακτηριστικό παράδειγμα η έγκριση αναγκαιότητας, όπου απαιτείται, υλοποίησης ενεργειών, δράσεων, προμηθειών, έργων και μελετών, που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέχρι του ποσού των 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ !!!

Κι όλα αυτά χωρίς καμία διαβούλευση και καμία δημοσιότητα. Ας σημειωθεί δε ότι τα εν λόγω θέματα έρχονται προς συζήτηση μαζί με άλλα επτά θέματα, τεχνηέντως φυσικά για να αποφευχθεί η επί της ουσίας συζήτηση επ’ αυτών και για να μπούν στο σωρό των υπολοίπων θεμάτων. Έτσι προφανώς αντιλαμβάνεται ο κ. Περιφερειάρχης τη λειτουργία του Π.Σ.

Απέναντι σ’ αυτές τις νοοτροπίες ήμασταν και θα είμαστε κάθετα αντίθετοι.

Πιστεύουμε στην ευρύτερη δυνατή συμμετοχή  των αιρετών συμβούλων στην λήψη αποφάσεων.

Αξιώνουμε την ισχυροποίηση της λειτουργίας του Π.Σ ως ανώτατου πολιτικού οργάνου λήψεως αποφάσεως της ΠΔΕ.

Θα είμαστε εδώ για να αντισταθούμε σε κάθε προσπάθεια φίμωσης και ευτελισμού των δημοκρατικών θεσμών και οργάνων λήψεως αποφάσεων.

Η «καμαρίλα» δεν ταιριάζει στο Νέο που εκπροσωπούμε.

Ζητάμε διαφάνεια, αμεσότητα και πλήρη λειτουργία των οργάνων και των θεσμών και είμαστε εδώ να παλέψουμε γι’ αυτό.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητήσαμε την αναβολή συζήτησης των εν λόγω θεμάτων με σκοπό την ανοιχτή διαβούλευση για την σύσταση επιτροπών με κριτήριο τις πραγματικές προτεραιότητες της ΠΔΕ και με γνώμονα τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του ΠΣ σε μείζονος σημασίας τομείς της ασκούμενης περιφερειακής πολιτικής.

Ωστόσο η πρότασή μας καταψηφίσθηκε και σήμερα με δελτίο τύπου    ( βλ. http://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/deltia-tupou/item/4230-ypovoli-protaseon-apo-tis-paratakseis-gia-tis-epitropes-kai-ti-leitourgia-tou-perifereiakou-sumbouliou.html) η Περιφερειακή Αρχή προσπαθεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις μετά τις έντονες αντιδράσεις μας και να παρουσιάσει προς τα έξω ένα πρόσωπο ανοιχτό στη διαβούλευση και απολύτως διαλλακτικό. Φυσικά πάντα, αφού έχει προηγουμένως ενεργήσει όπως ανωτέρω περιγράφηκε.

Υπενθυμίζουμε πάντως ότι η διαβούλευση προηγείται των αποφάσεων , αλλιώς είναι κοροϊδία.

Νεκτάριος Αθ. Φαρμάκης

Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Δ.Ε (Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας)

με την παράταξη «Ανδρέας Κατσανιώτης, μαζί να αλλάξουμε τον τόπο μας»

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

1 Σχόλιο

  1. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΛΤΑΤΟΣ

    ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΕΙΧΕ ΝΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ ΘΑ ΕΙΧΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΑ;;; ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ Κ. ΦΑΡΜΑΚΗ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ “ΑΡΧΟΝΤΑΣ” ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ,ΑΝΕΒΑΊΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ;;;ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ;;;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.