Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου, 2021

Για το ΕΠΠΕΡΑΑ η νέα κόντρα

Για το ΕΠΠΕΡΑΑ η νέα κόντρα

Aντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ της δημοτικής αρχής Αγρινίου και της μείζονος αντιπολίτευσης του δήμου (Πανδημοτική Πρωτοβουλία). Η παράταξη του κ.Δ.Σταμάτη υποστηρίζει με ανακοίνωσή της ότι «με αποκλειστική ευθύνη της δημοτικής αρχής χάθηκε η μοναδική προϋπόθεση ένταξης τριών μικρών έργων στο ΕΠΕΡΑΑ». «Επικοινωνιακό πυροτέχνημα η πρόταση της Πανδημοτικής Πρωτοβουλίας για το ΕΠΠΕΡΑΑ» απαντάει ο η Δημοτική Αρχή Αγρινίου που υποστηρίζει ότι « με πρόγραμμα, συνέπεια και μεθοδικότητα διεκδικεί έργα 50 εκατομμυρίων Ευρώ». Οι ανακοινώσεις ήρθαν ως συνέχεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου της 30η Μαρτίου όπου συζητήθηκε το θέμα. Έχουν ως εξής:

Πανδημοτική Πρωτοβουλία: «Με αποκλειστική ευθύνη της δημοτικής αρχής χάθηκε η μοναδική προϋπόθεση ένταξης τριών μικρών έργων στο ΕΠΕΡΑΑΑ»

Με βάση την πρόσκληση 2.11 με Α.Π.: Οικ. 184864 / Π88 / 31-12-2010 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΥΠΕΚΑ ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου κ. Δημήτρης Σταμάτης προτείνε στη συνεδρίαση της 30ης Μαρτίου 2011 την υποβολή ΩΡΙΜΗΣ πρότασης για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ, , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» η οποία αφορούσε προϋπολογισμένη δημόσια δαπάνη 2.135.000,00 ευρώ.
Την πρόταση του ο κ. Σταμάτης την κατέθεσε στον Δήμαρχο Αγρινίου, για να την υπογράψει και να την καταθέσει την επομένη ημέρα 31η Μαρτίου 2011, αφού όπως δήλωσε στο Συμβούλιο ήταν η τελευταία ημέρα που το πρόγραμμα θα ήταν «ανοικτό» σε τέτοιου είδους προτάσεις.
Τελικά η Δημοτική Αρχή, καμία ενέργεια δεν έκανε προς τούτο, με αποτέλεσμα σε αυτή την δύσκολη οικονομικά συγκυρία να μην υπάρξουν καν οι προϋποθέσεις για την δημιουργία ενός έργου απαραίτητου για την κάλυψη των αναγκών αποχέτευσης των οικισμών αυτών, με την κατασκευή τριών αυτόνομων μονάδων επεξεργασίας λυμάτων τύπου compact (μίας ανά οικισμό) και των αντίστοιχων δικτύων αποχέτευσης.
Οι οικισμοί αυτοί, όπως είναι γνωστό σε όλους, είναι απομακρυσμένοι και ενδείκνυται η κατασκευή μικρών αυτόνομων συστημάτων βιολογικού καθαρισμού τύπου Compact με στόχο την προστασία των υπόγειων υδροφορέων, των πηγών υδροδότησης, γενικότερα της δημόσια υγιεινής, αλλά και της Λίμνης Τριχωνίδας η οποία αποτελεί ευαίσθητο οικοσύστημα το οποίο ως γνωστόν έχει χαρακτηρισθεί περιοχή NATURA.

Η πρόταση περιελάμβανε 5 υποέργα /συμβάσεις:
1ο Υποέργο
Ολοκληρωμένη Προμελέτη ΕΕΛ, οριστική μελέτη δικτύων και υποστηρικτικές μελέτες
Προεκτιμώμενο κόστος 325.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
2ο Υποέργο
Ολοκληρωμένο το δίκτυο αποχέτευσης, προσαγωγής λυμάτων και απαγωγής επεξεργασμένων λυματων και Βιολογικός καθαρισμός σε κανονική λειτουργία.
Προεκτιμώμενο κόστος 1.600.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
3ο Υποέργο
Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Τεχνικού Σύμβουλου καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της πράξης και έως την λήξη και αποπληρωμή αυτής.
Προεκτιμώμενο κόστος 100.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
4ο Υποέργο
Συνδέσεις με τα δίκτυα ΟΚΩ
Προεκτιμώμενο κόστος 50.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
5ο Υποέργο
Την αγορά του γηπέδου που προβλέπεται στην ΠΠΕΑ
Προεκτιμώμενο κόστος 60.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η υποβολή της παραπάνω πρότασης και του σχετικού φακέλου ήταν απαραίτητή αφού με την κατάθεση της θα μπορούσε να εξασφαλισθεί και η χρηματοδότηση του έργου αλλά και η μελέτη για την κατασκευή βιολογικού καθαρισμού τύπου compact στους ανωτέρω οικισμούς του Δήμου μας.
Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι η μελέτη δεν απαιτούσε ίδια συμμετοχή του Δήμου και ήταν η καταλληλότερη και η πλέον ενδεδειγμένη για την εξυπηρέτηση των κατοίκων των παραπάνω Τοπικών Κοινοτήτων.
Επισυνάπτουμε την ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, το ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ και τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ της προτεινόμενης πράξης και ζητάμε από την Δημοτική Αρχή να δικαιολογήσει την αδιαφορία της απέναντι στο συγκεκριμένο έργο, αφού για μας δεν είναι κατανοητή αυτή η αδράνεια που έδειξε, ιδιαίτερα μάλιστα σε αυτή την περίοδο, που το πολιτικό όφελος δεν μπορεί να είναι υπεράνω του Κοινωνικού και Οικονομικού οφέλους των Δημοτών, της περιοχής και του περιβάλλοντος.

Δημοτική Αρχή: Επικοινωνιακό πυροτέχνημα η πρόταση της «Πανδημοτικής Πρωτοβουλίας» για το ΕΠΠΕΡΑΑ.

Έχουμε τονίσει κατ’ επανάληψη ότι, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, η αντιμετώπιση των προβλημάτων απαιτεί από όλους μας σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά, στην ανακοίνωση της Πανδημοτικής Πρωτοβουλίας ξεχειλίζει η ανευθυνότητα, ο λαϊκισμός, και η αγωνιώδης προσπάθεια μείωσης του έργου της Δημοτικής Αρχής.
Γνωρίζει η Πανδημοτική Πρωτοβουλία και ο κ. Σταμάτης, ότι ο Δήμος Αγρινίου έχει αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, γεγονός που εσκεμμένα αποσιωπά.
Συγκεκριμένα:
1. Ήδη εντάχθηκε στο «ΕΠΠΕΡΑΑ» το έργο «Επέκταση και αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού», προϋπολογισμού 10,5 εκατ. ευρώ.
2. Κατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση για την αποχέτευση λυμάτων παραλιμνίων οικισμών Τριχωνίδας, προϋπολογισμού 25,5 εκατ. ευρώ, που αφορά στις Δημοτικές Ενότητες Μακρυνείας. Αρακύνθου και Παραβόλας. (Το έργο αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Θεστιέων έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα).
3. Κατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση για την αποχέτευση της Δημοτικής Ενότητας Αγγελοκάστρου, προϋπολογισμού 5,5 εκ. ευρώ.
4. Κατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση για το δίκτυο αποχέτευσης Νεάπολης, προϋπολογισμού 1,28 εκατ. ευρώ. (Είχε ήδη κατατεθεί πρόταση για την αποχέτευση Λεπενούς και Στράτου, προϋπολογισμού 7,7 εκατ. ευρώ).
5. Κατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση για το έργο υδροδότηση Δήμου Αγρινίου από λίμνη Καστρακίου, προϋπολογισμού 6,47 εκατ. ευρώ, ώστε να κατασκευαστεί νέος αγωγός ύδρευσης από το Καστράκι μέχρι την Παραβόλα, το Αγγελόκαστρο και τη Μακρυνεία.
6. Κατατέθηκαν δύο ολοκληρωμένες προτάσεις για την αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), μία για το Αγγελόκαστρο προϋπολογισμού 186 χιλιάδων ευρώ και μία για τις παρατριχώνιες δημοτικές ενότητες (Παραβόλας, Θεστιέων Αρακύνθου και Μακρυνείας) προϋπολογισμού 514 χιλιάδων ευρώ.
Η Δημοτική Αρχή εργάζεται με πρόγραμμα, συνέπεια, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα, έτσι ώστε να επιλύσει συνολικά το πρόβλημα της προστασίας των υδατικών πόρων της περιοχής μας, γεγονός που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση αυτών των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει ο τόπος μας (λιμναία και ποτάμια οικοσυστήματα). Να σημειώσουμε ακόμη, ότι οι πόροι του προγράμματος δεν είναι ανεξάντλητοι και ότι η ένταξη των παραπάνω έργων συνιστά πραγματικό άθλο.
Τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, όπως η κατάθεση δήθεν ώριμης πρότασης το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο, λίγες μόνο ώρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων στο Υπουργείο, αναδεικνύουν την προχειρότητα και τη σκοπιμότητα με την οποία αντιμετωπίζονται σημαντικά ζητήματα.
Προχειρότητα ως προς την προετοιμασία της πρότασης και σκοπιμότητα ως προς την πρόθεση μείωσης του σημαντικού έργου που επιτελεί η Δημοτική Αρχή.
Η ενδεχόμενη υποβολή της πρότασης στο ΕΠΠΕΡΑΑ, χωρίς να ελεγχθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου, θα τραυμάτιζε σοβαρά την αξιοπιστία του Δήμου μας και θα έθετε σε κίνδυνο το σύνολο των σημαντικών προτάσεων που έχουμε υποβάλει, γιατί στερείται κάθε ίχνους σοβαρότητας τόσο από τυπική όσο και από ουσιαστική άποψη, αφού μεταξύ των άλλων πάσχει στα κριτήρια επιλεξιμότητας, δεν είναι βιώσιμη, παρουσιάζει ετήσιο έλλειμμα 200.000 ευρώ και προβλέπει δαπάνη ενέργειας για την επεξεργασία των λυμάτων 80.000 € ετησίως, δηλαδή ποσόν που πλησιάζει το ενεργειακό κόστος του Βιολογικού καθαρισμού Αγρινίου.
Επίσης, το επίπεδο της σοβαρότητας των στοιχείων της πρότασης φαίνεται και από το γεγονός ότι για έργο με κατασκευαστικές εργασίες ύψους 1.600.000 €, προβλέπεται μελέτη αμοιβής 325.000 € και αμοιβή τεχνικού συμβούλου 100.000 €, δηλαδή παροχή υπηρεσιών που ξεπερνά το 25% της αξίας του έργου.
Καθίσταται πλέον σαφές ότι η πρόταση υποβλήθηκε αποκλειστικά για λόγους εντυπωσιασμού και όχι για να υλοποιηθεί.
Ως Δημοτική Αρχή έχουμε τονίσει κατ’ επανάληψη και το επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά, ότι επιθυμούμε τη συνεργασία όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την επίλυση των προβλημάτων του τόπου μας. Δεν είμαστε όμως διατεθειμένοι να συναινέσουμε σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων, λαϊκισμού και ανευθυνότητας.
.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.