Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου, 2021

Γιούνκερ: «Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι φυσικοί σύμμαχοι στην ανάπτυξη και την κοινωνική πολιτική»

Γιούνκερ: «Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι φυσικοί σύμμαχοι στην ανάπτυξη και την κοινωνική πολιτική»

Committee of the Regions

«Οι περιφέρειες και οι πόλεις είναι στο πλευρό σας για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της Ευρώπης και των πολιτών μέσω τολμηρών πρωτοβουλιών, όπως το σχέδιο της ΕΕ Επενδύσεων και το Ψήφισμα για τη μετανάστευση». Με αυτά τα λόγια ανοίγματος από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), Markku Markkula, ξεκίνησε η συζήτηση με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια.

Στην Ολομέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών ο Πρόεδρος Juncker και oι τοπικοί ηγέτες συζήτησαν τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, συμφωνώντας ότι η απόλυτη προτεραιότητα είναι η παροχή νέων θέσεων εργασίας και η αειφόρος ανάπτυξη. «Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σε συμφωνία σχετικά με τη νομοθεσία, το σχέδιο επενδύσεων, η ΕΕ μπορεί να ξεκινήσει και η Επιτροπή των Περιφερειών είναι βασικός εταίρος. Οι περιφέρειες και οι πόλεις έχουν πλέον το δικαίωμα και το καθήκον να παρουσιάσουν νέα έργα».

Αυτή η πρόσκληση επαναλήφθηκε από τον Πρόεδρο Markkula ο οποίος υπενθύμισε το κοινό σχέδιο δράσης που ξεκίνησε από την ΕτΠ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να βοηθήσει τις περιφέρειες και τις πόλεις να επωφεληθούν από το νέο επενδυτικό εργαλείο. Η ΕτΠ υποστηρίζει επίσης την παράδοσή του με τη συγκέντρωση των τραπεζών μαζί την περιφερειακή  ανάπτυξη  και των άλλων θεσμικών επενδυτών.

Το διακριτό ρόλο και το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου και των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων περαιτέρω διευκρίνισε κατά τη συζήτηση. «Απλοποίηση, την καλύτερη απορρόφηση των κονδυλίων και των συνεργιών μεταξύ της πολιτικής συνοχής και του σχεδίου Juncker ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας προκλήσεις στη συνεργασία με το Περιφερειακό Επίτροπο Corinna Creţu ΕΕ» τόνισε ο Πρόεδρος Markkula.

Ο Πρόεδρος Γιούνκερ τόνισε επίσης ότι το Σχέδιο Επενδύσεων θα πρέπει να συνοδεύεται από απτή πρόοδο στη δημοσιονομική εξυγίανση και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. «Αυτό δεν σημαίνει ότι το ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος θα έρθει κάτω από την επίθεση ακριβώς το αντίθετο:. Πιστεύουμε ότι η τρέχουσα κοινωνικές πολιτικές είναι υπανάπτυκτες και για το λόγο αυτό, η Επιτροπή θα ξεκινήσει νέες πρωτοβουλίες για την κοινωνική διάσταση της ενιαίας αγοράς και της νομισματικής ένωσης.» ανακοίνωσε.

Η συζήτηση κατέδειξε το στρατηγικό ρόλο της ολοκλήρωσης και της διασύνδεσης των αγορών ψηφιακών, της ενέργειας, των μεταφορών και πρωτεύουσα της Ευρώπης, μια διαδικασία με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Επιπλέον, η πρόκληση της βελτίωσης της ποιότητας της νομοθεσίας της ΕΕ συζητήθηκε και κατέστη σαφές ότι υπήρχε ανάγκη να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ πολυνομία και η απουσία κοινών κανόνων για να ανταγωνιστεί και να αναπτυχθούν μαζί.

Μετά από τη συζήτηση, τα μέλη της ΕτΠ υιοθέτησαν τις προτεραιότητες τους για 2015-2020 για τη δημιουργία πέντε βασικών πυλώνων για τα επόμενα χρόνια:

-δημιουργία θέσεων εργασίας και αειφόρο ανάπτυξη στις πόλεις και τις περιφέρειες να προσφέρει μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες

– Η εδαφική διάσταση της νομοθεσίας της ΕΕ? μια απλούστερη, πιο συνδεδεμένη Ευρώπη. σταθερότητας και συνεργασίας εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– και τη δημιουργία μιας Ευρώπης των πολιτών.

ΘΕΣΕΙΣ

Michael Schneider, Πρόεδρος της Ομάδας του ΕΛΚ, η CORS »:.« Θέλουμε να βοηθήσει να γίνει ο Juncker σχεδιάσουν μια επιτυχία, κινητοποιεί την τεχνογνωσία μας σε τομείς όπως δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και της διασυνοριακής συνεργασίας Ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το κλειδί τους στόχους των πολιτικών της ΕΕ για την ανάπτυξη επιτυγχάνεται αποφεύγοντας υπερβολικές διοικητικές επιβαρύνσεις και η γραφειοκρατία. Όσον αφορά την πολιτική συνοχής, όλοι θέλουμε να αποφευχθεί η κατάχρηση των κεφαλαίων, αλλά οι έλεγχοι δεν μπορούν να καταλήξουν αύξηση μικροδιαχείριση και τυπολατρικές διαδικασίες «.

Catiuscia Marini, ο Πρόεδρος του ΕΣΚ Ομάδα των CORS »:.« Η μείωση στις επενδύσεις λόγω της κρίσης ήταν ακόμη χειρότερη για τις περιφέρειες λόγω των επιπτώσεων του Συμφώνου Σταθερότητας σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση αυτής της δραματικής κατάστασης, είναι σημαντικό ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων είναι συμπληρωματική προς τα διαρθρωτικά ταμεία και το top-down προσέγγιση που ακολουθείται από την ΕΤΕπ επανεξετασθούν από την προώθηση του ενεργού ρόλου των περιφερειών και των πόλεων».

Bas Verkerk, Πρόεδρος της Ομάδας ALDE των CORS »:.« Για την ομάδα μας η βασική προτεραιότητα είναι η αστική ατζέντα της ΕΕ Γνωρίζουμε όλοι ότι η νέα οικονομία, την ανάπτυξη και την καινοτομία συμβαίνουν στις πόλεις Αν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας για την αειφόρο ανάπτυξη και εμείς. Πρέπει να βάλει τα χρήματα, όπου το στόμα μας και να επενδύσουμε περισσότερο στις πόλεις. Το σημερινό όριο του 5% για τις πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την αστική ανάπτυξη δεν είναι αρκετή σαφήνεια

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.