Κυριακή, 7 Μαρτίου, 2021

Δίμηνες προσλήψεις στο Δήμο Ναυπακτίας

Δίμηνες προσλήψεις στο Δήμο Ναυπακτίας

pyrasfa1-300x157

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά EΞΙ (6 ) ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των παιδικών σταθµών του ∆ήµου Ναυπακτίας ανά ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα ειδικά τυπικά προσόντα.

Οι υποψήφιοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Κυρωµένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας.

2. Κυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού.

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07.

Διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση εδώ.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.