Παρασκευή, 5 Μαρτίου, 2021

Δείτε την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου

Δείτε την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου

DSCN5729Δείτε σε livestreaming μετάδοση την τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου:

 Δείτε την ΕΔΩ

Η ατζέντα της συνεδρίασης:

1. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου περί «Τιμολογιακής Πολιτικής έτους 2015».

3. Έγκριση αποφάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.:

4. Συγχώνευση ΚΕΠ 0352 (οδού Μανδηλαρά) στο ΚΕΠ 0132Π (οδού Καραπαπά) Δήμου Αγρινίου.

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2015.

6. Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. για το έτος 2015.

7. Απασχόληση στον Δήμο μαθητών, του Ο.Α.Ε.Δ. για πρακτική άσκηση για το σχολικό έτος 2015-2016.

8. Παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών

9. Ορισμός μελών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αγρινίου.

10. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της κοινής επιτροπής παρακολούθησης για την εκτέλεση των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγρινίου –Υπουργείο Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

11. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων μεγάλων έργων.

12. Έγκριση μελετών των έργων αυτεπιστασίας.

13. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/17-02-2015 μελέτης του έργου: «Συντήρηση- Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης για τις Δ.Ε. του Δήμου Αγρινίου».

14. Έγκριση της ανάθεσης εκτέλεσης της εργασίας «Μίσθωση οχημάτων – μηχανημάτων για τα έργα αυτεπιστασίας 2015 του Δήμου Αγρινίου με πρόχειρο διαγωνισμό».

15. Έγκριση της ανάθεσης εκτέλεσης της εργασίας «Χλωρίωση, Συντήρηση, Αναβάθμιση Χλωριοτήρων αντλιοστασίων ΔΕ Δήμου Αγρινίου με ανοιχτό διαγωνισμό».

16. Έγκριση της ανάθεσης εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δεξαμενών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου με πρόχειρο διαγωνισμό».

17. Έγκριση διενέργειας προμηθειών για την εκτέλεση των έργων με αυτεπιστασία του τμήματος Αυτεπιστασίας & Συντηρήσεων Έργων & Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

18. Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών για τη συντήρηση αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης για τις Δ.Ε. του Δήμου Αγρινίου για τα έργα αυτεπιστασίας 2015.

19. Έγκριση διενέργειας προμηθειών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

20. Έγκριση διενέργειας «προμήθειας γραφικής ύλης- φωτοτυπικού χαρτιού – αναλώσιμών εκτυπωτών-fax και φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2015-2016» με διαγωνισμό.

21. Έγκριση της ανάθεσης σε τρίτο εκτέλεσης της εργασίας «πλύσιμο – γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αγρινίου» με διαγωνισμό.

22. Έγκριση διενέργειας «προμήθειας ελαστικών για την κίνηση των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Αγρινίου» με διαγωνισμό.

23. Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο του έργου «παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών έτους 2015-2016» με διαγωνισμό.

24. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης των «εργασιών συντήρησης πρασίνου (κλάδεμα δέντρων) σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2015», σε τρίτο με πρόχειρο διαγωνισμό.

25. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Κοινωνικού Παντοπωλείου.

26. Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγρινίου έτους 2014.

27. Λήψη απόφασης για αλλαγή θέσης του Δημοτικού Λαχανόκηπου Αγρινίου και επικαιροποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του. Ορισμός οργανωτικής επιτροπής Δημοτικού Λαχανόκηπου. (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 2&10/2015 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

28. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση ταϊστρών και ποτίστρων για τη σίτιση αδέσποτων ζώων στις Τοπικές Κοινότητες Καμαρούλας και Στράτου του Δήμου Αγρινίου.

29. Επί αιτήσεων πολιτών και φορέων για διάφορα θέματα. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 9/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). ).

30. Επί αιτήσεων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 6&9/2015 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

31. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου.

32. Καθορισμός συνδρομών αθλούμενων για χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγρινίου περιόδου 2015 -2016.

33. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους.

34. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.

35. Χορήγηση αδειών λαϊκών αγορών σε παραγωγούς.

36. Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα επί ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών.

37. Καθορισμός δαπάνης απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων – εκποίηση κινητών πραγμάτων (ΟΤΚΖ).

38. Παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου για τη στέγαση και εξυπηρέτηση πολιτιστικού συλλόγου που λειτουργεί στο Δήμο Αγρινίου και προάγει τα τοπικά συμφέροντα.

39. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 304/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου με τίτλο: «Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στην επέκταση σχεδίου πόλης Αγρινίου, περιοχή Αηβασιλιώτικα στο Ο.Τ. Γ 700 στην ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 014909 της Μπράβου Διονυσία».

40. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων της πόλης.

41. Ανανέωση συνδρομών σε εφημερίδες – περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα, έτους 2015.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.