Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, 2020

Δεν θα δοθούν εισιτήρια στους φίλους του Άρη-Αναλυτικά τα μέτρα

Παρόλο που η ΠΑΕ Παναιτωλικός δίνει το οκ για 225 εισιτήρια σε φίλους του Άρη, η αστυνομία δεν δίνει τη συγκατάθεση της  τσο αίτημα αυτό και σε αυτό τον αγώνα, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Η ανακοίνωση και τα μέτρα αναλυτικά είναι τα εξής:

 

ΘΕΜΑ: « Μέτρα τήρησης τάξης κατά την διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για το πρωτάθλημα της `SUPER LEAGUE`, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ  την 19.00΄ ώρα της 11-04-2012  στο γήπεδο του Παναιτωλικού ».

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

1. Έχοντας υπόψη:

 

Α) Τα άρθρα 41 B , 41 Γ, 41 Δ & 41 Ε  του Ν. 2725/1999 (Α΄-121) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» όπως προστέθηκαν- συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.

Β) Την υπ’ αριθ. 38404 από 18.8.2009 Κ.Υ.Α «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλειας των αθλητικών εκδηλώσεων» (ΦΕΚ Β΄-1780).

Γ) Την υπ’ αριθ. 24560 από 24.7.2003 Κ.Υ.Α. «Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων» όπως τροποποιήθηκε με την 17223 από 14.6.2006  Κ.Υ.Α.

Δ)Την υπ’ αριθ. 62038 από 30-12-2005 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β΄-1983) «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση ,διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών /αριθμημένων εισιτηρίων των αγωνιστικών αγώνων του επαγγελματικού αθλητισμού.

Ε)Την υπ’ αριθ. 37914  από 17-08-2006 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β΄-1120) «’Οροι και προϋποθέσεις της παρουσίας ,εμφάνισης και δραστηριότητας στα γήπεδα ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας των Π.Α.Ε. Α΄ και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας και των Κ.Α.Ε. Α1 Εθνικής Κατηγορίας.

ΣΤ) Τις διατάξεις του Ν 4049/2012 ‘Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις ‘.

Ζ) Το υπ’αριθμ.  1003/2/18-α΄ από  02-04-2012 έγγραφό μας (πρόσκληση για σύσκεψη) .

Η) Τις απόψεις των εκπροσώπων της : Ελληνικής Αστυνομίας , Π.Α.Ε ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ , Π.Α.Ε ΑΡΗΣ , Δ.Ε.Α.Β, SUPER LEAGUE , όπως  αυτές εκφράστηκαν στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, την 05-04-2012 και ώρα  11.00 στο Γήπεδο Παναιτωλικού και το αποτέλεσμα αυτής .

Θ)Ότι από την Π.Α.Ε  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ θα εκδοθούν  για τον εν λόγω αγώνα έξι χιλιάδες διακόσια είκοσι ένα (6.221) εισιτήρια, εκ των οποίων τέσσερις χιλιάδες εκατόν έντεκα (4111) εισιτήρια διαρκείας , δύο χιλιάδες εκατόν δέκα (2110) εισιτήρια διαθέσιμα ελεύθερα και τετρακόσιες  (400) προσκλήσεις ελευθέρας .

Ι)Το από 05-04-2012  Πρακτικό Σύσκεψης , εκπροσώπων αρμοδίων Υπηρεσιών & Φορέων , σύμφωνα με το οποίο:

ü      Η Π.Α.Ε  ΑΡΗΣ   αιτήθηκε από τη γηπεδούχο ομάδα την χορήγηση εισιτηρίων αναλογικά με τη δυναμικότητα του γηπέδου, προκειμένου να διατεθούν αυτά σε φιλάθλους της ομάδας τους καθώς και   την παραχώρηση κερκίδας του  Γηπέδου Παναιτωλικού .

ü      Η  Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, δήλωσε ότι  προτίθεται να προβεί στην χορήγηση διακοσίων είκοσι πέντε (225) εισιτηρίων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας (Π.Α.Ε  ΑΡΗΣ ) παραχωρώντας για το σκοπό αυτό το τμήμα 8 της θύρας 3 (μικρής κερκίδας) και το Τμήμα 7 αυτής κενό .

ü      Ο Εκπρόσωπος της Δ.Ε.Α.Β.  δήλωσε αναφορικά με το αίτημα της φιλοξενούμενης  ομάδας να μην  γίνει   αποδεκτό .

ü      Η αστυνομική αρχή δια των εκπροσώπων της ,λαμβάνοντας υπόψη:

-την επικινδυνότητα του αγώνα

-τους εγκυμονούντες κινδύνους για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια

-το αστικό περιβάλλον του Γηπέδου Παναιτωλικού, καθόσον αυτό βρίσκεται εντός κατοικημένης περιοχής

-τις κατασκευαστικές – τεχνικές ιδιαιτερότητες του γηπέδου όσον αφορά τη δυνατότητα ασφαλούς διαχωρισμού των φιλάθλων καθόσον στο τμήμα 8 της θύρας 3 ,όπου η ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ προτίθεται να χορηγήσει διακόσια είκοσι πέντε (225) εισιτήρια στους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ , δεν υφίστανται κιγκλιδώματα που να εμποδίζουν την είσοδο των φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο, αποτελεί σημείο αυξημένης επικινδυνότητας (έμπροσθεν υφίσταται το σημείο κόρνερ και κινείται ο βοηθός διαιτητή) με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται η προφύλαξη των αθλουμένων και του βοηθού επόπτη. Επιπλέον δε, το τμήμα 7 της εν λόγω θύρας 3, που προτείνεται από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ να παραμείνει κενό φιλάθλων χωρητικότητας διακοσίων πενήντα (250) θέσεων περίπου,  είναι μικρών διαστάσεων, βρίσκεται πολύ κοντά στο τμήμα 6  της θύρας 4 που εξυπηρετεί φιλάθλους του Παναιτωλικού με εισιτήρια διαρκείας και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί ο διαχωρισμός και η προστασία των φιλάθλων από ένθεν και  ένθεν  ρίψεις αντικειμένων.

Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι άνωθεν της θύρας 4 , υφίσταται και εξέδρα -Θύρα 4α– (άνω διάζωμα), με φιλάθλους του Παναιτωλικού που κατέχουν εισιτήρια διαρκείας ,

 

δεν     σ υ γ κ α τ α τ έ θ η κ ε    για τη χορήγηση των εισιτηρίων στην Π.Α.Ε  ΑΡΗΣ .

 

Και

 

αποσκοπούντες στην εξασφάλιση της ομαλής τέλεσης του αγώνα ,τήρησης της τάξης και προστασίας αθλητών ,παραγόντων ,επισήμων και φιλάθλων.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 1. 1.            Η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ να εκδώσει τα εισιτήρια που περιγράφονται στο πρακτικό σύσκεψης αφού σφραγισθούν για το συγκεκριμένο αγώνα, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες των φιλάθλων της .
 2. 2.            Οι φίλαθλοι της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ να καταλάβουν όλες τις θέσεις στις κερκίδες των θυρών του Γηπέδου .
 3. 3.            Να μην ορισθεί συγκεκριμένη ζώνη ή τμήμα των κερκίδων του Γηπέδου Παναιτωλικού στην οποία θα διατίθενται εισιτήρια αποκλειστικά για φιλάθλους της φιλοξενούμενης .
 4. 4.            Οι αθλητικές αποστολές να προσέλθουν στο γήπεδο κατά μία (1) ώρα και τριάντα (30)  λεπτά  πριν  την ώρα έναρξης της αθλητικής συνάντησης.

Το λεωφορείο της αποστολής της φιλοξενούμενης ομάδας, αμέσως μετά την αποβίβαση των αθλητών και των συνοδών τους, να αποχωρήσει συνοδεία δικυκλιστών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και να σταθμεύσει στον αύλειο χώρο του Μεγάρου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας .

 1. 5.            Οι επίσημοι της φιλοξενούμενης ομάδας με μέριμνα της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  να  φιλοξενηθούν στους χώρους που αυτοί θα  ορίσουν (μπουθ-θύρα VIP )
 2. 6.            Οι θύρες του Γηπέδου Παναιτωλικού  να ανοίξουν την 11-04-2012  και  ώρα 17:00
 3. 7.            Οι φίλαθλοι  να προσέλθουν κατά κύριο λόγο πεζοί και να φέρουν μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο , πέραν του εισιτηρίου που θα κατέχουν .
 4. 8.            Να  πραγματοποιηθούν αυστηροί προέλεγχοι στους φιλάθλους ,σε δύο ή τρεις ζώνες, περιμετρικά του γηπέδου,  ώστε να αποκλεισθεί η μεταφορά εντός της εγκατάστασης απαγορευμένων ή άλλων επικίνδυνων αντικειμένων , καθώς και η απομάκρυνση όσων τυχόν θα στερούνται εισιτηρίων .
 5. 9.            Να αποκλεισθεί η πρόσβαση και η είσοδος στο Γήπεδο Παναιτωλικού φιλάθλων που δεν θα διαθέτουν ηλεκτρονικό ονομαστικό εισιτήριο ή εισιτήριο σφραγισμένο από το Α΄  Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου , καθώς επίσης και όσων φιλάθλων βρίσκονται σε προφανή κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.
 6. 10.        Απαγορεύεται η κατάληψη διαδρόμων και κλιμάκων των εξεδρών από θεατές, καθώς και η κατοχή και διάθεση στο καταναλωτικό κοινό εμφιαλωμένων νερών ,αναψυκτικών ,ποτών ,χυμών και άλλων ροφημάτων γενικώς ,σε γυάλινες, μεταλλικές κτλ. συσκευασίες, πλην πλαστικών και χάρτινων σύμφωνα με την 1/2007 Αγορανομική Διάταξη.
 7. 11.        Να μην επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο  φιλάθλου που φέρει μαζί του  πανό  ή πλακάτ με προκλητικό ή υβριστικό περιεχόμενο . Σε περίπτωση που αναρτηθούν στις κερκίδες τέτοια πανό , αυτά με μέριμνα της γηπεδούχου ομάδας και κατόπιν συνεννόησης με την Αστυνομία  να απομακρύνονται.
 8. 12.       Να  μην επιτραπεί η είσοδος στο Γήπεδο  την ημέρα του αγώνα του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας που θα προσληφθεί από την  Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ πριν από την  ανάπτυξη των αστυνομικών δυνάμεων .
 9. 13.        Αμφότερες οι Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ και  Π.Α.Ε  ΑΡΗΣ  μέχρι την 10.00 ώρα της 09-04-2012 να γνωστοποιήσουν στην Αστυνομική Δ/νση Ακαρνανίας  και στο FAX 26410-22508 ή 26410- 22667 τα ακόλουθα στοιχεία :

α.  Ξενοδοχεία διαμονής των αποστολών των δύο ομάδων ,ώρα αναχώρησης τους από αυτά ,καθώς και τους υπευθύνους των αποστολών (ονοματεπώνυμα –κινητό τηλέφωνο),την ημέρα του αγώνα ,προκειμένου διατεθούν αστυνομικές δυνάμεις και μέσα για τη συνοδεία τους και καθορισθεί το δρομολόγιο μετάβασής των, στην Αθλητική εγκατάσταση.

β. Τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων των εκπροσώπων –υπευθύνων της, οι οποίοι την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα , να βρίσκονται στην Αθλητική εγκατάσταση και να τελούν σε άμεση επικοινωνία με τον επικεφαλής των Αστυνομικών μέτρων ,προς αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων βίας .

γ. Η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ να προσλάβει –σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 13 της υπ’αριθμ. 38404 από 18.8.2009 κ.υ.α. «Εγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων – προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας ,για τη λήψη αστυνομικών μέτρων κατά την διεξαγωγή του εν λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα , σύμφωνα με την αναλογία και ελάχιστο για ΈΝΤΟΝΑ ΜΕΤΡΑ, ήτοι σε αναλογία 1: 80 Θεατές, το οποίο θα συνεργάζεται με την αστυνομική αρχή , για την επιβολή των λαμβανομένων μέτρων ευταξίας με ειδικότερα καθήκοντα ως αναλυτικά ορίζονται στο άρθρ. 4 του Ν. 2725/1999 όπως αυτό έχει προστεθεί –συμπληρωθεί τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα , καθώς και να αποστείλει κατάσταση με τα στοιχεία ταυτότητας ,τον αριθμό αδείας ,τα ακριβή καθήκοντα , τις θέσεις του προσωπικού και τη διεύθυνση κατοικίας   του προσληφθησσόμενου προσωπικού , στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή (Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου) , στη ΔΕΑΒ και στη διοργανώτρια αρχή , στην οποία επιπλέον θα συμπεριλαμβάνονται και οι οριζόμενοι από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, υπεύθυνοι κατά τομέα κάθε τομέα δραστηριότητας.

δ.  Επισημαίνεται ότι τα καθήκοντα του προσωπικού ιδιωτικής επιχείρησης   παροχής  υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) προβλέπονται στο άρθρο 41Δ, παρ.12 κ΄13 του Νόμου 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» και από τις διατάξεις του άρθρου 14.7.2 εδάφιο λα΄ της υπ`αρίθ. 38404 της 18/26.8.2009 Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών–Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης –  Πολιτισμού (ΦΕΚ 1780,τ.Β΄) Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφαλείας των αθλητικών εκδηλώσεων και συγκεκριμένα  :

        Ο έλεγχος για λόγους ασφαλείας, των προσερχόμενων θεατών στην   αθλητική εγκατάσταση εν όψει αθλητικής εκδήλωσης γίνεται με σωματική έρευνα  από μέλος του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας του ιδίου φύλου με τον θεατή. Υποχρεωτικός σωματικός έλεγχος πραγματοποιείται από την Ελληνική  Αστυνομία, προσωπικό της οποίας παρίσταται στις θύρες εισόδου της αθλητικής εγκατάστασης ή καλούνται ειδικά προς τούτο. Σε περίπτωση που προσερχόμενος θεατής , αρνηθεί το σωματικό έλεγχο, η αστυνομική αρχή ή το ιδιωτικό προσωπικό  ασφαλείας, εφόσον έχει προηγηθεί άρνηση ελέγχου του από την αστυνομική αρχή κατά περίπτωση, δικαιούται να απαγορεύσει την είσοδό του, στην αθλητική εγκατάσταση.

      Στα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας περιλαμβάνεται και το προβλεπόμενο από την παράγραφο 1 του άρθρου 275 Κ.Π.Δ, δικαίωμα να συλλαμβάνουν τους δράστες πράξεων βίας στις περιπτώσεις αυτόφωρων αδικημάτων και να τους παραδίδουν αμέσως στην παριστάμενη Αστυνομική Αρχή .

 1. 14.       Αμφότερες οι διαγωνιζόμενες Π.Α.Ε, να γνωστοποιήσουν στους φιλάθλους των, με κάθε πρόσφορο μέσο  το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.
 2. 15.        Γίνεται μνεία ότι αρμόδια από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, χορηγήθηκε η υπ’ αριθ. 77290/16124 από 12-09-2011 Άδεια Λειτουργίας στις εγκαταστάσεις του γηπέδου ποδοσφαίρου του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο.
 3. 16.       Επίσης με ευθύνη της Π.Α.Ε ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και λειτουργία  του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας του γηπέδου .
 4. 17.       Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται , σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.7 του αρθρ. 41Γ ,των παραγρ.3 και 9 του αρθρ.41Δ και του αρθρ. 41Ζ του Ν.2725/1999 , όπως αυτός τροποποιήθηκε και  συμπληρώθηκε και ισχύει και με Ν 4049/2012 ‘Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις ‘.
 5. 18.       Η ισχύς της απόφασης , ισχύει από τη δημοσίευσή της.

 

Ο

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

     Γεώργιος ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ

Ταξίαρχος

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.