Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, 2020

Δεσμεύσεις Π.Σαμαρά για τη Μαρίνα στον Αστακό

Η Δημοτική Αρχή του δήμου Ξηρομέρου εξέδωσε ανακοίνωση για το ιστορικό της υπόθεσης της κατασκευής Μαρίνας στον Αστακό. Ουσιαστικά υπογραμμίζει ότι το εργο αποτελεί προτεραιότητά καθώς το είχε δρομολογήσει ο δήμος Αστακού επί δημαρχίας Π.Σαμαρά. Για το γεγονός πως το έργο “πάγωσε” η σημρινή δημοτική αρχή ρίχνει την ευθύνη στην πρώην δημοτική αρχή του Π.Στάικου και στο γεγονός πως  οι πιστώσεις του Προγράμματος “ΘΗΣΕΑΣ” μεταφέρθηκαν σε άλλα έργα. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σχετικά με δημοσιεύματα που αναρτήθηκαν το τελευταίο διάστημα σε ενημερωτικές ιστοσελίδες και ιστολόγια του Δήμου μας και αφορούσαν το έργο της κατασκευής Μαρίνας τουριστικών σκαφών στο Λιμάνι του Αστακού, από την Δημοτική Αρχή, προς αποκατάσταση της αλήθειας για την σωστή πληροφόρηση των δημοτών, ανακοινώνονται τα εξής:
Η έναρξη των διαδικασιών για την υλοποίηση του εν λόγω έργου ξεκίνησε επί θητείας του σημερινού δημάρχου κ.Πυθαγόρα Σαμαρά.
Συγκεκριμένα, με την υπ.αριθ. 2384/16-12-2005 απόφαση της, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατένειμε το ποσό των 1.560.699,00 ευρώ στον Δήμο Αστακού από πόρους της προγραμματικής κατανομής (35%) του προγράμματος “ΘΗΣΕΑΣ” για τα έτη 2006-2009. Ο προγραμματισμός της χρονικής κατανομής των πιστώσεων είχε ως εξής: Έτος 2006: 203.846,00 ευρώ, Έτος 2007: 318.510,00 ευρώ, Έτος 2008: 445.914,00, Έτος 2009 592.428,00 ευρώ. Το έγγραφο της περιφέρειας αναφέρει ότι τα ποσά είναι «για διάθεση στα έργα που θα μας προτείνετε για οριστική ένταξη» όπως επίσης ότι « η τροποποίηση των πιστώσεων είναι δυνατή και ανάλογη της ωριμότητας και προόδου των έργων σας, μπορεί δε να γίνει ενοποίηση της με τις πιστώσεις της τυπικής κατανομής (45%) για την ομαλή εξέλιξη του προγράμματος»
Στην συνέχεια ο πρώην Δήμος Αστακού, με την υπ.αρ. 14/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου, αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του και αναγράφει σε αυτόν ως έσοδο ποσό 1.560.699,00 ευρώ από το Πρόγραμμα “ΘΗΣΕΑΣ”. Το ίδιο ποσό μεταφέρει στο σκέλος των εξόδων και στον κωδικό με τον τίτλο : « Κατασκευή Μαρίνας από το Πρακτορείο ΚΤΕΛ μέχρι Πρατήριο υγρών καύσιμων Φώτη Λιβάνη ». Εντάσσει το παραπάνω έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αστακού για το έτος 2006.
Να σημειώσουμε εδώ ότι η παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου ( 14/2006 ) ήταν ΟΜΟΦΩΝΗ, πράγμα που έχει την δική του σημασία. Διότι, πρώτον : υπάρχει καθολική αποδοχή του έργου της Κατασκευής της Μαρίνας από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης (ανάμεσα τους και ο μετέπειτα Δήμαρχος Αστακού κ.Παναγιώτης Στάικος ) και δεύτερον : αναγνωρίζετε από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους η νομιμότητα της απόφασης και των ενεργειών της τότε Δημοτικής Aρχής αφού όπως προκύπτει από το πρακτικό κανένας δεν εξέφρασε την αντίρρηση του. Επίσης η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το υπ.αρ. πρωτ.3285/21/2/2006 έγγραφο της προς τον Δήμαρχο Αστακού αναφέρει ρητά ότι μετά τον έλεγχο « η αρθ.14/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου λήφθηκε νόμιμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ».
Σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου (3/2006) ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος εισηγείται το 12ον θέμα της ημερήσιας διατάξεως « Έγκριση πρότασης για την κατασκευή Τουριστικού Καταφυγίου Σκαφών στο Λιμάνι του Αστακού» και θέτει υπ όψη του συμβουλίου την μελέτη χωροθέτησης για την κατασκευή Τουριστικού Καταφυγίου σκαφών στο Λιμάνι του Αστακού που συντάθηκε από τον μελετητή κ.Σ.Αζοράκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (αρ. αποφ. 44/2006) και εγκρίνει την πρόταση του Αντιδημάρχου, αποδέχεται επίσης το σχέδιο και την μελέτη του κ.Σ.Αζοράκου. Μειοψήφησε μόνο ένας Δημοτικός Σύμβουλος. Η απόφαση (44/2006) μετά τον έλεγχο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κρίθηκε και αυτή ότι λήφθηκε νόμιμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως αναφέρει και το σχετικό έγγραφο (αρ.πρωτ.8655 2/5/2006 ) που απέστειλε η αρμόδια υπηρεσία προς τον Δήμαρχο Αστακού.
Είναι λοιπόν φανερό από τα παραπάνω ότι στο τελευταίο έτος (2006) της θητείας του τότε Δημάρχου κ.Πυθαγόρα Σαμαρά το έργο της κατασκευής της Μαρίνας έχει μπει σε κάποιο προγραμματισμό και είχαν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την υλοποίηση του, αφού και οι πιστώσεις για το ξεκίνημα υπάρχουν (ΘΗΣΕΑΣ), και η μελέτη χωροθέτησης είχε συνταχθεί, και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβούλιου είχαν εγκριθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Μάλιστα και η νέα Δημοτική Αρχή στην αρχή της θητείας της στέλνει με έγγραφο της (αριθ.πρωτ.1717/15/2007), που υπογράφει ο Αντιδήμαρχος κ.Κουντούρης, προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την απόφαση 14/2006 του Δημοτικού Συμβούλιου που αφορά την αποδοχή ποσού 1.560.599,00 ευρώ για την κατασκευή Μαρίνας Αστακού.
Τα πράγματα όμως φαίνετε στην συνέχεια να αλλάζουν όσο αναφορά το έργο της κατασκευής της Μαρίνας. Πρώτα με τη υπ.αρ.71/2007 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο του τέως Δήμου Αστακού, υστέρα από εισήγηση του τότε Δημάρχου κ.Παναγιώτη Στάικου, αποφάσισε ομοφώνα να ζητήσει την προένταξη στο 35% του ΘΗΣΕΑ των έργων α. Ύδρευση Βλυζιανών (400.000 ευρώ) και β. Ύδρευση Αστακού –Καραϊσκάκη-Βασιλόπουλου (800.000 ευρώ). Η απόφαση επικυρώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (αρ.πρωτ.8127/25/4/2007). Στην συνέχεια σε άλλη συνεδρίαση (18/2007) του Δημοτικού Συμβούλιου ο Αντιδήμαρχος κ.Κουντούρης εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερησίας διατάξεως που αφορά “ Aναμόρφωση Προϋπολογισμού προενταγμένων έργων ΘΗΣΕΑ” προτείνει να παρθεί η πίστωση από το προενταγμένο έργο Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Αστακού, για το οποίο υπάρχουν 880.000 ευρώ, και να μεταφερθεί σε άλλα έργα. Έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνα (αρ.260/207) την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού προενταγμένων έργων ΘΗΣΕΑ. Μεταφέρει από το προενταγμένο έργο Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Αστακού (880.000ευρω) ολόκληρο το ποσό σε άλλα έργα, όπως για την ύδρευση των Βλυζιανών, για την ύδρευση Αστακού-Βασιλόπουλου-Καραϊσκάκη και για την Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμό των Σφαγείων. Επικύρωση και αυτής της απόφασης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (αρ.πρωτ.130/4/12008). Ακολουθεί η απόφαση (261/2007) για την οριστική ένταξη των παραπάνω έργων στο πρόγραμμα “ΘΗΣΕΑΣ”. Ο Δήμος Αστακού προχωρεί στην Δημοπράτηση του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ Δ.Δ ΒΛΥΖΙΑΝΩΝ» συνολικού Προϋπολογισμού 800.000,00 ευρώ και καθορίζει τους όρους αυτής, με την υπ.αρι. 53/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Αστακού
Γίνετε εύκολα αντιληπτό ότι οι πιστώσεις του Προγράμματος “ΘΗΣΕΑΣ” μεταφέρονται σε άλλα έργα. Οι προτεραιότητες και οι επιλογές της τότε Δημοτικής αρχής για διαφόρους λόγους είναι άλλες. Το έργο κατασκευής Μαρίνας στο λιμάνι του Αστακού εγκαταλείπετε πλήρως και μπαίνει οριστικά στο περιθώριο.
Ο κάθε δημότης μπορεί επομένως να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα έχοντας πλήρη και σωστή ενημέρωση, και ο σκοπός μας είναι αυτός όχι η στείρα αντιπαράθεση. Όμως στην πολιτική όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα και είναι γνωστό ότι δεν μετράνε οι αγαθές προθέσεις αλλά οι πράξεις. Τις πολιτικές αποφάσεις τις κρίνει ο λαός στις εκλογές ο οποίος είναι και ο υπέρτατος κριτής όλων.
Βασική μας επιδίωξη, από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε τη διοίκηση του νέου Δήμου Ξηρόμερου ήταν να θέσουμε σε νέες βάσεις το έργο κατασκευής Μαρίνας στο λιμάνι του Αστακού. Ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο στις 27/07/2012 με την υπ.αρ.107.2012 ομόφωνη απόφαση του ενέκρινε την «σύναψης σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Δ/νσης Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού σχετικά με την παραχώρηση στο Δήμο Ξηρομέρου ( απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού αριθ. πρωτ. 1044/18.01.2012, ΑΔΑ: ΒΟΖΧΓ-ΔΤ8 ) της χρήσης και εκμετάλλευσης του χωροθετημένου καταφυγίου τουριστικών σκαφών στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας του Δήμου Ξηρομέρου (πρώην Δήμος Αστακού) », και εξουσιοδότησε τον Αντιδήμαρχο κ.Φ.Λιβάνη για την υπογραφή της σύμβασης αυτής.
Στις 7 Σεπτεμβρίου του 2012 υπογράφηκε στην Αθήνα η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ξηρομέρου και της Δ/νσης Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Δεσμευόμαστε ως Δημοτική Αρχή να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να μπει ξανά σε τροχιά υλοποίησης η Μαρίνα τουριστικών σκαφών στο λιμάνι του Αστακού. Για να γίνει επανεκκίνηση του σπουδαίου αυτού αναπτυξιακού έργου.

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.