Κυριακή, 2 Αυγούστου, 2020

Δευτέρα τα αποτελέσματα για την πεντάμηνη εργασία από τη «Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Πράσινο+Μπλε»

Η «Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Πράσινο+Μπλε», ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υπ’ αρ. 52701/1/2012 Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Αιτωλοακαρνανίας στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.
Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων ανήλθε σε 2.452 συνολικά για όλο το πρόγραμμα και αφορά στη δημιουργία 580 συνολικά θέσεων απασχόλησης, για τους Δήμους Αγρινίου (400 θέσεις), Μεσολογγίου (25 θέσεις), Ναυπακτίας (110 θέσεις) και Θέρμου (45 θέσεις), μέσω της πρόσληψης ανέργων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου πεντάμηνης διάρκειας, με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους τομείς του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία η «ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε» θα προσλάβει τους ανέργους και θα τους διαθέσει στους συμπράττοντες φορείς (Δήμοι Αγρινίου, Μεσολογγίου, Ναυπακτίας και Θέρμου) για την υλοποίηση έργων και δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα. Το περιεχόμενο του προγράμματος, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα αποτυπώνονται στα μνημόνια συνεργασίας που έχουν υπογραφεί με τους συμπράττοντες φορείς.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν ανατρέχοντας στους πίνακες αποτελεσμάτων, οι οποίοι θα αναρτηθούν τη Δευτέρα 27/08/2012 μετά τις 10.00 π.μ.: στα γραφεία του Δικαιούχου, ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε (Μεναίχμου 1 Ναύπακτος- εργάσιμες 09.30πμ έως14.00 μμ), στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου www.prasinomple.gr, στην εικόνα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2007-2013», όπου θα είναι διαθέσιμες και άλλες λεπτομέρειες. ΠΑΡAΛΛΗΛΑ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΟYΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ: στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» www.epanad.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. www.asep.gr ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ). Στις ιστοσελίδες των Δήμων Αγρινίου www.cityofagrinio.gr , Ι.Π. Μεσολογγίου www.messolonghi.gr, Ναυπακτίας: www.nafpaktos.gr και Θέρμου www.thermo.gov.gr καθώς και στους κατά τόπους ΟΑΕΔ. Η Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου. δηλ. έως και 29/08/12.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) μια και η όλη διαδικασία της πρόσληψης των ανέργων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Α.Σ.Ε.Π. Η ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε θα ενημερώσει τηλεφωνικά όλους τους προσληπτέους, προκειμένου να ενημερωθούν και υποψήφιοι που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, δηλαδή μέχρι και 05 Σεπτεμβρίου 2012, οι προσληπτέοι, έχουν υποχρέωση να αποστείλουν στη ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Μεναίχμου 1 – τκ 30 300 Ναύπακτος ή με fax στο 26340 25015 &16, Υπεύθυνη Δήλωση περί Αποδοχής ή μη Αποδοχής της θέσης την οποία μπορούν να εκτυπώσουν ηλεκτρονικά από τις προ αναφερόμενες ιστοσελίδες της ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε , Δήμων κ.α.

Τάσος Ξύδης

Διαχειριστής ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.