Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου, 2020

Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας θα συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου

δημοτικό-συμβούλιο-αγρινίουΜε σημαντικά θέματα στην ατζέντα θα συνεδριάσει το δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου την ερχόμενη Τρίτη 19 Ιανουαρίου . Θα τεθεί προς συζήτηση η δημιουργία ΚΕΠ Υγείας στο Δήμο Αγρινίου.   ΚΕΠ Υγείας  λειτουργούν ήδη από το 2014  σε πολλούς δήμους , ενταγμένα σε ήδη υπάρχουσες δομές τους και με το ήδη υπάρχον προσωπικό μετά από ειδική εκπαίδευση ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του θεσμού σε βάθος   χρόνου.
Τα ΚΕΠ Yγείας των δήμων θα παρέχουν τη δυνατότητα στους υγιείς πολίτες να υποβάλλονται σε εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου, να ενημερώνονται και να ευαισθητοποιούνται σε θέματα υγείας και να αποκτούν την πρόσβαση που δικαιούνται στις υπηρεσίες υγείας της περιοχής τους.

Αναλυτικά η ατζέντα της συνεδρίασης 
1. Συνέχιση της χρηματοδότησης των Κοινωνικών Δομών για την αντιμετώπιση της φτώχειας στο Δήμο Αγρινίου.
2. Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας στο Δήμο Αγρινίου και ετήσια συντήρηση για το λογισμικό του Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας).
3. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 81/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου περί «Τιμολογιακής Πολιτικής έτους 2016».
4. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 151/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου περί «Έκδοσης (συμπληρωματικής) εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής”».
5. Ανανέωση σύμβασης συνεργασίας για την «Εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας», μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) και του Δήμου Αγρινίου, Νομού Αιτωλοακαρνανίας.
6. Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των έργων: Α) «Συνδέσεις αποχέτευσης στο δίκτυο Λεπενούς». (2η παράταση). Β)«Έργα διευθέτησης ρέματος στο Ο.Τ. Γ905 & έργα οδοποιίας για την πρόσβαση στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Αγρινίου». (3 η παράταση).
7. Έγκριση ή μη του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1 ης συμπληρωματικής σύμβασης της «Μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) τ. Δήμου Αρακύνθου Δήμου Αγρινίου».
8. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. πρώην Δήμου Αρακύνθου από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας.
9. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίου μεταξύ των Ο.Τ. 274 & 274α» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015”».
10. Επικύρωση παραγραφής αξιώσεων κατά του Δήμου Αγρινίου, λόγω πενταετίας.
11. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
12. Καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς για το έτος 2016.
14. Ορισμός μέλους και υπαλλήλου για την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης Εκποιούμενων κτημάτων για το έτος 2016.
15. Εν μέρει ακύρωση της υπ’ αριθμ. 339/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμού τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων που αφορούν τις ιδιοκτησίες με κτηματολογικούς αριθμούς 042509 και 042511 στο Ο.Τ. 955, επί αιτήσεως Στραβοδήμου Σωτηρίου με αρ. πρωτ. 3956/1-10-2015».
16. Έγκριση ή μη δικαιολογημένων απουσιών Δημοτικών Συμβούλων από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου κατά την περίοδο από 1-7- 2015 έως 31-12-2015.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.