Τρίτη, 24 Μαΐου, 2022

Δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου τη Δευτέρα

Δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου τη Δευτέρα

Πέραν της αποψινής έκτακτης συνεδρίασης, θα λάβει χώρα και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου,  την ερχόμενη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου και ώρα 19:00. 26 θέματα ,τα ακόλουθα, θα είναι στην ημερήσια διάταξη:
1.     Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αγρινίου για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου Αγρινίου (Γ΄ Δόση 2012).

2.     Τροποποίηση άρθρου της προγραμματικής σύμβασης για την υποστήριξη του προγράμματος «Κοινωνικής Ανάπτυξης και Πολιτικών Κοινωνικής Συνοχής» της Περιφέρειας, μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και Δήμου Αγρινίου.

3.     Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των έργων:

α) «Εφαρμογή σχεδίου πόλης και Τ.Δ. Δήμου Θεστιέων – διάνοιξη – ασφαλτόστρωση – διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Θεστιέων».

β) «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χωρών Τ.Δ. Παπαδατών Β΄ φάση Δ.Ε. Αρακύνθου Δήμου Αγρινίου».

γ) «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Τ.Δ. Γραμματικούς Β΄ φάση’’ Δ.Ε. Αρακύνθου Δήμου Αγρινίου».

4.     Παραλαβή των κάτωθι μελετών:

α)  «Γεωτεχνική μελέτη Περιμετρικής οδού Μακρυνείας (από Ζευγαράκι έως

Δαφνιά)».
β)  «Περιβαλλοντική μελέτη οδοποιίας περιμετρικής οδού Μακρυνείας (από

Ζευγαράκι έως Δαφνιά)».

γ)  «Τοπογραφικές αποτυπώσεις οδοποιίας Περιμετρικής οδού Μακρυνείας (από

Ζευγαράκι έως Δαφνιά)».

δ) «Υδραυλική Μελέτη του έργου: Περιμετρική οδός Μακρυνείας (από

Ζευγαράκι έως Δαφνιά)».

ε) «Γεωλογική μελέτη του έργου: Περιμετρική οδός Μακρυνείας (από Ζευγαράκι

έως Δαφνιά)».

στ) «Μελέτη Οδοποιίας του έργου: Περιμετρική οδός Μακρυνείας (Από

Ζευγαράκι έως Δαφνιά)».

ζ) «Στατική Μελέτη γεφυρών του έργου: Περιμετρική οδός Μακρυνείας (από

Ζευγαράκι έως Δαφνιά)».

5.     Γνωμοδότηση επί της Περιβαλλοντικής Έκθεσης, για την υπό έγκριση περιβαλλοντικών όρων, της δραστηριότητας: «Συνεργείο επισκευής και συντήρησης αμαξωμάτων (φανοποιείο) με βαφείο συνήθων οχημάτων», σε υφιστάμενο κτίριο εντός σχεδίου (Ο.Τ. 32- Τομέας Β) της Τ.Κ. Ρουσικών Δ.Ε. Νεάπολης Δήμου Αγρινίου – Ν. Αιτωλ/νίας , ιδιοκτησίας κ. Σταμούλη Γεώργιου.

6.     Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου  έτους 2012.

7.     Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2012.

8.     Μείωση εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου, (αριθμ. 222/2012 απόφαση του Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α.).

9.     Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού  έτους 2013 – 2014.

10.  Αποζημίωση ρυμοτομούμενου οικοπεδικού τμήματος στο σχέδιο πόλης Αγρινίου (περιοχή Επέκτασης) στο Ο.Τ. 1208, φερόμενης ιδιοκτησίας Ευτυχίας Σιάμου-Κουτσονίκα.

11.  Αποζημίωση ρυμοτομούμενου οικοπεδικού τμήματος στο σχέδιο πόλης Αγρινίου (περιοχή Επέκτασης) στο Ο.Τ. 1188 φερόμενης ιδιοκτησίας Αρετής Ζήση-Τραγούδα.

12.  Εκδίκαση ένστασης κατά της 185/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Τροποποίηση στο Ο.Τ. 4 του οικισμού Μπαμπαλιού της Περιφέρειας Ελαιοφύτου του Δήμου Αγρινίου (άρση και επανεπιβολή ρυμοτομίας)», (Σχετ. απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθμ. 71/2012).

13.  Έναρξη της διαδικασίας και προσδιορισμός του τμήματος του οικισμού Κοκκινοπήλια Καμαρούλας για την κύρωση του δικτύου των κοινοχρήστων χώρων, (Σχετ. απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθμ. 72/2012).

14.  Τροποποίηση στο Ο.Τ. Γ876 του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου (περιοχή επεκτάσεων 1991), (Σχετ. απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθμ. 73/2012).

15.  Τροποποίηση στο Ο.Τ. 97 του σχεδίου πόλης Τ.Δ. Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου, (Σχετ. απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθμ. 74/2012).

16.  Τροποποίηση στο Ο.Τ. 11 του σχεδίου πόλης Τ.Δ. Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου, (Σχετ. απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθμ. 75/2012).

17.  Τροποποίηση στο Ο.Τ. 66 του σχεδίου πόλης Ματαράγκας, (Σχετ. απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθμ. 76/2012).

18.  Τροποποίηση στα Ο.Τ. 10,12,13 του σχεδίου πόλης Ματαράγκας, (Σχετ. απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθμ. 77/2012).

19.  Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή Λεύκα εκτός ορίων οικισμού Λεύκας Δήμου Αγρινίου για την ανέγερση Ι.Ν. ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, (Σχετ. απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθμ. 78/2012).

20.  Τροποποίηση της 41/2008 Α.Δ.Σ. πρώην Δήμου Παρακαμπυλίων σχετικά με δικαιώματα σύνδεσης στο δίκτυο άρδευσης Τ.Κ. Ποταμούλας.

21.  Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στις φερόμενες ιδιοκτησίες Θεοδωροπούλου Ανδρομάχης, κληρονόμων Αρμύρα που βρίσκονται στις ιδιοκτησίες με κτηματολογικούς αριθμούς 080528, 080524  στα Ο.Τ. 1124, 1132, 1119Α, 1120, 1139 στη επέκταση 1991 σχεδίου πόλης Αγρινίου (επί εγγράφου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρίνιου).

22.  Διαγραφή εγγραφής σε χρηματικούς καταλόγους  Κ.Ο.Κ. και εξόφληση κλήσεων με καταβολή του 50% της αξίας τους.

23.   Διαγραφή εγγραφών  σε  χρηματικούς  καταλόγους εισφοράς σε  χρήμα  περιοχής  Αη  Βασιλιώτικα.

24.  Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο,  Τ.Α.Π. και παράβολα αδειών διαμονής αλλοδαπών.

25.  Χορήγηση αδειών λαϊκών αγορών του Δήμου Αγρινίου σε παραγωγούς.

26.  Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές.

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.