Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου, 2020

Δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου τη Δευτέρα με σημαντικά θέματα

δημοτικό συμβούλιο αγρινίουΤακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα στις 22 Ιουνίου 2015 και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου 2015-2019. (σχετ. η υπ’ αριθ. 2/2015 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

2. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αγρινίου. (σχετ. η υπ’ αριθ. 1/2015 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

3. Έγκριση ή μη του Μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών, λόγω δασικών πυργαγιών στο Δήμο Αγρινίου. (σχετ. η υπ’ αριθ. 3/2015 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

4. Επιλογή υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

5. Έγκριση ή μη της συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στο «Πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαμπαλίκης).

6. Έγκριση ή μη της συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στην 25η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και ποτών της Ταϊπέι στην Ταϊβάν – 25th International Food Show – Taipei στις 24 έως 27 Ιουνίου 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

7. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Aσφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – συντηρήσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας Στράτου.»
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

8. Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των έργων:
Α) «Κατασκευή βασικής οδικής αρτηρίας κατά μήκος ρέματος Ρεμπελιά από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Εργ. κατοικίες, διώρυγα Δοκιμίου και συναρμογών με καθέτους οδούς Δήμου Αγρινίου (Γ’ Φάση)» (3η παράταση).
Β) «Αντικατάσταση – εμπλουτισμός δικτύου άρδευσης Τ.Κ. Σκουτεράς Δήμου Αγρινίου» (3η παράταση).
Γ) «Ανάπλαση – ανακατασκευή οδών και Κ.Χ. στο Δ.Δ. Αγρινίου (περιοχή Αη- Βασιλιωτικα», (MIS 452018) (1η παράταση).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

10. Έγκριση ή μη της διενέργειας προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

11. Έγκριση ή μη της διενέργειας προμήθειας ειδών σίτισης Δήμου και Νομικών Προσώπων έτους 2015-2016.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

12. Έγκριση ή μη της διενέργειας προμήθειας κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου με διαγωνισμό.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

13. Έγκριση ή μη της ανάθεσης σε τρίτο της παροχής υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων Δημοτικού Αθλητικού κέντρου (ΔΑΚ) Δήμου Αγρινίου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ» με διαγωνισμό.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

14. Έγκριση ή μη της ανάθεσης σε τρίτο των εργασιών για την ανακατασκευή χλοοτάπητα του κεντρικού γηπέδου του ΔΑΚ Αγρινίου με πρόχειρο διαγωνισμό.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

15. Διαγραφή χρεών και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

16. Μίσθωση ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Σαργιάδας για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Κοινότητας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Σαργιάδας κ. Κροκίδας Δημήτριος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).

17. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

18. Έγκριση ή μη εκτέλεσης έκτακτων δρομολογίων από το Αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

19. Μετατροπή σιντριβανιού πλατείας Μεγάλης Χώρας σε παρτέρι πρασίνου. (σχετ. η υπ’ αριθμ. 25/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).
• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεγάλης Χώρας κ. Μέρκος Γεώργιος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).

20. Χορήγηση άδειας για κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑμΕΑ σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Αδελφών Παπαστράτου 4 (σχετ. η υπ’ αριθμ. 26/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).

21. Επί αιτήσεως της GRANDE TOURS ΚΤΕΛ για χορήγηση παροχής ύδρευσης αντί ½ Ίντσας σε 1 ίντσα.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Παναιτωλίου κ. Ντζούρβας Λουκάς συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).

22. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 218/2009 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου με τίτλο: «Αποζημίωση επικειμένων στην επέκταση σχεδίου πόλης Αγρινίου (Ο.Τ. Γ.1119) στην ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 080528 με ιδιοκτήτη την Θεοδωροπούλου Αφροδίτη του Εμμανουήλ.»
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

23. Δικαιολόγηση απουσιών Δημοτικών Συμβούλων από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου κατά την περίοδο από 1-9-2014 έως 31-12-2014.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

Θέματα που ενδιαφέρουν

1 Σχόλιο

  1. Μεσολογγιτης

    Αυτα ειναι τα σημαντικα θεματα;
    Υπαρχουν αυτη την περιοδο σημαντικοτερα θεματα απο το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ?
    Ντροπη και κριμα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.