Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου, 2021

Δημόσια διαβούλευση για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου

Δημόσια διαβούλευση για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου

Δημόσια διαβούλευση για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, αφού έλαβε υπόψη:
1.Το Ν.3852/10 και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.
2.Τον πρότυπο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας για μεγάλους ηπειρωτικούς Δήμους, που εκπονήθηκε από την ΕΕΤΑΑ και το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο οποίος δόθηκε στις Υπηρεσίες και το Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου για υποβολή προτάσεων με την αρ. πρωτ. 4495/26-1-2011 επιστολή Δημάρχου Αγρινίου.
3.Τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από τις Υπηρεσίες και τους υπαλλήλους του Δήμου, κατά το πρώτο στάδιο διαβούλευσης.
4.Τα χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου Αγρινίου, τα προβλήματα και τις δυνατότητες ανάπτυξής της.
5.Την υφιστάμενη οργάνωση, τον αριθμό και τους κλάδους του υφιστάμενου προσωπικού, καθώς και οικονομικά χαρακτηριστικά των δέκα ΟΤΑ που συνενώθηκαν.
6.Τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ που συνενώθηκαν (Νομικά πρόσωπα ΔΔ, Επιχειρήσεις) και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγχώνευσή τους και την κατάργηση ορισμένων.
7.Τις αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν και θα μεταφερθούν στους Δήμους, καθώς και το προσωπικό που περιήλθε στο Δήμο από μετατάξεις (πρώην Ν.Α.).
8.Τις προτεραιότητες της Δημοτικής αρχής για το ρόλο του νέου Δήμου και για τις λειτουργίες που θα πρέπει να αναπτύξουν οι δημοτικές υπηρεσίες και τα νομικά του πρόσωπα.
Θέτει σε τελική δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του νέου Δήμου Αγρινίου και καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους μέχρι την 25η Μαΐου 2011, στο email diavoylefsi@agrinio.gr.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.