Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου, 2020

ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου και μαθητιώσα νεολαία

Αποκαλυπτική έρευνα με τη συμμετοχή 1300 μαθητών.Πόσο ξέρουν, πως κρίνουν και τι θέλουν από το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου οι μαθητές της πόλης.

«Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου ως χώρος πολιτιστικής – εκπαιδευτικής προσφοράς και επικοινωνίας με τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης του Αγρινίου». Αυτό ήταν το αντικείμενο διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Συγγραφέας η κυρία Χριστίνα Παπαδημητρίου (με σπουδές αρχαιολογίας) ενώ την επιμέλεια έκανε ο κ. Ιωάννης Ανδριόπουλος (Διδάκτορας στο Εκπαιδευτικό Μάνατζμεντ, με θέμα στην Διαχείριση των Ανθρωπίνων Πόρων  κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,  Master, στο Μάνατζμεντ)..

Ωστόσο στα πλαίσια της εργασίας διεξήχθη μια εξόχως αποκαλυπτική έρευνα για τη σχέση του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου και της μαθητιώσας νεολαίας της πόλης. Στα πλαίσια της έρευνας απάντησαν 1.300   μαθητές γυμνασίου – λυκείου της πόλης του Αγρινίου, 597 αγόρια και 703 κορίτσια αντίστοιχα κατά τη διάρκεια του 2012. Εφαρμόστηκε η δειγματοληπτική έρευνα και η επιλογή των σχολείων και των μαθητών ήταν τυχαία φροντίζοντας να μην αποκλεισθεί κανείς. Ο κάθε ερωτώμενος απάντησε χωρίς να του  αφαιρείται το δικαίωμα να σχολιάσει οτιδήποτε άλλο θεωρούσε σημαντικό για την εξέλιξη του θεσμού του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου και την πολιτιστική του συνεισφορά στην πόλη του Αγρινίου. Οι ερωτήσεις ήταν ανοιχτής μορφής, με δυνατότητα ελεύθερης διατύπωσης της απάντησης από τον ερωτώμενο. Αυτή η ελαστικότητα στις συνεντεύξεις οδήγησε στη συλλογή χρήσιμων πληροφοριών.

Mε την έρευνα αναδείχθηκε η στάση των μαθητών απέναντι στο ΔΗΕ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου. Αναδείχθηκε εξάλλου ο βαθμός της προσφοράς του πολιτιστικού οργανισμού και της επικοινωνίας του με τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης του Αγρινίου. Όπως υπογραμμίζεται στην εργασία, στις μέρες που η οικονομική κρίση με όλα τα αρνητικά επακόλουθα όπως την ανεργία, τη φτώχεια, την ανασφάλεια και την ανέχεια να έχουν εισβάλλει με βίαιο τρόπο στην καθημερινότητά μας, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου επιβιώνει και αντέχει τις δυσμενείς συνθήκες και τους κλυδωνισμούς. Προσπαθεί εδώ και δεκαετίες με το έργο που επιτελεί, κάτω από πραγματικά δύσκολες συνθήκες, να καλύψει το  πολιτιστικό κενό, την αδράνεια  που υπάρχει σε πολιτιστικές δραστηριότητες και να οδηγήσει σε μια υψηλού επιπέδου θεατρική αποκέντρωση ξεφεύγοντας από τα στενά γεωγραφικά όρια της πόλης.

Προσπαθεί χωρίς σαφή σχεδιασμό να προσφέρει στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης του Αγρινίου ως χώρος πολιτιστικής – εκπαιδευτικής προσφοράς και επικοινωνίας. Αποδεικνύεται εξάλλου η ανάγκη της ενδυνάμωσης και περαιτέρω ανάπτυξης του οργανισμού και απαιτείται άμεσα επαναπροσδιορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του, γιατί το αντίδοτο σε μια γενικευμένη κρίση είναι σαφέστατα ο πολιτισμός.

Από τη συζήτηση με τους μαθητές  προέκυψε το συμπέρασμα ότι το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου είναι ζωντανός πολιτιστικός οργανισμός με μακροχρόνια και καθοριστική  προσφορά στο θέατρο και στη θεατρική παιδεία και εκπαίδευση. Επιδέχεται όμως βελτιώσεις όσον αφορά τη χάραξη της επικοινωνιακής πολιτιστικής του πολιτικής ειδικότερα με τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του με στόχο την καλυτέρευση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του. Όπως υπογραμμίζεται,  ένα θέατρο για να είναι  βιώσιμο και ανταγωνιστικό θα πρέπει να είναι ευέλικτο, να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της εποχής και να λειτουργεί με δημοκρατικούς θεσμούς’

Το ερωτηματολόγιο ήταν δομημένο έτσι ώστε να εκφραστεί η άποψη της κοινωνίας των μαθητών για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου, ως χώρος πολιτιστικής προσφοράς και επικοινωνίας, για το ρόλο που πιστεύουν ότι έχει έως σήμερα, για το πόσο καλά το γνωρίζουν και πόσο ενημερωμένοι είναι. Τέλος, μέσα από την επαφή τους με τη διαδικασία της έρευνας στόχος ήταν  να προβληματιστούν, αλλά και να ενημερωθούν στα πλαίσια του δυνατού για το θέατρο της πόλης τους επιδιώκοντας τη βελτίωση και την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..

Στην ερώτηση για το αν γνωρίζουν την ύπαρξη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου το 86% των μαθητών έδωσε θετική απάντηση, ενώ μόνο το 14% δεν γνώριζε την ύπαρξή του (Γράφ. Β1). Στο επόμενο ερώτημα, για το κατά πόσο γνωρίζουν την ύπαρξη της παιδικής – νεανικής σκηνής (Γράφ. Β2), δυστυχώς ένα σημαντικό ποσοστό (38%) των μαθητών αγνοεί την ύπαρξή της, αν και έχει πάρα πολλά χρόνια λειτουργίας έως σήμερα. Ένα ποσοστό 62% γνωρίζει για αυτή. Υπάρχει όπως φαίνεται μια αδυναμία στην ενημέρωση των μαθητών συγκεκριμένα για τη λειτουργία μιας τόσο σημαντικής θεατρικής δράσης.

Επιχειρήθηκε επίσης  να προσδιοριστεί η προέλευση της ενημέρωσης των μαθητών για τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου θεσμού, ερευνώντας παράλληλα την επικοινωνιακή πολιτική του, έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε έξι κατηγορίες ( Γράφ. Β3).

Το μεγάλο μερίδιο της υπαίθριας διαφήμισης πιθανόν οφείλεται στην συνέπεια με την οποία το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου ενημερώνει  με αφίσες και έντυπο διαφημιστικό υλικό το κοινό. Πάντα στις προθήκες του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. στο Δημαρχείο, στο κέντρο του Αγρινίου υπάρχουν έγκαιρα ενημερώσεις και νέα για το ρεπερτόριό του. Επίσης αυτός ο τρόπος ενημέρωσης είναι εύκολα προσβάσιμος και χωρίς κόστος.

Με μια πιο διερευνητική ματιά προκύπτει  ότι ενώ το 86% των μαθητών που ερωτήθηκε γνώριζε για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου για την παιδική – νεανική σκηνή γνώριζε μόνο το 62%. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ μόλις το 14% δεν γνώριζε για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. το ποσοστό αυτών που αγνοούν την ύπαρξη της παιδικής – νεανικής σκηνής είναι διπλάσιο στο 38%. Ακόμα σε ένα ποσοστό μαθητών 40% (που είναι σημαντικό) δεν δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσει θεατρική παράσταση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  με το σχολείο.

Προσπάθεια για πιο οικονομική τιμή του μαθητικού θεατρικού εισιτηρίου είναι απαραίτητη. Έτσι θα γίνει πιο προσιτό, ελκυστικό με πολύ πιθανή αύξηση της επισκεψιμότητάς του.  Το 44% από τους μαθητές που ρωτήθηκαν θεωρούν ελάχιστα έως καθόλου ικανοποιητική την τιμή του, ενώ μόνο ένα 12% την θεωρούν πολύ και πάρα πολύ ικανοποιητική.

Καθόλου έως ελάχιστα ικανοποιημένοι από την παιδική – νεανική σκηνή είναι το 38%, ενώ πολύ – πάρα πολύ το 21%. Περισσότερες παραστάσεις για αυτούς θέλουν οι μαθητές, το 42% δεν είναι ικανοποιημένο από τον αριθμό των παραστάσεων που ανεβάζονται από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι το 53% των μαθητών δεν γνωρίζουν ή γνωρίζουν ελάχιστα για το μαθητικό θεατρικό φεστιβάλ, ενώ δυστυχώς το 71% από τους μαθητές που ρωτήθηκαν δεν συμμετείχαν ποτέ ενεργά θεατρικά σε φεστιβάλ, ενώ μόνο το 23% συμμετείχε μόνο μια φορά.

Ξεκάθαρα οι μαθητές που ρωτήθηκαν ανέφεραν ότι χρειάζεται βελτίωση η επικοινωνία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου – μαθητών αρκετά έως πάρα πολύ σε ποσοστό 66%. Ακόμη σε ίδιο περίπου ποσοστό 67% αναφέρουν ότι χρειάζονται επιπλέον δράσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου για βελτίωση της εκπαιδευτικής προσφοράς του. Το μήνυμα είναι σαφές και οι άνθρωποι που έχουν στα χέρια τους την τύχη και την ευθύνη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. καλούνται να ανταποκριθούν στις προκλήσεις, ώστε το θέατρο της πόλης μας να γίνει ελκυστικότερο για τους μικρούς θεατές που είναι και το μέλλον.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.