Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου, 2021

Διαβάστε ολόκληρη την προσφυγή του Παναιτωλικού για τις αδειοδοτήσεις

Διαβάστε ολόκληρη την προσφυγή του Παναιτωλικού για τις αδειοδοτήσεις

Το sday.gr σας φέρνει στο προσκήνιο την προσφυγή του Παναιτωλικού στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ και που στηρίζονται νομικά τα «καναρίνια».

Εδώ και καιρό ο Παναιτωλικός έχει προσφύγει στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ. Σκοπός του είναι να ακυρωθεί η πρόσφατη απόφαση της ΕΠΟ και της Σούπερ Λιγκ για τις αδειοδοτήσεις.

Τα «καναρίνια» από την πρώτη στιγμή «φωνάζουν» πως αυτό που έγινε πάει κόντρα στην νομοθεσία και για αυτό προσέφυγαν στα δικαστήρια.

Το sday.gr σας παρουσιάζει ατόφιο το κείμενο της προσφυγής που έχουν κάνει στο Αγρίνιο.

Πρόκειται για μία επιστολή που ξεπερνά τις 12 σελίδες. Σε αυτές αναλύεται το ιστορικό της υπόθεσης, τα άρθρα στα οποία στηρίζονται νομικά στην ΠΑΕ και οι απαιτήσεις του Παναιτωλικού. Ο οποίος μεταξύ άλλων αφήνει να εννοηθεί πως θα κινηθεί νομικά και εναντίον φυσικών προσώπων, εάν τελικά δεν αρθεί η σχετική απόφαση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (ΕΠΟ)

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ» που εδρεύει στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΑΤΑ
Της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ), που εδρεύει στην Αθήνα (πάρκο Γουδή) και εκπροσωπείται νόμιμα. Και

ΚΑΤΑ

Της από 06-04-2012 απόφασης του ΔΣ της ΕΠΟ με την οποία εγκρίθηκαν οι εισηγήσεις της Super League σε ό,τι αφορά το σύστημα αδειοδότησης και τη συμμετοχή ομάδων στο Πρωτάθλημα «Super League – ΟΠΑΠ» αγωνιστικής περιόδου 2012-13, όπως αυτές ανακοινώθηκαν μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ του συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ (SUPERLEAGUE) ΕΛΛΑΔΑΣ» στις 22-03-2012.

Της από 22-03-2012 απόφασης του ΔΣ του συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ (SUPERLEAGUE) ΕΛΛΑΔΑΣ» ως προς το σύστημα αδειοδότησης και τη συμμετοχή ομάδων στο Πρωτάθλημα «Super League – ΟΠΑΠ» αγωνιστικής περιόδου 2012-13.
Κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξεως ή παραλείψεως.

********
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η «ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ» συμμετέχει στο πρωτάθλημα «Super League – ΟΠΑΠ» την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2011-2012, ως προβιβασθείσα από το Πρωτάθλημα της «Football League» στο οποίο συμμετείχε την περασμένη αγωνιστική περίοδο 2010-2011.

Η αντίδικος Ομοσπονδία, στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου του ποδοσφαίρου και κατ΄ επιταγή της UEFA, ήδη από το 2006 εκδίδει Κανονισμό αδειοδότησης των ομάδων που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα της Α΄ Εθνικής κατηγορίας «Super League – ΟΠΑΠ», βάσει του οποίου έχουν θεσπιστεί ορισμένα κριτήρια (αθλητικά, νομικά, διοικητικά, οικονομικά, κλπ) τα οποία ΟΦΕΙΛΟΥΝ να τηρούν οι ομάδες προκειμένου να είναι σε θέση να λαμβάνουν μέρος τόσο στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, υπό την αιγίδα της ΟΥΕΦΑ, όσο και στη διοργάνωση του ελληνικού πρωταθλήματος της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας («Super League – ΟΠΑΠ»).

Το ΔΣ του συνεταιρισμού της Super League στη συνεδρίαση της 22ας Μαρτίου 2012, μολονότι επιβεβαίωσε, συμμορφούμενη με τ’ ανωτέρω, ότι τα κριτήρια αδειοδότησης για το σύνολο των ΠΑΕ που μετέχουν στη Super League παραμένουν πλήρως εξομοιωμένα με τα κριτήρια της UEFA, ΟΛΩΣ ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ αποφάσισε κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε η δική μας ΠΑΕ και η ΠΑΕ SCODA ΞΑΝΘΗ) μεταξύ άλλων τα εξής:

«[…] (β) Aντίθετα με ό,τι ίσχυε πέρυσι, ΠΑΕ της Super League η οποία δε θα αδειοδοτείται (κατά την επικείμενη διαδικασία αδειοδότησης της ΕΠΟ) δεν θα υποβιβάζεται στη Football League, θα συμμετέχει κανονικά στο Πρωτάθλημα Super League – ΟΠΑΠ 2012-13, αλλά επ΄αυτής θα ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί[…]

(γ) ΠΑΕ – μέλος της Super League, που τυχόν δε λάβει αδειοδότηση από την ΕΠΟ, κατά την επικείμενη διαδικασία αδειοδότησης, θα συμμετέχει κανονικά στα play-off της τρέχουσας περιόδου (Απριλίου – Μαίου 2012). Διευκρινίζεται, συναφώς, ότι οι τελεσίδικες αποφάσεις περί αδειοδότησης θα εκδοθούν από την ΕΠΟ, μετά το πέρας των play-off.

(δ) ΠΑΕ – μέλος της Super League που τυχόν τιμωρηθεί τελεσίδικα από την UEFA με αποκλεισμό από τις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, επίσης θα συμμετέχει κανονικά στο Πρωτάθλημα περιόδου 2012/13 καθώς και στα επικείμενα play-off της τρέχουσας περιόδου (Απριλίου – Μαίου 2012). Διευκρινίζεται ότι η απόφαση αυτή δικαιολογείται εκ του γεγονότος ότι από τα play-off προκύπτει η τελική κατάταξη των ομάδων[…]».

Στη συνέχεια, η Super League εισηγήθηκε προς την ΕΠΟ την άμεση ισχύ της ανωτέρω απόφασης του ΔΣ του συνεταιρισμού, και η αντίδικος Ομοσπονδία ΟΛΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ, ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΣ, ενέκρινε το συγκεκριμένο σύστημα αδειοδότησης κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ αυτής στις 06-04-2012.

Β. ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ
Ι. Στο άρθρο 77Α του αθλητικού Νόμου 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με τον πρόσφατο Ν. 4049/2012, ορίζεται ότι «1. Η Επιτροπή (Επαγγελματικού Αθλητισμού), εκτός από όσα ειδικά ορίζονται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου, έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Ελέγχει τις Α.Α.Ε., τα Τ.Α.Α., καθώς και κάθε σχετιζόμενο καθ’ οιονδήποτε τρόπο μαζί τους πρόσωπο, για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος και των σε εκτέλεσή του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων. […] ε) Χορηγεί τις άδειες και εγκρίσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος, καθώς και το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού[…] 3. Πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. οφείλει να προσκομίσει στην οικεία διοργανώτρια αρχή, πιστοποιητικό της Επιτροπής περί τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων της, δεν χορηγεί το ανωτέρω πιστοποιητικό σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών ή καθ’ υποτροπήν παραβάσεων του νόμου, για λόγους που αφορούν στο δημόσιο συμφέρον, καθώς και σε περιπτώσεις άρνησης παροχής στοιχείων προς την Επιτροπή. Στο δημόσιο συμφέρον εμπίπτουν ιδίως οι οφειλές προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, η τήρηση των όρων νομιμότητας των διοικήσεων και των μετόχων των Α.Α.Ε., η προέλευση των πόρων των μετόχων των Α.Α.Ε. και των Α.Α.Ε. που χρησιμοποιούνται για τη δραστηριότητα των Α.Α.Ε.. Η συνδρομή όρου που πλήττει το δημόσιο συμφέρον μνημονεύεται ειδικά στην απόφαση της Επιτροπής. Χωρίς το παραπάνω πιστοποιητικό καμιά ομάδα Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. δεν δικαιούται να συμμετέχει στο οικείο πρωτάθλημα, εάν δε το πιστοποιητικό αυτό ανακληθεί, η ομάδα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, με απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου, η οποία εκδίδεται μετά από έκθεση της Επιτροπής[…]».

Επιπλέον, στο άρθρο 101Δ του αθλητικού Νόμου ορίζεται ότι:
«1. Με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς, που καταρτίζονται, εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ, κατά τη διαδικασία του άρθρου 98 παράγραφος 2 του παρόντος, ρυθμίζονται η εν γένει οργάνωση και λειτουργία της διοίκησης και διαχείρισης του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, οι σχέσεις που διέπουν τα μέλη των Ενώσεων, οι κανόνες που ισχύουν για τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, η οργάνωση, εποπτεία και διεξαγωγή των επισήμων ή φιλικών αγώνων του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, η λήψη ειδικότερων μέτρων (προληπτικών και κατασταλτικών) για την αντιμετώπιση της βίας στους αγωνιστικούς χώρους, καθώς και της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και κάθε άλλο συναφές θέμα ή λεπτομέρεια, τηρουμένων των νόμων του Κράτους, των καταστατικών και των κανονισμών της Ε.Π.Ο. και των αντίστοιχων διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών.

2. Οι κανονισμοί, που έχουν ως αντικείμενο θέματα κοινού ενδιαφέροντος για τις Ενώσεις καταρτίζονται με αποφάσεις των Δ.Σ. των Ενώσεων και εγκρίνονται μετά από συμπίπτουσες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αυτών, οι οποίες συγκαλούνται κεχωρισμένως, με αποφάσεις των ως άνω Συμβουλίων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 98 παράγραφος 2.

3. Δεν επιτρέπονται οι τροποποιήσεις των κανονισμών διάρθρωσης, οργάνωσης και διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, καθώς και των προκηρύξεων αυτών κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλημάτων, τυχόν δε γινόμενες ισχύουν από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ειδικά οι κανονισμοί διάρθρωσης των πρωταθλημάτων εφαρμόζονται από τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο.»

ΙΙ. Στο άρθρο 16 παρ. 1 του ισχύοντος Κανονισμού αδειοδότησης της ΕΠΟ προβλέπεται ότι: «1. τα κριτήρια που ορίζονται στο κεφάλαιο αυτό (σ.σ. Κεφ. 3 Κανονισμού) πρέπει να πληρούνται από τις ομάδες προκειμένου να τους χορηγηθεί η άδεια για την συμμετοχή στις διασυλλογικές διοργανώσεις της ΟΥΕΦΑ και του πρωταθλήματος της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας, 2. Αντίθετα, η μη εκπλήρωση των κριτηρίων που ορίζονται στα άρθρα 22,23,26,35,39,41 και 42 δεν συνεπάγεται άρνηση χορήγησης της άδειας, αλλά επιβολή ποινής από την ΕΠΟ, σύμφωνα με τον κατάλογο των ποινών (χρηματικά πρόστιμα)[…]».

ΙΙΙ. Στο άρθρο 10 της ισχύουσας Προκήρυξης Πρωταθλήματος «SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ» Αγωνιστικής Περιόδου 2011-2012 ορίζονται τα κάτωθι: «1. Οι ΠΑΕ που θα καταλάβουν τις τρεις (3) τελευταίες θέσεις (μετά και την ολοκλήρωση ενδεχόμενης διαδικασίας αγώνων κατάταξης) της βαθμολογικής κατάταξης του Πρωταθλήματος «Super League», υποβιβάζονται απ΄ ευθείας στην αμέσως κατώτερη κατηγορία. 2. Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα της ΕΠΟ λάβουν τελεσίδικη απόφαση περί μη αδειοδότησης μέλους της «SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ» για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, τότε το εν λόγω μέλος θα καταλάβει την τελευταία θέση στον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που ολοκληρώθηκε. Σε περίπτωση που η απόφαση περί μη αδειοδότησης αφορά σε δύο (2) ή τρία (3) μέλη τότε αυτά καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις στο βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που ολοκληρώθηκε και σύμφωνα με όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π. Σε περίπτωση που η απόφαση περί μη αδειοδότησης αφορά σε τέσσερα (4) ή περισσότερα μέλη τότε υποβιβάζονται όλα και καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις στο βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που ολοκληρώθηκε και σύμφωνα με όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π.».

Εξάλλου δε, στο άρθρο 16 της ανωτέρω Προκήρυξης ορίζεται ότι: «[…] Προσβολή κατά όρων της προκήρυξης είναι νομικά ανίσχυρη και τυχόν προσβολή τους τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού άρθρου του ΚΑΠ με απόφαση του δικαιοδοτικού οργάνου. Η παρούσα προκήρυξη καθώς και ο Κανονισμός Διεξαγωγής Πρωταθλήματος ισχύουν συμπληρωματικά του ΚΑΠ και του Πειθαρχικού Κώδικα», ενώ με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 17, «Κάθε τι που δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή και τις διατάξεις του ΚΑΠ θα λύεται με απόφαση του Δ.Σ. της Super League».

IV. Τέλος, στο άρθρο 5 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π) ορίζεται ότι: «1. Όλοι οι αγώνες Πρωταθλημάτων διέπονται και διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:[…] (β) του παρόντος Κανονισμού, των οικείων προκηρύξεων, λοιπών κανονισμών, αποφάσεων, οδηγιών και εγκυκλίων της ΕΠΟ και (γ) των αποφάσεων, των οδηγιών, των κανονισμών και εγκυκλίων των διοργανωτριών υπό τον όρο ότι δεν αντίκεινται σε αντίστοιχες διατάξεις της ΕΠΟ. 2. διαρκούσης της αγωνιστικής περιόδου απαγορεύεται η τροποποίηση διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

Οποιαδήποτε τροποποίηση κατά τη διάρκεια αυτή, ισχύει από την επόμενη περίοδο, εκτός εάν πρόκειται για αυξομείωση ομάδων κάθε κατηγορίας οπότε ισχύει από την μεθεπόμενη[…]», ενώ στο άρθρο 7 παρ. 7 του κανονισμού ορίζεται ότι «Οποιαδήποτε διάταξη, αντίθετη με τους κανονισμούς, περιληφθεί στην προκήρυξη είναι ανίσχυρη και θεωρείται ότι δεν είναι γραμμένη».

Γ. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

1. Παράβαση του άρθρου 101Δ παρ.2 Ν. 2725/1999

Ειδικότερα, με βάση τα οριζόμενα στην συγκεκριμένη διάταξη, οι αποφάσεις των Δ.Σ. των Ενώσεων ως προς την κατάρτιση και τροποποίηση των σχετικών κανονισμών, προκειμένου να έχουν τυπική ισχύ, θα πρέπει να τύχουν έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση αυτών, η οποία συγκαλείται για το συγκεκριμένο σκοπό και εκδίδει σχετική συμπίπτουσα απόφαση.

Εν προκειμένω, οι Εισηγήσεις της Super League ως προς το σύστημα αδειοδότησης, οι οποίες εγκρίθηκαν από το ΔΣ της ΕΠΟ, βασίστηκαν στην από 22-03-2012 απόφαση του ΔΣ του συνεταιρισμού, χωρίς όμως η συγκεκριμένη απόφαση του ΔΣ να έχει προηγουμένως εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της Super League, καθότι η τελευταία ΟΥΔΕΠΟΤΕ συνεκλήθη προκειμένου να εκδώσει σχετική συμπίπτουσα απόφαση.

Πέραν τούτου άλλωστε, επισημαίνεται ότι στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης του ΔΣ της Super League στην επίμαχη συνεδρίαση της 22ης Μαρτίου 2012 δεν είχε οριστεί ΚΑΝ ως αντικείμενο συζήτησης η –γενόμενη- τροποποίηση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος, παρά είχε τεθεί όλως παραπειστικώς ως μοναδικό θέμα (με αριθμό 2) η «Αδειοδότηση Ομάδων Περιόδου 2012-2013 Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Αδειοδότησης της ΕΠΟ».

Τα ανωτέρω όμως, ουδόλως απασχόλησαν τα μέλη του ΔΣ της αντιδίκου Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίαση της 6ης Απριλίου 2012, με αποτέλεσμα να επικυρωθούν παράνομα οι Εισηγήσεις της Super League.

2. Παράβαση Νόμου ως προς τις συνέπειες μη πλήρωσης των κριτηρίων αδειοδότησης

Ειδικότερα, με βάση το ανωτέρω πλέγμα διατάξεων, προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή μιας ΠΑΕ στο Πρωτάθλημα της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας (Superleague) αποτελεί η πλήρωση των κριτηρίων χορήγησης αδειοδότησης, έτσι όπως αυτά καθορίζονται και διαμορφώνονται στο άρθρο 77Α του Ν. 2725/1999 αλλά και στον ισχύοντα κανονισμό αδειοδότησης της Ομοσπονδίας Σας.

Εν προκειμένω, η από 22-03-2012 απόφαση του ΔΣ της Superleague αντίκειται ΟΛΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ στις ανωτέρω επιταγές, καθότι ουσιαστικά «οικεία βουλήσει» προβλέπει τη συμμετοχή ΠΑΕ στο Πρωτάθλημα της Αγωνιστικής Περιόδου 2012-2013, ακόμη και αν οι τελευταίες ΠΡΕΠΕΙ, λόγω της ανωτέρω μη αδειοδότησης, να καταλάβουν την τελευταία θέση στον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που θα ολοκληρωθεί (αγωνιστικής περιόδου 2011-2012), όπως άλλωστε ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ και από το ίδιο το άρθρο 10 παρ. 2 της προκήρυξης του Πρωταθλήματος της SuperLeague για την αγωνιστική περίοδο 2011-2012, και επομένως να ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΟΥΝ στη B’ Εθνική Κατηγορία (Football League).

Σημειωτέον μάλιστα ότι η ΠΑΕ Παναιτωλικός όπως και οι υπόλοιπες ομάδες που μετέχουν στη Super League, έχει προσχωρήσει στην προκήρυξη που η ΙΔΙΑ η διοργανώτρια Λίγκα της είχε αποστείλει με τη σχετική δήλωση συμμετοχής για το Πρωτάθλημα αγωνιστικής Περιόδου 2011-2012, το οποίο και ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ με τους όρους της συγκεκριμένης προκήρυξης.

Περαιτέρω δε, θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι η ανωτέρω απόφαση εκδόθηκε και κατά παράβαση (νόσφιση) των οριζομένων στο άρθρο 17 της οικείας Προκήρυξης του Πρωταθλήματος, βάσει της οποίας το ΔΣ της Super League έχει τη δυνατότητα να επιλύει, με σχετική απόφασή της, ΜΟΝΟ θέματα που δεν προβλέπονται στην προκήρυξη και τις διατάξεις του ΚΑΠ.

Εκ των ανωτέρω συνάγεται με σαφήνεια ότι η από 22-03-2012 απόφαση της Super League πάσχει ακυρότητας, γεγονός το οποίο ουδόλως απασχόλησε τα μέλη του ΔΣ της αντιδίκου Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίαση της 6ης Απριλίου 2012, με αποτέλεσμα να επικυρωθούν παράνομα οι Εισηγήσεις της Super League.

3. Παράβαση Νόμου ως προς τον χρόνο έκδοσης της απόφασης του ΔΣ της Super League.
Ειδικότερα, η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης έναντι των οργάνων της Διοίκησης και των πράξεών τους αποτελεί γενική αρχή του Δικαίου μας, η οποία κατατείνει στην ασφάλεια των συναλλαγών, αλλά και συμβάλλει στην εμπέδωση ενός αισθήματος ασφάλειας. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, τα όργανα της Διοίκησης οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με τους «κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών ηθών, να τηρούν το καθήκον της αλήθειας…» (άρθρο 42, παρ.1 ΚΔιοικΔικ).

Σύμφωνα δε με την υπ’ αριθ. 105/2005 γνωμοδότηση του ΝΣΚ σχετικά με τις προκηρύξεις, γίνεται δεκτό ότι αποτελούν κανονιστικές πράξεις οι οποίες καθορίζουν το νομικό καθεστώς από το οποίο διέπονται οι διαγωνισμοί (Πρωταθλήματα) και οι οποίες δεσμεύουν τόσο τη δημόσια αρχή όσο και τους συμμετέχοντες (πρβλ. ΣτΕ. 2772/1986, 3692/1989, 3388/1997). Κάθε διαγωνισμός δηλαδή (εν προκειμένω Ποδοσφαιρικό Πρωτάθλημα) διεξάγεται σύμφωνα με το νομικό καθεστώς του χρόνου δημοσιεύσεως της προκηρύξεως, χωρίς οποιαδήποτε μεταβολή να επέρχεται σε τέτοιο χρονικό σημείο ώστε να έρχεται σε σύγκρουση τόσο με την προστασία της εμπιστοσύνης των συμμετεχόντων όσο και με την αρχή της ισότητας, βάσει της οποίας αποκλείεται η έκδηλη και ανεπίδεκτη δικαιολόγησης άνιση μεταχείριση (ΣτΕ 3160/1976, 3217/77, 3027/80, 2860/93 στο ΤοΣ 20, 1994, σελ 341 επ. και επί νομίμων ενεργειών της διοίκησης ΣτΕ 4394/77, 205, 2121/78).

Στην προκειμένη περίπτωση, η συγκεκριμένη απόφαση του ΔΣ της Super League συνιστά ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη βαθμολογική κατάταξη του τρέχοντος Πρωταθλήματος αγωνιστικής περιόδου 2011-2012, το οποίο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί (!), καθότι η απόφαση δεν αναφέρεται μόνο στο ποιες ομάδες θα συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα της επόμενης περιόδου (2012-2013) αλλά και στο ποιες ομάδες ΔΕΝ θα υποβιβαστούν από το Πρωτάθλημα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου 2011-2012, ακριβώς ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ να συμμετέχουν ΟΛΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΣ στο επόμενο Πρωτάθλημα!

Η ανωτέρω απόφαση μάλιστα, ΠΡΟΣΚΡΟΥΕΙ ΕΥΘΕΩΣ και στα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 101Δ του Ν. 2725/1999, με βάση τα οποία είναι ανεπίτρεπτη κάθε τροποποίηση των κανονισμών διάρθρωσης, οργάνωσης και διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, καθώς και των προκηρύξεων αυτών κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλημάτων, τυχόν δε γινόμενες ισχύουν από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ενόψει των προαναφερθέντων, κατά το χρόνο δημοσίευσης της ανωτέρω απόφασης του ΔΣ της Super League, τα περιθώρια ενημέρωσης και προσαρμογής στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τις συμμετέχουσες ΠΑΕ στο τρέχον Πρωτάθλημα αγωνιστικής Περιόδου 2011-2012, και ειδικά αυτές για όσες –όπως η ΠΑΕ Παναιτωλικός- αγωνίζονται προκειμένου ν’ αποφύγουν τον υποβιβασμό με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Κανονισμού Προκήρυξης, ήταν χρονικά απόλυτα περιορισμένα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο αδικαιολόγητος αιφνιδιασμός μας.

Προς επίρρωση των ανωτέρω, επισημαίνεται άλλωστε ότι κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της Super League της 22ης-03-2012, παρέστη εκπρόσωπος της αντιδίκου Ομοσπονδίας ο οποίος ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ του Κανονισμού Αδειοδότησης (συμφωνία εμπιστευτικότητας), ανακοίνωσε στα παρευρισκόμενα μέλη – ΠΑΕ ότι, από την εξέταση των φακέλων των ομάδων υπάρχει άμεσος κίνδυνος να μην αδειοδοτηθούν 7-8 ΠΑΕ (χωρίς να κατονομαστούν συγκεκριμένα). Εξ αφορμής αυτής της ανακοίνωσης, τα μέλη του Δ.Σ. της Super League αποφάσισαν -κατά πλειοψηφία- και εντελώς ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΑ πέντε (5) αγωνιστικές πριν τη λήξη του πρωταθλήματος, να μην υποβιβάζονται οι ομάδες που δεν θα αδειοδοτηθούν. Ουσιαστικά δηλαδή η απόφαση περί μη ισχύος της ποινής του υποβιβασμού, που προβλέπεται στην ίδια την προκήρυξη της Super League, ελήφθη από τις ΙΔΙΕΣ τις ομάδες που ΔΕΝ πληρούν τα κριτήρια αδειοδότησης!

Εξ όλων των ανωτέρω, προκύπτει πέραν πάσης αμφισβήτησης ότι η εν λόγω απόφαση του ΔΣ της Super League και τα κριτήρια που τάσσει, προκειμένου να τύχει νομιμότητας και με βάση το άρθρο 101 παρ.2 Δ του Ν. 2725/1999, θα ΕΠΡΕΠΕ να τυγχάνει εφαρμογής στις ομάδες που θα συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα της Super League και οι οποίες δεν θ’ αδειοδοτούνται την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2012-2013, και να καθορίζει τις έννομες συνέπειες ως προς τη συμμετοχή τους ή μη στο Πρωτάθλημα της Super League της μεθεπόμενης αγωνιστικής περιόδου 2013-2014.

Σε διαφορετική περίπτωση, με την ΑΜΕΣΗ εφαρμογή της εν λόγω απόφασης, θα αναιρεθεί ο σκοπός για τον οποίο συστήθηκε ο ίδιος ο συνεταιρισμός της Super League, ένεκα της προνομιακής κατάταξης ομάδων επί του συνόλου των συμμετεχόντων ΠΑΕ, γεγονός που αλλοιώνει και το πνεύμα του νομοθέτη ως προς τις παραβιάσεις του άρθρου 77Α του Ν. 2725/1999 στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου του ποδοσφαίρου και των επιταγών της UEFA.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η από 22-03-2012 απόφαση της Super League πάσχει ακυρότητας, γεγονός το οποίο ουδόλως απασχόλησε τα μέλη του ΔΣ της αντιδίκου Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίαση της 6ης Απριλίου 2012, με αποτέλεσμα να επικυρωθούν παράνομα οι Εισηγήσεις της Super League.

Επειδή οποιαδήποτε τροποποίηση προκήρυξης πρωταθλήματος σε οποιοδήποτε προηγμένο κράτος δεν έχει ισχύ για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, αλλά για την επόμενη ή την μεθεπόμενη.

Επειδή κανένα στοιχείο δεν τέθηκε υπόψη των μελών της Super League για το θέμα της πλήρωσης ή μη των κριτηρίων των προβλεπομένων από τον Κανονισμό Αδειοδότησης σχετικά με τους φακέλους των ομάδων που έχουν ουσιώδεις ελλείψεις και ως εκ τούτου η ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ αμφισβητεί ευθέως το βάσιμο της ανακοίνωσης του εκπροσώπου της ΕΠΟ, οπότε δεν υφίστατο λόγος λήψης της απόφασης αυτής, η οποία σημειωτέον ελήφθη με προχειρότητα και χωρίς καν να γίνει διάλογος και να προβληθούν επιχειρήματα και αιτιολόγηση για την κατ΄ ουσία τροποποίηση της προκήρυξης με ισχύ μάλιστα κατά τη τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Επειδή οι Εισηγήσεις της Super League ως προς το σύστημα αδειοδότησης, οι οποίες εγκρίθηκαν από το ΔΣ της ΕΠΟ, βασίστηκαν στην από 22-03-2012 απόφαση του ΔΣ του συνεταιρισμού, η οποία ΟΥΔΕΠΟΤΕ εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της Super League με σχετική συμπίπτουσα απόφαση, και ως εκ τούτου τίθεται ζήτημα παραβίασης του άρθρου 101Δ παρ. 2 Ν. 2725/99.

Επειδή δεν συντρέχει ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΛΟΓΟΣ για την τροποποίηση του άρθρου 10 της Προκήρυξης πρωταθλήματος και σε κάθε περίπτωση η όποια τροποποίηση, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. και τον Κανονισμό της ΟΥΕΦΑ δεν ισχύει για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο αλλά για την επόμενη ή την μεθεπόμενη.

Επειδή η τυχόν τροποποίηση του άρθρου 10 της προκήρυξης του πρωταθλήματος «SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ» για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο με επικυρωτική απόφαση της ΕΠΟ, σύμφωνα με το περιεχόμενο της προμνησθείσης απόφασης της Super League είναι μη νόμιμη και μας ζημιώνει, γεγονός για το οποίο ΡΗΤΩΣ επιφυλασσόμεθα παντός νομίμου δικαιώματός μας σε βάρος κάθε μέλους του Δ.Σ. της ΕΠΟ, για την αποκατάσταση της προκαλούμενης ζημίας από την –τυχόν- εκτέλεση της εγκριτικής απόφασης της 6ης Απριλίου 2012.

Επειδή έχουμε πρόδηλο έννομο συμφέρον για την άσκηση της παρούσης, ως ΠΑΕ – μέλος του συνεταιρισμού της Super League κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2011-2012 η οποία δεσμεύεται από τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη του Πρωταθλήματος αγωνιστικής Περιόδου 2011-2012.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 41.Ζ.2 (α) του Καταστατικού της ΕΠΟ, το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ είναι αρμόδιο για την επίλυση σε πρώτο και τελευταίο βαθμό των διαφορών που ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΠΟ μεταξύ ΠΑΕ και ΕΠΟ, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 41.ΣΤ.4 του ανωτέρω Καταστατικού η Επιτροπή Εφέσεων δεν έχει αρμοδιότητα να ελέγχει με οποιοδήποτε τρόπο αποφάσεις του ΔΣ της ΕΠΟ.

Επειδή τα αναφερόμενα στην προσφυγή μας είναι νόμιμα, βάσιμα και αληθή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΌΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή μας.

Να υποχρεωθεί με απόφαση του Δικαστηρίου σας η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία:
(i) Να άρει την έγκριση των εισηγήσεων της Super League σε ό,τι αφορά το σύστημα αδειοδότησης και τη συμμετοχή ομάδων στο Πρωτάθλημα «Super League – ΟΠΑΠ» αγωνιστικής περιόδου 2012-13, όπως αυτές ανακοινώθηκαν μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ του συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ (SUPERLEAGUE) ΕΛΛΑΔΑΣ» στις 22-03-2012.

(ii) Να συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αθλητικού Νόμου και των διεθνών κανονισμών για τα κριτήρια αδειοδότησης των ΠΑΕ και τις συνέπειες μη τήρησης αυτών, χωρίς να κάνει δεκτή την παράνομη τροποποίηση του άρθρου 10 της προκήρυξης του Πρωταθλήματος Super League Αγωνιστικής Περιόδου 2011-2012. Και

Να μας επιστραφεί το κατατεθέν παράβολο

Αθήνα 12 Απριλίου 2012

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

sday.gr

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.