Σάββατο, 8 Μαΐου, 2021

Διακοπή χρηματοδότησης καταγγέλλει η Συνέλευση του Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Διακοπή χρηματοδότησης καταγγέλλει η Συνέλευση του Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων


Σοβαρά προβλήματα που απορρέουν από την έλλειψη χρηματοδότησης καταγγέλει η Συνέλευση του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (ΔΠΦΠ) που συνεδρίασε εκτάκτως την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2011 με θέμα συζήτησης τα προβλήματα λειτουργίας του.

Προβλήματα τα οποία ξεκίνησαν και συνεχίζουν να υπάρχουν, βαίνοντας διογκούμενα, από την αρχή του έτους (ακαδημαϊκό έτος 2010/2011) Μέχρι και σήμερα στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2011/2012. Προβλήματα που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με την πλήρη διακοπή χρηματοδοτικής ροής του τακτικού προϋπολογισμού για τη λειτουργία του Τμήματος κατά το οικονομικό έτος 2011. Παρά το γεγονός ότι στο Τμήμα μας είναι κατανεμημένος προϋπολογισμός από την αρχή του έτους, μέχρι σήμερα 8 μήνες μετά, ούτε ένα Ευρώ δεν έχει εκταμιευτεί για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος.

Τα προβλήματα ως προς τη λειτουργία του Τμήματος είχαν ήδη επισημανθεί από τον Απρίλιο του 2011, οπότε και λάβαμε διαβεβαιώσεις, τόσο από τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, όσο και από τον Ειδικό Γραμματέα
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ότι ήταν θέμα ημερών η επίλυσή τους. Τέσσερεις (4) μήνες μετά και έχοντας εξαντλήσει και τα τελευταία αποθέματα του Τμήματος σε αναλώσιμα υλικά (φωτοτυπικό χαρτί, χαρτί τουαλέτας, εργαστηριακά αναλώσιμα, κ.ά.), δυστυχώς δεν έχει δοθεί καμία λύση
στα προβλήματα.

Εκφράζοντας την αγωνία μας, ενόψει της έναρξης του νέου ακαδημαϊκού έτους, κάνουμε έκκληση για άμεση λύση των συσσωρευμένων λειτουργικών προβλημάτων. Η συνέχιση των δυσλειτουργιών αυτών θα οδηγήσει σε αδυναμία
λειτουργίας του Τμήματος σε επίπεδο παροχής εκπαιδευτικού έργου και θα δυσχεράνει το υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο, που πραγματοποιείται στο Τμήμα μας τα 13 χρόνια λειτουργίας του στο Αγρίνιο.

Δεδηλωμένη στην πράξη βούληση του Τμήματός Μας είναι η εξωτερική
αξιολόγηση στο πλαίσιο της ΑΙΠ. Η αξιολόγηση αυτή έχει δρομολογηθεί ήδη από το 2010, και επιθυμία Μας είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο δυνατό, εντός του 2011. Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας για την επίτευξη και αυτού του στόχου.

Η άμεση επίλυση των προαναφερθέντων προβλημάτων διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη του Τμήματος ΔΠΦΠ στο πλαίσιο ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού, ποιοτικού και εξωστρεφούς Πανεπιστημίου.

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ΔΠΦΠ

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.