Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, 2020

Διαμαρτύρονται για υποβάθμιση του Μουσικού Σχολείου οι γονείς

Με επιστολή τους στον υπουργό Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλο ,που κοινοποιείται σε αρμόδιους και ΜΜΕ ,ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου για τη ανεπαρκέστατη κάλυψη των αναγκών σε καθηγητές. «Είναι προφανές ότι η απόφασή σας αυτή οδηγεί νομοτελειακά στην υποβάθμιση της λειτουργίας του Σχολείου μας σε ό,τι έχει σχέση με την διδασκαλία των μουσικών μαθημάτων, δεδομένου ότι είναι πρακτικά αδύνατη η διδασκαλία του ατομικού μαθήματος μουσικού οργάνου σε μια πολυμελή ομάδα μαθητών» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Κύριε Υπουργέ,
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι με το υπ’ αρ. πρωτ. 1883/Δ2 – 7/1/13 έγ-γραφο του Υπουργείου, αντί της κάλυψης του εβδομαδιαίου ελλείμματος των 568 ωρών διδασκαλίας στα μουσικά μαθήματα του Σχολείου μας, διατίθενται – με βάση την «ασκούμενη συσταλτική οικονομική πολιτική, λόγω της οικονομικής κρίσης» – μόλις 30 (τριάντα) ώρες / εβδομάδα για την πρόσληψη ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού μουσικών ειδικοτήτων!
Είναι προφανές ότι η απόφασή σας αυτή οδηγεί νομοτελειακά στην υποβάθ-μιση της λειτουργίας του Σχολείου μας σε ό,τι έχει σχέση με την διδασκαλία των μουσικών μαθημάτων, δεδομένου ότι είναι πρακτικά αδύνατη η διδασκαλία του ατομικού μαθήματος μουσικού οργάνου σε μια πολυμελή ομάδα μαθητών.
Είμαστε βέβαιοι πως συμμερίζεστε την πίστη μας ότι η απρόσκοπτη και ανα-βαθμισμένη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων, τα οποία είναι σχολεία με ιδιο-μορφίες και ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας τους, είναι σήμερα, στους δύσκολους καιρούς που διέρχεται η πατρίδα μας, επιβεβλημένη πε-ρισσότερο από κάθε άλλη φορά.
Τα Μουσικά Σχολεία από τη φύση τους συνδυάζουν και προάγουν τόσο την παιδεία όσο και τον πολιτισμό. Αποτελούν, σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-σης, τους μοναδικούς δημόσιους φορείς ανάδειξης, διαφύλαξης και διάδοσης ό,τι πιο αξιόλογου και ποιοτικού έχει να επιδείξει η βυζαντινή, δημοτική και σύγχρονη ελληνική μουσική δημιουργία, κόντρα στην ισοπεδωτική κουλτούρα της παγκοσμι-οποίησης.
Όμως αντί της ενίσχυσης του ρόλου τους με την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους σε μόνιμο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, με την ολοκλή-ρωση των αναλυτικών προγραμμάτων μουσικών μαθημάτων και τη δωρεάν εξα-σφάλιση όλης της αναγκαίας υποδομής (μουσικά όργανα, βιβλία κλπ), διαπιστώ-νουμε ότι με τις αποφάσεις σας οδηγείτε τα Μουσικά Σχολεία στην απαξίωση, τη συρρίκνωση και τη de facto κατάργησή τους. Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους αποφά-σεις είναι ακατανόητες, εκτός αν εξακολουθείτε να εμμένετε σε παλαιότερη δημόσια δήλωσή σας πως τα συγκεκριμένα σχολεία δεν ανήκουν στην άμεση προτεραιότητα σας!!!
Όμως πιστεύουμε ακράδαντα πως η επένδυση στην παιδεία, στον πολιτισμό και εν τέλει στο μέλλον των νέων της πατρίδας μας, αποτελεί την καλύτερη διέξοδο από την κρίση.
Επικαλούμενοι και την ιδιότητά σας ως ακαδημαϊκού δασκάλου, σας καλούμε να εκπληρώσετε, έστω και στα μέσα πλέον της σχολικής χρονιάς, την υποχρέωση σας για πλήρη κάλυψη των υπαρχόντων κενών ωρών διδασκαλίας μουσικών μαθη-μάτων, τόσο στο σχολείο μας όσο και στα υπόλοιπα Μουσικά Σχολεία, εγκρίνοντας την άμεση πρόσληψη όλου του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Με τιμή για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος Αλεξόπουλος Γεώργιος

Ο Γραμματέας Τσουκάρας Κωνσταντίνος

 

Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποίησης :
1. Υφυπουργό Κο Θεόδωρο Παπαθεοδώρου
2. Γενικό Γραμματέα Κο Αθανάσιο Κυριαζή
3. Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων
4. Βουλευτές ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
5. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
6. Δήμαρχο Αγρινίου
7. Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Αγρινίου
8. Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
9. Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
10. Σχολικό Σύμβουλο Μουσικών Β/θμιας Εκπ/σης Περιφ. Δυτικής Ελλάδας
11. Μουσικό Σχολείο Αγρινίου
12. Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
13. Β΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
14. Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων
15. Ένωση Γονέων Δημοσίων Σχολείων Δήμου Αγρινίου
16. Γονείς και Κηδεμόνες Μουσικού Σχολείου Αγρινίου
17. Μ.Μ.Ε.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.