Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου, 2021

Διαχειριστική επάρκεια για την Περιφέρεια

Διαχειριστική επάρκεια για την Περιφέρεια

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος απέκτησε, με το υπ’αριθμ 3418/27-10-2011 πιστοποιητικό, επιβεβαίωση της διαχειριστικής της επάρκειας από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, για έργα με τεχνικό περιεχόμενο (Τύπου Α), χωρίς τεχνικό περιεχόμενο (Τύπου Β) και για έργα που θα υλοποιηθούν με ίδια μέσα (Τύπου Γ).

Η έννοια της διαχειριστικής επάρκειας άπτεται της ικανότητας ενός φορέα να ανταποκριθεί ως δικαιούχος στην έγκαιρη, οικονομική και ποιοτική εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων και πλέον η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, με αυτό το εργαλείο, πληροί την απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να λειτουργεί ως τελικός δικαιούχος για το σχεδιασμό και υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ και να μετουσιώνει την αναπτυξιακή της στρατηγική σε μετρήσιμους στόχους και συνεκτικές δράσεις.

Η επιτάχυνση απορρόφησης πόρων από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς είναι άλλωστε μια από τις προτεραιότητες του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης με αυξημένες αρμοδιότητες, δεν θα μπορούσε παρά να εναρμονίσει τις λειτουργίες της με το υφιστάμενο θεσμικό και νομικό πλαίσιο αλλά και με τις σύγχρονες μεθόδους προγραμματισμού και διαχείρισης έργων.

Η Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης (ΝΕΑ) ανέλαβε ως ανάδοχος την προετοιμασία και υποβολή του φακέλου επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Με την καθοδήγηση της Περιφέρειας αλλά και τη συμβολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου και με την πολυετή εμπειρία της στο συγκεκριμένο αντικείμενο, δημιούργησε το Σύστημα Διαχείρισης Έργων και Ποιότητας σε συνδυασμό με χρηστικά εργαλεία όπως τυποποιημένα Έντυπα και περιγραφικές διαδικασίες για κάθε στάδιο υλοποίησης ενός έργου, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη συγχρηματοδοτούμενων πράξεων κ.α. και παρακολούθησε την πορεία αξιολόγησης του φακέλου έως και την έκδοση του πιστοποιητικού.

Στο Σύστημα Διαχείρισης Έργων & Ποιότητας της ΠΔΕ εντάσσονται οι εξής οργανικές μονάδες:

 Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού/ Τμήματα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής, Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων και Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
 Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΔΕ (όλα τα τμήματα)
 Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας (όλα τα τμήματα)
 Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας (όλα τα τμήματα)
 Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (όλα τα τμήματα)
 Δ/νση Οικονομικού ΠΔΕ / Τμήματα Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης, Ταμειακής Υπηρεσίας και Προμηθειών
 Δ/νση Οικονομικού-Διοικητικού Π.Ε. Ηλείας/ Τμήματα Λογιστικής Διαχείρισης, Ταμειακής Υπηρεσίας και Προμηθειών
 Δ/νση Οικονομικού-Διοικητικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας/ Τμήματα Λογιστικής Διαχείρισης, Ταμειακής Υπηρεσίας και Προμηθειών
 Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/ Τμήμα Σχεδιασμού Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα
 Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΔΕ/ Τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων και Οικονομικών Υπηρεσιών

Η ποιοτική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων αποτελεί δυναμική διαδικασία και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος σκοπεύει να ενσωματώσει τις διαδικασίες του Συστήματος στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών και με την υποστήριξη της Ν.Ε.Α. να μεριμνά για την εκπαίδευση των στελεχών της στις απαιτήσεις του Συστήματος.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.