Κυριακή, 17 Ιανουαρίου, 2021

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας στον αγώνα με τον Βύζαντα

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας στον αγώνα με τον Βύζαντα

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας θα ληφθούν από την τοπική  αστυνομία  στον μεθαυριανό αγώνα του Παναιτωλικού με τον Βύζαντα Μεγάρων. Συγκεκριμένα δεν θα δοθούν εισιτήρια σε  60 περίπου οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας (30 με πούλμαν και 30 με ΙΧ) για τη μετακίνηση των οποίων ενημερώθηκε η Football League και όχι ο Παναιτωλικός, θα υπάρχουν 2-3 ελέγχοι περιμετρικά του γηπέδου, επίσης ανάλογη θα είναι και η κινητοποίηση του προσωπικού ιδιωτικής ασφαλείας (αναφέρεται η χαρακτηριστική αναλογία 1 προς 80 θεατές) ενώ ζητείται από τους φιλάθλους που θα προσέλθουν στο γήπεδο να έχουν μαζί τους και την αστυνομική ταυτότητα σε περίπτωση που ζητηθεί. Επίσης εισιτήρια θα διατεθούν μόνο για τη μεγάλη και τη μικρή εξέδρα.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της Αστυνομίας:

“Μέτρα τήρησης τάξης κατά την διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για το πρωτάθλημα της `FOOTBALL LEAGUE`, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – Π.Α.Ε. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ  την 16.45΄ ώρα της 07-10-2012  στο γήπεδο του Παναιτωλικού ».

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

1. Έχοντας υπόψη:

 

Α) Τα άρθρα 41 B , 41 Γ, 41 Δ & 41 Ε  του Ν. 2725/1999 (Α΄-121) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» όπως προστέθηκαν- συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.

Β) Την υπ’ αριθ. 38404 από 18.8.2009 Κ.Υ.Α «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλειας των αθλητικών εκδηλώσεων» (ΦΕΚ Β΄-1780).

Γ) Την υπ’ αριθ. 24560 από 24.7.2003 Κ.Υ.Α. «Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων» όπως τροποποιήθηκε με την 17223 από 14.6.2006 Κ.Υ.Α.

Δ)Την υπ’ αριθ. 62038 από 30-12-2005 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β΄-1983) «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση ,διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών /αριθμημένων εισιτηρίων των αγωνιστικών αγώνων του επαγγελματικού αθλητισμού.

Ε)Την υπ’ αριθ. 37914  από 17-08-2006 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β΄-1120) «’Οροι και προϋποθέσεις της παρουσίας ,εμφάνισης και δραστηριότητας στα γήπεδα ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας των Π.Α.Ε. Α΄ και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας και των Κ.Α.Ε. Α1 Εθνικής Κατηγορίας.

ΣΤ) Τις διατάξεις του Ν 4049/2012 ‘Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις ‘.

Ζ) Το υπ’αριθμ.  1003/2/10/2-α΄ από  02-10-2012 έγγραφό μας (πρόσκληση για σύσκεψη) .

Η)Τις απόψεις των εκπροσώπων : Ελληνικής Αστυνομίας , Π.Α.Ε ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ,  όπως αυτές εκφράστηκαν στην πραγματοποιηθείσα υπό την αιγίδα της  Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας σύσκεψη την 04-10-2012 και ώρα 10.30 στο Γήπεδο Παναιτωλικού, καθώς και τα διαλαμβανόμενα στο υπ’ αριθμ. 68520 από 03-10-2012 έγγραφο της FOOTBALL LEAGUE  από το οποίο προκύπτει ότι: α) η φιλοξενούμενη Π.Α.Ε. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ  δεν υπέβαλλε έγγραφο αίτημα χορήγησης εισιτηρίων στην γηπεδούχο Π.Α.Ε., β) από τον υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων της φιλοξενούμενης ομάδας γνωστοποιήθηκε στην FOOTBALL LEAGUE και όχι στη γηπεδούχο Π.Α.Ε., ότι θα υπάρξει οργανωμένη μετακίνηση  τριάντα (30) περίπου φιλάθλων (με ένα πούλμαν) και ενδεχόμενη μετακίνηση τριάντα (30) περίπου μεμονωμένων ατόμων με δικά τους μέσα, και το αποτέλεσμα αυτής .

Η)Ότι από την Π.Α.Ε  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ θα εκδοθούν  για τον εν λόγω αγώνα έξι χιλιάδες τετρακόσια δέκα εννέα (6.419) εισιτήρια , εκ των οποίων χίλια τετρακόσια (1400) εισιτήρια διαρκείας , τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3500) εισιτήρια διαθέσιμα ελεύθερα (για την μεγάλη και μικρή κερκίδα) και ογδόντα  (80) προσκλήσεις ελευθέρας .

Θ)Το από 04-10-2012  Πρακτικό Σύσκεψης , εκπροσώπων αρμοδίων Υπηρεσιών & Φορέων , σύμφωνα με το οποίο:

ü      Η Π.Α.Ε  ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ δεν αιτήθηκε από τη γηπεδούχο ομάδα την παραχώρηση κερκίδας του  Γηπέδου Παναιτωλικού , προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από φιλάθλους της που τυχόν θα προσέλθουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα.

ü      Η  Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ λαμβάνοντας υπόψη τα αναγραφόμενα στο υπ’ αριθμ. 68520 από 3-10-2012 έγγραφο της FOOTBALL LEAGUE προς την Α.Δ. Ακαρνανίας και το οποίο κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναγνώσθηκε από τον Α/Δ΄ ΤΣΟΛΚΑ Φώτιο, δήλωσε ότι  δεν θα προβεί στην χορήγηση εισιτηρίων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας (Π.Α.Ε ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ) .

Καιαποσκοπούντες στην εξασφάλιση της ομαλής τέλεσης του αγώνα ,τήρησης της τάξης και προστασίας αθλητών ,παραγόντων ,επισήμων και φιλάθλων.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. 1.            Η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ να εκδώσει τα εισιτήρια που περιγράφονται στο πρακτικό σύσκεψης αφού σφραγισθούν για το συγκεκριμένο αγώνα, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες των φιλάθλων της .
 2. 2.            Οι φίλαθλοι της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ να καταλάβουν όλες τις θέσεις στη μεγάλη και μικρή κερκίδα καθώς και στο υπερυψωμένο τμήμα αυτής του Γηπέδου .
 3. 3.            Να μην ορισθεί συγκεκριμένη ζώνη ή τμήμα των κερκίδων του Γηπέδου Παναιτωλικού στην οποία θα διατίθενται εισιτήρια αποκλειστικά για φιλάθλους της φιλοξενούμενης .
 4. 4.            Οι αθλητικές αποστολές να προσέλθουν στο γήπεδο μία (1) ώρα και τριάντα (30)  λεπτά της ώρας νωρίτερα από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης.

Το λεωφορείο της αποστολής της φιλοξενούμενης ομάδας, αμέσως μετά την αποβίβαση των αθλητών και των συνοδών τους, να αποχωρήσει συνοδεία δικυκλιστών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και να σταθμεύσει στον αύλειο χώρο του Μεγάρου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας .

 1. 5.            Οι επίσημοι της φιλοξενούμενης ομάδας με μέριμνα της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  να  φιλοξενηθούν στους χώρους που αυτοί θα  ορίσουν (μπουθ-θύρα VIP )
 2. 6.            Οι θύρες του Γηπέδου Παναιτωλικού  να ανοίξουν την 07-10-2012  και  ώρα 15:45  
 3. 7.            Οι φίλαθλοι  να προσέλθουν κατά κύριο λόγο πεζοί .
 1. 8.            Να  πραγματοποιηθούν αυστηροί προέλεγχοι στους φιλάθλους ,σε δύο ή τρεις ζώνες, περιμετρικά του γηπέδου,  ώστε να αποκλεισθεί η μεταφορά εντός της εγκατάστασης απαγορευμένων ή άλλων επικίνδυνων αντικειμένων , καθώς και η απομάκρυνση όσων τυχόν θα στερούνται εισιτηρίων .
 2. 9.            Να αποκλεισθεί η πρόσβαση και η είσοδος στο Γήπεδο Παναιτωλικού, φιλάθλων που δεν θα διαθέτουν σφραγισμένο εισιτήριο από το Α΄  Αστυνομικό Τμήμα εισιτήριο, για τον εν λόγω αγώνα , καθώς επίσης και όσων βρίσκονται σε προφανή κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.
 3. 10.       Οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν για παρακολούθηση του εν λόγω αγώνα ,να φέρουν μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο , πέραν του εισιτηρίου που θα κατέχουν .
 4. 11.       Απαγορεύεται η κατάληψη διαδρόμων και κλιμάκων των εξεδρών από θεατές, καθώς και η κατοχή και διάθεση στο καταναλωτικό κοινό εμφιαλωμένων νερών ,αναψυκτικών ,ποτών ,χυμών και άλλων ροφημάτων γενικώς ,σε γυάλινες, μεταλλικές κτλ. συσκευασίες, πλην πλαστικών και χάρτινων σύμφωνα με την 1/2007 Αγορανομική Διάταξη.
 5. 12.        Να μην επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο  φιλάθλου φέροντα πανό  ή πλακάτ με προκλητικό ή υβριστικό περιεχόμενο .
 6. 13.       Σε περίπτωση που αναρτηθούν στις κερκίδες πανό που περιέχουν υβριστικό περιεχόμενο με μέριμνα της γηπεδούχου ομάδας και κατόπιν συνεννόησης με την Αστυνομία ,αυτά να απομακρύνονται.
 7. 14.       Να  μην επιτραπεί η είσοδος στο Γήπεδο  την ημέρα του αγώνα του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας που θα προσληφθεί από την  Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ πριν από την  ανάπτυξη των αστυνομικών δυνάμεων .
 8. 15.        Αμφότερες οι Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ και  Π.Α.Ε  ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ  μέχρι την 10.00 ώρα της 05-10-2012 να γνωστοποιήσουν στην Αστυνομική Δ/νση Ακαρνανίας  και στο FAX 26410-22508 ή 26410- 22667 τα ακόλουθα στοιχεία :

α.  Ξενοδοχεία διαμονής των αποστολών των δύο ομάδων ,ώρα αναχώρησης τους από αυτά ,καθώς και τους υπευθύνους των αποστολών (ονοματεπώνυμα –κινητό τηλέφωνο),την ημέρα του αγώνα ,προκειμένου διατεθούν αστυνομικές δυνάμεις και μέσα για τη συνοδεία τους και καθορισθεί το δρομολόγιο μετάβασής των στην Αθλητική εγκατάσταση.

β. Τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων των εκπροσώπων –υπευθύνων της, οι οποίοι την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα , να βρίσκονται στην Αθλητική εγκατάσταση και να τελούν σε άμεση επικοινωνία με τον επικεφαλής των Αστυνομικών μέτρων ,προς αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων βίας .

γ. Η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ να προσλάβει –σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 13 της υπ’ αριθμ. 38404 από 18.8.2009 κ.υ.α. «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων – προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας ,για τη λήψη αστυνομικών μέτρων κατά την διεξαγωγή του εν λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα , σύμφωνα με την αναλογία και ελάχιστο για ΈΝΤΟΝΑ ΜΕΤΡΑ, ήτοι σε αναλογία 1: 80 Θεατές, το οποίο θα συνεργάζεται με την αστυνομική αρχή , για την επιβολή των λαμβανομένων μέτρων ευταξίας με ειδικότερα καθήκοντα ως αναλυτικά ορίζονται στο άρθρ. 4 του Ν. 2725/1999 όπως αυτό έχει προστεθεί –συμπληρωθεί τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα , καθώς και να αποστείλει κατάσταση με τα στοιχεία ταυτότητας ,τον αριθμό αδείας ,τα ακριβή καθήκοντα , τις θέσεις του προσωπικού και τη διεύθυνση κατοικίας   του προσληφθησσόμενου προσωπικού , στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή (Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου) , στη ΔΕΑΒ και στη διοργανώτρια αρχή , στην οποία επιπλέον θα συμπεριλαμβάνονται και οι οριζόμενοι από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, υπεύθυνοι κατά τομέα κάθε τομέα δραστηριότητας.

δ.  Επισημαίνεται ότι τα καθήκοντα του προσωπικού ιδιωτικής επιχείρησης   παροχής  υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) προβλέπονται στο άρθρο 41Δ, παρ.12 κ΄13 του Νόμου 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» και από τις διατάξεις του άρθρου 14.7.2 εδάφιο λα΄ της υπ`αρίθ. 38404 της 18/26.8.2009 Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών –Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης –  Πολιτισμού (ΦΕΚ 1780,τ.Β΄) Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφαλείας των αθλητικών εκδηλώσεων και συγκεκριμένα  :

        Ο έλεγχος για λόγους ασφαλείας, των προσερχόμενων θεατών στην   αθλητική εγκατάσταση εν όψει αθλητικής εκδήλωσης γίνεται με σωματική έρευνα  από μέλος του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας του ιδίου φύλου με τον θεατή. Υποχρεωτικός σωματικός έλεγχος πραγματοποιείται από την Ελληνική  Αστυνομία, προσωπικό της οποίας παρίσταται στις θύρες εισόδου της αθλητικής εγκατάστασης ή καλούνται ειδικά προς τούτο. Σε περίπτωση που προσερχόμενος θεατής , αρνηθεί το σωματικό έλεγχο, η αστυνομική αρχή ή το ιδιωτικό προσωπικό  ασφαλείας, εφόσον έχει προηγηθεί άρνηση ελέγχου του από την αστυνομική αρχή κατά περίπτωση, δικαιούται να απαγορεύσει την είσοδό του, στην αθλητική εγκατάσταση.

      Στα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας περιλαμβάνεται και το προβλεπόμενο από την παράγραφο 1 του άρθρου 275 Κ.Π.Δ, δικαίωμα να συλλαμβάνουν τους δράστες πράξεων βίας στις περιπτώσεις αυτόφωρων αδικημάτων και να τους παραδίδουν αμέσως στην παριστάμενη Αστυνομική Αρχή .

 1. 16.       Αμφότερες οι διαγωνιζόμενες Π.Α.Ε, να γνωστοποιήσουν στους φιλάθλους των, με κάθε πρόσφορο μέσο  το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.
 2. 17.       Επίσης με ευθύνη της Π.Α.Ε ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και λειτουργία  του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας του γηπέδου .
 3. 18.       Με την υπ’ αριθμ. 5962/9916 από 6-07-2012 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπονήσσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου συγκροτήθηκε επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας αθλητικών εγκαταστάσεων Π.Ε. Αιτ/νίας και αναμένεται η έκδοση απόφασης για την άδεια λειτουργίας του γηπέδου Παναιτωλικού.
 4. 19.       Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται , σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.7 του αρθρ. 41Γ ,των παραγρ.3 και 9 του αρθρ.41Δ και του αρθρ. 41Ζ του Ν.2725/1999 , όπως αυτός τροποποιήθηκε και  συμπληρώθηκε και ισχύει και με Ν 4049/2012 ‘Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις ‘.
 5. 20.       Η ισχύς της απόφασης , ισχύει από τη δημοσίευσή της.

 

Ο

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

ς

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.