Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου, 2021

Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τον Δήμο Ι.Π.Μεσολογγίου

Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τον Δήμο Ι.Π.Μεσολογγίου

Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 54 Ν 3979/2011.

 

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δίνει την δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τον Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 54 Ν 3979/2011. Συγκεκριμένα  ρυθμίζονται και να εξοφλούνται κατόπιν αιτήσεως του υπόχρεου, οι εξής οφειλές προς τους δήμους , εξαιρουμένων των προστίμων αυθαίρετων κατασκευών:

 

Α) Πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 01.09.2009 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αιτήσεως εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το 30% του συνόλου αυτών.

Β) Πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου , εφόσον μέρος ή  το σύνολο αυτών υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 του Ν 3801/2009 και έχει καταβληθεί το 30%  της ρυθμισθείσας οφειλής.

Γ) Πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν τύχει διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής κατά το άρθρο 170 του Ν.3463/2006 και έχει καταβληθεί το 30% του διακανονισθέντος ποσού.

 

Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνετε ύστερα από αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης προς το δήμο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Για λεπτομέρειες ρύθμισης και εξόφλησης των οφειλών μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου στα τηλέφωνα 2631 3 60964 και 2631 3 60987

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.