Σάββατο, 16 Ιανουαρίου, 2021

Εγγραφές στην ΣΕΚ- ΟΑΕΔ Μεσολογγίου

Εγγραφές στην ΣΕΚ- ΟΑΕΔ Μεσολογγίου

sinidisi.gr_2014-07-07_06-45-01Με δύο ειδικότητες θα λειτουργήσει για το σχολικό έτος 2014-2015 η Σ.Ε.Κ. ΟΑΕΔ Μεσολογγίου

Ειδικότητες της Σ.Ε.Κ. Μεσολογγίου
1. Τεχνίτης Εστιατορίου – Επισιτισμού (σερβιτόρος) είκοσι πέντε (25) μαθητές- τριες

2. Τεχνίτης Τουριστικών μονάδων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής – Υπηρεσία Ορόφων – Εμπορευματογνωσία) είκοσι πέντε (25) μαθητές- τριες

Η φοίτηση στις Σ.Ε.Κ. έχει διάρκεια τριών (3) ετών και παρέχεται δωρεάν. Στη Σ.Ε.Κ. λειτουργούν οι Α ́, Β ́ και η Γ΄ Τάξη Μαθητείας.
Στην Α ́ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στις ΣΕΚ έχουν οι νέες και οι νέοι που:
1) Κατέχουν Απολυτήριο Γυμνασίου (είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης).
2) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1994 έως 1999 ( ηλικίας 15 έως 20 ετών).

Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΠΑ.Σ – Σ.Ε.Κ. Μεσολογγίου ΑΙΤΗΣΗ, από 25-9-2014 έως 30-9-2014 τις εργάσιμες μέρες, το ωράριο λειτουργίας της σχολής για τις αιτήσεις είναι από 8:30 έως και 15:00. Εάν κατά το ως άνω διάστημα δεν επιτευχθεί συμπλήρωση του προβλεπομένου αριθμού εισακτέων, τότε η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας θα συνεχιστεί έως τη συμπλήρωση των τμημάτων, ακόμη και μέχρι την παραμονή έναρξης των μαθημάτων 15-10-2014

Η αίτηση εγγραφής θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

1) Τίτλος σπουδών (πρωτότυπο ή φωτοτυπία επικυρωμένη) ή Πιστοποιητικό Σπουδών ή οποιονδήποτε άλλο σχολικό τίτλο που να αποδεικνύει τη μαθητική κατάσταση του υποψηφίου.
2) Πιστοποιητικό γέννησης (Δήμου ή Κοινότητας) ή επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας.
3) Εκκαθαριστικό εφορίας κηδεμόνα
4) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του τελευταίου τριμήνου της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (για τους πολύτεκνους)
5) 2 φωτογραφίες

Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό Τίτλου Σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια. Εάν κατά την ως άνω περίοδο υποβολής αιτήσεων προκύψει αριθμός αιτήσεων υποψηφίων μεγαλύτερος του προβλεπόμενου από την εγκύκλιο αριθμού, τότε θα ακολουθηθεί διαδικασία επιλογής και έκδοσης αποτελεσμάτων, μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων.

ΕΠΑ.Σ – Σ.Ε.Κ. ΟΑΕΔ Μεσολογγίου
Πάροδος Σταυροπούλου
τηλ 26310 55788, 2631051013,

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.