Σάββατο, 16 Ιανουαρίου, 2021

Εκ των κάτω ανάπτυξη..

Εκ των κάτω ανάπτυξη..

Στην διαδικασία της ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ σχεδίων Περιφερειακού Προγραμματισμού (για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη) λαμβάνουν μέρους διάφοροι φορείς (προγραμματισμού). Συγκεκριμένα

1) Φορείς δημοσίου και ευρύτερου τομέα,

2) Πανεπιστήμια και φορείς έρευνας και Τεχνολογικής ανάπτυξης,

3) Φορείς του ιδιωτικού τομέα,

4) Κοινωνικοί φορείς.
Θα σταθώ στην τελευταία κατηγορία (4η) η οποία περιλαμβάνει: Επιμελητήρια, Επαγγελματικές οργανώσεις, Συνδικαλιστικοί φορείς, ΣΎΛΛΟΓΟΙ, ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, κ.α. .Επίσης σε θέματα Τοπικής Ανάπτυξης κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού στην εξέταση και συζήτηση κάθε τοπικής πρωτοβουλίας για Τοπική Ανάπτυξη. Το δικαίωμα συμμετοχής μας το δίνει η Ε.Ε. το θέμα είναι αν το αξιοποιούμε. Μπορούμε να εκφράσουμε την δικιά μας άποψη για την ανάπτυξη του νομού. Όχι μονό να εκφράσουμε απόψεις αλλά και να επηρεάσουμε πράγματα και καταστάσεις. Όχι απλά να είμαστε παρατηρητές των εξελίξεων που μας αφορούν άμεσα. Η ‘’εκ των κάτω’’ ανάπτυξη είναι μια πραγματικότητα που πολλοί αγνοούν. Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν ΦΩΝΗ, μιλάνε, ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ και ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. Αυτό επιβάλει η νομοθεσία της Ε.Ε. η οποία από το 2000 έχει διευρύνει την ‘’εταιρική σχέση’’ ώστε να συμπεριλάβει περισσότερο στις διαδικασίες προγραμματισμού, εφαρμογής και παρακολούθησης των προγραμμάτων τους κοινωνικούς φορείς όπως τους περιγράφω παραπάνω, γιατί επιδιώκει την ολοκληρωμένη και επιθυμητή από το τόπο (κατοίκους) ανάπτυξη. Ας μην καθόμαστε άλλο με σταυρωμένα τα χέρια. Ας μην συνεχίζουμε και εμείς την απραξία των (κακώς) εκλεγμένων πολιτικών του τόπου μας. Χωρίς να θέλω να πω περισσότερα, κρίνω σκόπιμη την δημιουργία μιας Ομάδας Πρωτοβουλίας για την Ανάπτυξη ή ενός ‘’Συλλόγου Αγρινιωτών για την Ανάπτυξη’’ και περιμένω τις απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων για το καλό του τόπου.

Με εκτίμηση Σ.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.