Σάββατο, 22 Ιανουαρίου, 2022

ΕΛΤΕΡ: “Το Δημόσιο χρωστά 4 εκ. ευρώ από εκτελεσμένα έργα στο Φράγμα Αχυρών”

ΕΛΤΕΡ: “Το Δημόσιο χρωστά 4 εκ. ευρώ από εκτελεσμένα έργα στο Φράγμα Αχυρών”
     Επιστολή μέσω της οποίας ζητά από το δημόσιο την πληρωμή εκτελεσμένων εργασιών για το φράγμα Αχυρών απέστειλε ο επικεφαλής της κατασκευαστικής ΕΛΤΕΡ, επισημαίνοντας ότι οι πραγματικές οφειλές του δημοσίου για την εταιρία φθάνουν γύρω στα 4 εκ. ευρώ…
     Στην επιστολή 4 Νοεμβρίου 2011, η οποία απευθύνεται προς το υπουργείο υποδομών μεταφορών και δικτύων-ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ με κοινοποίηση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ Πανόρμου 22 Αθήνα,  διαβεβαιώνει ότι μπορούνε να ολοκληρώσουνε το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για το φράγμα Αχυρών με τις προϋποθέσεις:
  α)-Να ενταχθεί το έργο σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή χρηματοδότηση του,
   β)-Να εξοφληθούν οι καθυστερημένες πιστοποιήσεις και οι τόκοι τους, γιατί και οι τράπεζες υποφέρουν από έλλειψη ρευστότητας και έπαψαν να προεξοφλούν πιστοποιήσεις και
   γ)-Αν εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου τους αρκεί ο συμβατικός χρόνος αποπεράτωσης (3/11/2012).
     Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΤΕΡ Δημήτριος Μεσαδάκος τονίζει επίσης ότι η εταιρία για να μην θέσει σε κίνδυνο το εκτελεσμένο έργο, από πλευράς καιρικών φαινομένων, έχει ήδη αποπερατώσει τη σήραγγα υδροληψίας του έργου, μήκους περί τα 2.200 μ. που κάτω από τις γεωλογικές συνθήκες εκτέλεσης αποτελεί θαύμα κατασκευής και το οποίο αποτελεί και το πλέον δύσκολο και αντιοικονομικό τμήμα του έργου και έτσι κατ’ αυτόν τον τρόπο το έργο δεν διατρέχει κινδύνους γιατί αν δεν επαρκεί η σήραγγα εκτροπής θα δουλέψει η υδροληψία.
      Μάλιστα στην επιστολή επισημαίνει: «θέλουμε να σας δηλώσουμε ότι τις διαβεβαιώσεις περί χρηματοδότησης του έργου τις έχει παράσχει ο αρμόδιος Υφυπουργός  (Γιάννης Μαγκριώτης) τον Ιούλιο του 2010 στους ενδιαφερόμενους κατοίκους και παράγοντες επί τόπου του έργου και στη βουλή των Ελλήνων».
     Εμείς να τονίσουμε ότι το φράγμα των Αχυρών αποτελεί όραμα δεκαετιών και έργο ζωής για την περιοχή του Ξηρομέρου, το οποίο όχι μόνο δεν πρέπει να σταματήσει αλλά θα πρέπει να κινηθεί κάθε διαδικασία από το Υπουργείο Υποδομών για την ολοκλήρωση του έργου εντός του χρονοδιαγράμματος αλλά και τον αναδασμό και δημοπράτηση της β΄ φάσης του έργου.
   Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σύντομα θα υπάρξει η αποπληρωμή του έργου γιατί η ολοκλήρωση του είναι επιβεβλημένη διότι με είκοσι πέντε χιλιάδες αρδεύσιμα στρέμματα θα ανοίξει μια καινούρια περίοδος ανάπτυξης για το τόπο μας και γιατί η περιοχή του κεντρικού Ξηρομέρου έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη του νομού Αιτωλοακαρνανίας εξαιτίας της εγκατάλειψης της καπνοκαλλιέργειας.
 
Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:
ΕΛΤΕΡ  Α.Τ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αλιμος 04/11/2011
ΠΡΟΣ
ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ
Πλαστήρα 1 Ναύπακτος
ΚΟΙΝ:
ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ
Πανόρμου 22 Αθήνα
ΕΡΓΟ: ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
  1.-Όπως σας είναι από πολύ χρόνο γνωστό το μόνο ουσιαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το παραπάνω έργο, είναι ο άγνωστος χρόνος εξόφλησης των πιστοποιήσεών του που πολλές φορές έχει υπερβεί και το έτος.
      Επειδή η μόνη πηγή χρηματοδότησής του είναι οι εθνικοί πόροι, δεν έπρεπε να δημοπρατηθεί ή θα έπρεπε να διακοπεί εγκαίρως όταν διαπιστώθηκε η αδυναμία χρηματοδοτήσεως.
      Απ’ εναντίας η πολιτική ηγεσία όλων των κυβερνήσεων υπερθεμάτιζαν σε διαβεβαιώσεις εξευρέσεως χρημάτων  πόρων και έτσι παρέσυραν την εταιρεία μας στην εκτέλεση του δια της μεθόδου χρηματοδότησής του μέσω των τραπεζών-εκχώρηση πιστοποιήσεων-και φθάσαμε στο θλιβερό σημείο να οφείλει το Δημόσιο στις 12/4/2011 στην εταιρεία μας, το ποσό των 6.764.830 € σε σύνολο εκτελεσμένου έργου 12.466.000€.
     Τα ανωτέρω αναγνωρίζετε και εσείς όπως αναφέρονται στην απόφαση σας με αρ. πρωτ. 594-ΚΕ1430/12-04-2011 όταν μας δώσατε παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι 3-11-2012, χρόνος που κατά την άποψη μας είναι υπερεπαρκής για την ολοκλήρωση κατασκευής και παράδοσης του έργου.
     Στην επισυναπτόμενη καρτέλα του Λογιστηρίου μας φαίνεται ότι σήμερα 4/11/2011 οφείλονται στην εταιρία μας:
Από καθυστερημένες πιστοποιήσεις:                                                  3.555.758€
Από τόκους που πληρώσαμε στις Τράπεζες για προεξοφλήσεις:  543.51€
   2.-Ομοίως θέλουμε να σας δηλώσουμε ότι τις διαβεβαιώσεις περί χρηματοδότησης του έργου τις έχει παράσχει ο αρμόδιος Υφυπουργός τον Ιούλιο του 2010 στους ενδιαφερόμενους κατοίκους και παράγοντες επί τόπου του έργου και στη βουλή των Ελλήνων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
    Με αφετηρία το 2ο δεκαήμερο του τρέχοντος έτους και δεδομένου ότι το σύνολο των μηχανημάτων και του προσωπικού υπάρχουν στο έργο, εκτιμούμε ότι θα χρειαστούμε ένα δίμηνο για την αποπεράτωση όλων των εργασιών.
      Όπως ομοίως γνωρίζετε, η εταιρία μας για να μην θέσει σε κίνδυνο το εκτελεσμένο έργο, από πλευράς καιρικών φαινομένων, έχει ήδη αποπερατώσει τη σήραγγα υδροληψίας του έργου, μήκους περί τα 2.200 μ. που κάτω από τις γεωλογικές συνθήκες εκτέλεσης αποτελεί θαύμα κατασκευής και ομοίως όπως σας είναι γνωστό αποτελεί και το πλέον δύσκολο και αντιοικονομικό τμήμα του έργου.
      Κατ’ αυτόν τον τρόπο το έργο δεν διατρέχει κινδύνους γιατί αν δεν επαρκεί η σήραγγα εκτροπής θα δουλέψει η υδροληψία.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
   Με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι μπορούμε και θέλουμε να ολοκληρώσουμε το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται με τις παραπάνω προϋποθέσεις:
   Α)-Να εντάξετε το έργο σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή χρηματοδότηση του.
     Β)-Να εξοφληθούν οι καθυστερημένες πιστοποιήσεις και οι τόκοι τους, γιατί και οι τράπεζες υποφέρουν από έλλειψη ρευστότητας και έπαψαν να προεξοφλούν πιστοποιήσεις.
     Γ)-Αν εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου μας αρκεί ο συμβατικός χρόνος αποπεράτωσης (3/11/2012).
Με εκτίμηση
Για την ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ
Δ. Μεσαδάκος
Πρόεδρος κ’ Διευθύνων Σύμβουλος
 
xiromeronews

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.