Σάββατο, 24 Οκτωβρίου, 2020

Εξαίρεση από υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ για τους επαγγελματίες αγρότες

oaeeΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ 

 

Με τον παρόν κείμενο δίνουμε στη δημοσιότητα την παρακάτω εξήγηση για την απαλλαγή των αγροτών απο τον ΟΑΕΕ καθώς και για τη διευκόλυνση των Αγροτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΕ.

Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί ότι ο ΟΑΕΕ ζητά από τους επαγγελματίες αγρότες που έχουν στην κατοχή τους αγροτικό και οικιακό/ά φωτοβολταϊκό/ά να ενταχθούν στην ασφάλεια του ΟΑΕΕ αθροίζοντας την συνολική τους ισχύ και εσφαλμένα θεωρεί ότι είναι επαγγελματικό φωτοβολταϊκό και το Οικιακό κάτι το οποίο δεν συμβαίνει βάσει του ΦΕΚ 1079/Β/04.06.2009 το οποίο αναφέρει «IIΙ. Κ.Β.Σ. 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις που κοινοποιούνται και τα προαναφερόμενα στο κεφάλαιο Ι της παρούσας, ο κύριος του φωτοβολταϊκού συστήματος που εγκαθίσταται σε στέγες κατοικιών ή επαγγελματικών εγκαταστάσεων μικρών επιχειρήσεων, δεν χαρακτηρίζεται ως επιτηδευματίας για τη δραστηριότητά του αυτή και συνεπώς δεν υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων – έκδοση στοιχείων και γενικότερα δεν υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. (π.δ.186/1992 – ΦΕΚ 84 Α΄).

Η απαλλαγή αυτή αφορά:

3 – Το φυσικό πρόσωπο (ιδιώτη) που έχει εγκαταστήσει το φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μέχρι 10 KW σε κτιριακή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για κατοικία. Η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού από το εν λόγω πρόσωπο σε άλλο χώρο (π.χ. οικόπεδο, αγροτεμάχιο) προσδίδει σ΄ αυτόν την ιδιότητα του επιτηδευματία».

Βάσει της υπ’ αριθμ. 80/30.09.2010 εγκυκλίου του Ο.Α.ΕΕ με θέμα την «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 3846/10» και την υποπερίπτωση γ.4 που αφορά στα φωτοβολταϊκά συστήματα, «εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ και ασφαλίζονται στον ΟΓΑ οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μέχρι και 100 kW. Οι αγρότες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύστημα 100,01 kW και άνω ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ. Η καταχώρηση στο Μητρώο Αγροτών, καθώς και το χρονικό διάστημα παραμονής σε αυτό, πρέπει να βεβαιώνονται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).».

Εν προκειμένω, όποιος τελεί επαγγελματίας αγρότης τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) έτη το οποίο αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση από το ΚΕΠΥΕΛ με χρονική διάρκεια έως τη λήξη εκάστου ημερολογιακού έτους σύμφωνα και με την Υπουργική Απόφαση 134416/14.02.2011 ΦΕΚ 273/2011 τ.Β., υπάγεται σε καθεστώς απαλλαγής εκ της υποχρεωτικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ ως αναφέρεται στην οικεία διάταξη της ως άνω εγκυκλίου.

Επιπροσθέτως, όποιος διατηρεί στην κυριότητά του ένα ή δύο οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα στέγης στην κύρια ή και την εξοχική μου κατοικία ισχύος έως 10 kW έκαστο, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με θέμα το «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (ΦΕΚ 1079/Β/04.06.2009) και με την οποία ρυθμίζεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 10 kW για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο, σε κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για κατοικία, η παραγόμενη εκ των φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής ισχύος, ενέργεια αντιστοιχεί σε αυτή που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος, ενώ η έγχυσή της στο Δίκτυο εξυπηρετεί την καταγραφή της στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων για την διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που τίθενται στο κοινοτικό δίκαιο. Επομένως, για τον κύριο του εν λόγω συστήματος, δεν υφίστανται φορολογικές υποχρεώσεις όσον αφορά στη διάθεση της ενέργειας αυτής στο Δίκτυο. Προς επίρρωση δε του ισχυρισμού αυτού, επισημαίνουμε ότι μέχρι προσφάτως δεν υπήρχε καν υποχρέωση δήλωσης του συγκεκριμένου εισοδήματος στη φορολογική δήλωση εκάστου οικονομικού έτους καθότι ο νόμος εξαιρεί ρητά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Ως εκ τούτου, κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία της υπ’ αριθμ. 80/2010 εγκυκλίου, ο Ο.Α.Ε.Ε. εσφαλμένως θεωρεί ότι εμπίπτει στο καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης προβαίνοντας σε μη ορθό υπολογισμό της συνολικής παραγόμενης ισχύος σε kW προκύψασας εκ του αθροίσματος της παραγωγής του αγροτικού (Επιτηδευματία) και των οικιακών (Ιδιώτη) φωτοβολταϊκών συστημάτων που κατέχει, τα οποία ρητώς εξαιρούνται εκ της συνολικής ισχύος.

Ειδικότερα, βάσει της προαναφερθείσας εγκυκλίου του Ο.Α.Ε.Ε., «στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων που είναι μέλη δύο ή περισσότερων εταιρειών ή κατέχουν ατομικές επιχειρήσεις ή ενώ είναι μέλη εταιρειών παράλληλα εκμεταλλεύονται και ατομικά φωτοβολταϊκά συστήματα, προκειμένου να κριθεί αν υπάγονται ή όχι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, θα λαμβάνεται αθροιστικά η ισχύς των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων (π.χ. φυσικό πρόσωπο συμμετέχει σε ΟΕ με εκμετάλλευση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 15 kW και παράλληλα εκμεταλλεύεται φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10 kW. Στο πρόσωπο αυτό προσδίδεται ασφαλιστέα ιδιότητα στον ΟΑΕΕ, εξαιτίας του υπολογισμού αθροιστικά της ισχύος σε kW των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων δηλ. 15+10=25kW)».

Εν προκειμένω και σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν υπάγεται σε καμία εκ των ως άνω αναφερόμενων περιπτώσεων ώστε να υπολογιστεί αθροιστικά η ισχύς σε kW των φωτοβολταϊκών του εγκαταστάσεων άνω των 100 kW και να υποχρεούται να ασφαλιστεί ο Επαγγελματίας Αγρότης στον Ο.Α.Ε.Ε., καθότι τα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα (Ιδιώτες) του «Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» δε συμπεριλαμβάνονται ρητώς στις προσμετρώμενες περιπτώσεις της ως άνω εγκυκλίου. Ο δε νομοθέτης κάνοντας λόγο για ατομικά φωτοβολταϊκά, εννοεί προδήλως επαγγελματικά  φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία δύναται να κατέχει έκαστος επενδυτής ως ατομική επιχείρηση υπέχοντας ρητές φορολογικές υποχρεώσεις για το παραχθέν εισόδημα. Σε περίπτωση κατά την οποία ήθελε ο νομοθέτης να συμπεριλάβει και τα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα – η ισχύς των οποίων παρεμπιπτόντως δεν υπερβαίνει τα 10 kW – στην εν λόγω εγκύκλιο, κατά stricto sensu ερμηνεία του νόμου θα αναφερόταν ρητά  η υπαγωγή της εν λόγω ειδικής κατηγορίας στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Με εκτίμηση,

Παπακωστόπουλος Κων/νος

Μηχανικός Ηλεκτρολόγος

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.