Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου, 2021

Επανέρχεται για το πρώην νομαρχιακό ΚΕΚ ο Σολτάτος

Επανέρχεται για το πρώην νομαρχιακό ΚΕΚ ο Σολτάτος

indexΣτο ζήτημα του πρώην Νομαρχιακού ΚΕΚ επανέρχεται ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαικής Συσπείρωσης κ. Γιώργος Σολτάτος. Καταθέτει επερώτηση ζητώντας να ενημερωθεί για το πώς ο  Περιφερειάρχης θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της μη σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων όλων αυτών των χρόνων για το πρώην Νομαρχιακό ΚΕΚ, αν θα αναζητήσει ευθύνες και με ποιόν τρόπο για τις ουσιαστικές παραλήψεις που στέρησαν σημαντικά χρηματικά ποσά από την Αιτωλοακαρνανία και την Περιφέρεια.. Επίσης ζητά  ενημέρωση για το αν τελικά έγινε η Γενική Συνέλευση της 20ης Νοέμβρη 2013 , ποιοι ήταν παρόντες από του Μετόχους  και τι  αποφασίσθηκε για το μέλλον της  Επιχείρησης. Αναλυτικά:

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΛΤΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 14 Οκτώβρη 2013 , επιτέλους δόθηκαν  κάποια στοιχεία , (Μετά από Επερώτηση που είχα καταθέσει) , για την λειτουργία του πρώην Νομαρχιακού Κ.Ε.Κ. , από τον  αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη κ. Αντωνόπουλο.

  Από τα στοιχεία που ο Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε στην Επερώτηση που είχα υποβάλλει ,  προκύπτουν σοβαρότατες Πολιτικές και όχι μόνο Ευθύνες για τους Διοικούντες την Εταιρεία αυτή , αλλά και για τους Μετόχους της που για χρόνια ανέχθηκαν αυτή την κατάσταση και συγκεκριμένα :

    Δεν έχουν συνταχθεί και δημοσιευθεί τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας από την χρήση που άρχισε την 1η Γενάρη 2008 μέχρι και 31η Δεκέμβρη 2008 και φυσικά ούτε για τις επόμενες.

     Δεν παραδόθηκαν στοιχεία και βιβλία της Εταιρείας στην Νέα Διοίκηση που ορίσθηκε  κατά το 2011 και η οποία ουσιαστικά δεν παρέλαβε ποτέ την Διοίκηση της Εταιρείας .

      Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονται σε δεκάδες και ενδεχόμενα εκατοντάδες χιλιάδες Euro ποσό που κανένας δεν μπορεί να υπολογίσει.

      Τέλος ορίσθηκε για την  20η Νοέμβρη 2013 Γενική Συνέλευση των κ. Μετόχων , για το μέλλον της εταιρείας.

       Τα παραπάνω  σε περίληψη ανέφερε ο κ.  Αντωνόπουλος  και από τα οποία σαφώς και προκύπτουν ευθύνες και για τους Διοικούντες  , αλλά κυρίως για τους Μετόχους  που ανέχθηκαν αυτή την λειτουργία χωρίς να λάβουν στοιχειώδη μέτρα.
Και συγκεκριμένα.

       Οι Μέτοχοι του  ΚΕΚ είναι φορείς του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και όχι φυσικά Πρόσωπα . Συγκεκριμένα μέτοχοι είναι :  Η Αυτοδιοίκηση του Νομού , η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Αγρινίου το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και φυσικά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σαν διάδοχος τη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του Νομού η ΤΕΔΚ καθώς και οι δύο αναπτυξιακές εταιρίες του Νομού Τριχωνίδα Α.Ε. και Αιτωλική Α.Ε.

        Σύμφωνα με τα στοιχεία  που υπάρχουν στα ΦΕΚ και που αναζήτησα προκύπτουν τα εξής :

        1. Ο Τελευταίος Ισολογισμός αφορούσε την χρήση του 2007 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6623/8.7.2008 Φ.Ε.Κ. χωρίς να συνοδεύεται από το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Λογιστή κ. Στραβοδήμου Ιωάννη που είχε ορισθεί σύμφωνα με το με αριθμό 1768/28.3.2008 ΦΕΚ. Γιατί άραγε;    Σημειώνω ότι μέχρι τότε ο έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων (Όπως φαίνεται από τα ΦΕΚ) γίνονταν από απλούς ελεγκτές του προέβλεπε ο Ν. 2190/1920.

        2. Σύμφωνα με τον Ισολογισμό αυτό υπήρχαν ζημίες συνολικού ύψους 47.530,05 Euro οι δε υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 128.804,40 Euro

        3.  Το κόστος λειτουργίας  το 2007 εμφανίζεται αυξημένο κατά  107% περίπου  που σε σχέσει με την αύξηση του κύκλου εργασιών που αυξήθηκε κατά 61,5% περίπου είναι σαφώς δυσανάλογο και θα έπρεπε να εξηγηθεί.

        4. Στο με αριθμό 1408/19.2.2009 ΦΕΚ , πιστοποιήθηκε καταβολή 54.064,36 Euroπου αφορούσε αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου. 

        5. Τέλος στο με αριθμό 12578/2.11.10 ΦΕΚ δημοσιεύθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο είχε εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση την 28ης Ιουνίου 2007 με θητεία μέχρι την 30η Ιουνίου 2011. ‘Έκτοτε δεν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο ,που σημαίνει ότι δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο από την 1η Ιουλίου 2011.

        Το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούνταν από πέντε μέλη με την Πρόεδρο που Προέρχονταν από την Αυτοδιοίκηση  , ένα μέλος  που προέρχονταν από την ΕΑΣ Αγρινίου και ένα μέλος από το Επιμελητήριο Αιτ/νίας.. 

        Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς , υπάρχουν μεγάλες ευθύνες , όχι μόνο από την Περιφέρεια  και από την Πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση , αλλά και από τους Δήμους και κυριότερα από τον Δήμο Αγρινίου ,  που εκτός της δικής του αρχικής συμμετοχής ,αύξησε το ποσοστό συμμετοχής του , με την συγχώνευση των  πρώην Δήμων Παραβόλας , Θεστιέων  και Αγγελοκάστρου , που για  πολλά χρόνια  εκπροσωπούνταν στο Διοικητικό Συμβούλιο με Δημοτικό Σύμβουλο  του Δήμου Αγρινίου.          

       Την 25η Γενάρη 2014 στην 3η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου έγινε η έγκριση τρόπου διεξαγωγής δημοπρασίας έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας με ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. α του Ν. 3669/2008.

       Το 36 έργο αφορούσε  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΚ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ, προϋπολογισμού: 100.000,00  Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί και την πρόθεση σας να συνεχίσει τις εργασίες του το Κ.Ε.Κ.

                                                      ΕΠΕΡΩΤΑΤΕ

Αγρίνιο 7 Απριλίου  2014                                                

Ο ΕΠΕΡΩΤΩΝ

 Ο Κ. Περιφερειάρχης για το πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της μη σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων όλων αυτών των χρόνων, αν θα αναζητήσει ευθύνες και με ποιόν τρόπο για τις ουσιαστικές αυτές παραλήψεις που στέρησαν σημαντικά χρηματικά ποσά από την Αιτωλοακαρνανία και την Περιφέρεια.; Αν τελικά έγινε η Γενική Συνέλευση της 20ης Νοέμβρη 2013 , ποιοι ήταν παρόντες από του Μετόχους ; Τι τελικά αποφασίσθηκε για το μέλλον της  Επιχείρησης;

                                                                                    ΓΙΩΡΓΟΣ Β. ΣΟΛΤΑΤΟΣ

 

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.