Τετάρτη, 14 Απριλίου, 2021

Επιστολή ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας προς Κατσιφάρα

Επιστολή  ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας προς Κατσιφάρα

Παραθέτουμε επιστολή η οποία εστάλη προς τον Περιφερειάρχη κ. Απόστολο Κατσιφάρα σχετική με τη Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστημίου Πατρών. Η επιστολή έχει ως εξής:
Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχα

Πρόσφατα λάβαμε γνώση της απ΄αριθμ. 73/05-04-2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με τίτλο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών για το έργο «Οριοθέτηση των επικίνδυνων για πτώσεις βράχων περιοχών της Ν.Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων και σχεδιασμός των προτεινόμενων μέτρων προστασίας από Χ.Θ. 7+500 έως 10+500». Η πληροφόρησή μας για το εν λόγω θέμα έγινε από το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας καθώς η εν λόγω παροχή υπηρεσίας η οποία περιγράφεται στην προγραμματική σύμβαση, χαρακτηρίζεται στην εισήγηση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ως πραγματογνωνοσύνη φαινομένου, το οποίο λαμβάνει χώρα στην Ν.Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων από 7+500 εως 10+500, περιοχή δηλαδή της Αιτωλοακαρνανίας.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η περιγραφή του τίτλου του έργου παραπέμπει σε Σύνταξη Μελέτης όπως αυτή περιγράφεται από τον Ν. 3316/2005 και όχι σε πραγματογνωμοσύνη για την οποία εξάλλου αρμόδιο θα ήταν το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας.
Είναι αναγκαίο στο σημείο αυτό να σας γνωστοποιήσουμε την σοβαρή αντίθεση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως προς την εκπόνηση τέτοιων και παρόμοιων έργων μέσω προγραμματικών συμβάσεων με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα μιας και προσκρούουν στο νομολογικό καθεστώς (ενδεικτικά αναφέρεται η 1/2008 πράξη του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου) με την οποία οριοθετείται η έννοια της μελέτης απέναντι στην έρευνα. Σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του Ν. 1514/1985 μόνο στην περίπτωση της έρευνας μπορεί η σύμβαση να γίνεται απευθείας με Α.Ε.Ι.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου βασικό στοιχείο της επιστημονικής έρευνας στο πλαίσιο του Ν 1514/1985 είναι η πρωτοτυπία, δηλαδή η εισαγωγή και αξιοποίηση του νέου με τη μορφή της προαγωγής της επιστημονικής γνώσης ή της επεξεργασίας νέων θεωριών και όχι ο απλός και με γνωστές ήδη μεθόδους συνδυασμός κεκτημένων γνώσεων για την αντιμετώπιση ενός μεμονωμένου ζητήματος, με συγκεκριμένο αντικείμενο, ακόμα και αν το αντικείμενο αυτό είναι σημαντικό στον ειδικό κύκλο που εντάσσεται, δηλαδή σκοπός της μελέτης δεν είναι η αναζήτηση του νέου, αλλά η ευθεία εφαρμογή ή εφαρμοσιμότητα της μελέτης για τη λύση δεδομένων πρακτικών προβλημάτων, στην οποία εφαρμογή ουσιαστικά εξαντλείται. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και παλαιότερες πράξεις του ίδιου οργάνου (IV Τμ 54/1994, 15/1995, 4173/1996).
Κύριε Περιφερειάρχα
Κατόπιν αυτών η Δ.Ε. του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψιν το ιδιάζον – ιδιαίτερο και δύσκολο της περίπτωσης ως προς τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής σε συνάρτηση με την αυξημένη επικινδυνότητα του φαινομένου αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της υποστήριξης από το Πανεπιστήμιο γιαυτό δεν είναι αντιτιθέμενη με την σύναψη της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης. Εφιστούμε όμως την προσοχή το γεγονός αυτό να μην σηματοδοτήσει πρακτική για την οποία όπως ανωτέρω εξηγήθηκε είμαστε αντίθετοι και θεωρούμε ότι η ανταπόκρισή σας θα είναι στην θετική κατεύθυνση, έτσι ώστε να αποφευχθούν τέτοιου είδους φαινόμενα τα οποία δημιουργούν καθεστώς αθέμιτου ανταγωνισμού.

Με εκτίμηση
Για το Τ.Ε.Ε. /Τμήμα Ν. Αιτωλ/νίας
Ο Πρόεδρος

Ρόκος Κωνσταντίνος

Κοινοποίηση:
1. Πρόεδρο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας
κ. Γιανναδάκη Αθανάσιο
2. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Υποδομών
κ. Υφαντή Νικόλαο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.