Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, 2020

Ερωτήματα για το κτίριο της ΕΛΕΠΑΠ έθεσε το Ανυπότακτο Αγρίνιο

ελεπαπΧθες το απόγευμα ο επικεφαλής της παράταξης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου «Ανυπότακτο Αγρίνιο» κατέθεσε στο προεδρείο του σώματος την ερώτηση προς τη Δημοτική Αρχή για την διασφάλιση των όρων παραχώρησης ενός οικοπέδου στην περιοχή  Γκένοβα (Ο.Τ.Γ. 1046) του Δήμου Αγρινίου από το Δήμο Αγρινίου προς την ΕΛΕΠΑΠ για την κάλυψη των αναγκών στέγασης και λειτουργίας όλων των τμημάτων του Παραρτήματός της που λειτουργούν στο Αγρίνιο (κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης, κ.λ.π.), καθώς και για τη στέγαση του Δημόσιου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου.

Η ερώτηση έχει ως ακολούθως:

Από την 303/2008 απόφαση της 16ης/2008 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου με θέμα: «Επί αιτήματος της Ελληνικής Εταιρίας  Προστασίας  & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων  (ΕΛΕΠΑΠ), για τη διάθεση χώρου προς κάλυψη των αναγκών στέγασης  του  παραρτήματος αυτής στο Αγρίνιο», ακριβές αντίγραφο της οποίας λάβαμε μετά από αίτημα μας, πληροφορηθήκαμε, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο εκείνης της περιόδου αποφάσισε ομόφωνα, να παραχωρήσει στην «Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων (ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.)»  κατά χρήση μόνο, έκταση 2.028,89 m2, η οποία βρίσκεται στην περιοχή  Γκένοβα (Ο.Τ.Γ. 1046) του Δήμου Αγρινίου και περιγράφεται στο από Σεπτέμβριο 2008 τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και θεωρήθηκε από την Δ/ντρια  Μελ. Σχεδ. Πόλης κ΄ Πολεοδομικού Σχεδιασμού, για την εξυπηρέτηση της κοινωφελούς δραστηριότητάς της, ήτοι: (αντιγράφουμε κατά λέξη) «για την κάλυψη των αναγκών στέγασης και λειτουργίας όλων των τμημάτων του Παραρτήματός της που λειτουργούν στο Αγρίνιο (κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης, κ.λ.π.), καθώς και για τη στέγαση του Δημόσιου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1. Διάρκεια  της παραχώρησης ορίζεται 50 έτη.

2. Η παραχώρηση της χρήσης της παραπάνω έκτασης στην ΕΛΕΠΑΠ γίνεται υπό τον όρο, ότι αυτή θα κατασκευάσει τις κτηριακές υποδομές της  σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την υπογραφή  της σύμβασης παραχώρησης. Σε περίπτωση μη πλήρωσης του όρου αυτού, η χρήση της παραπάνω έκτασης θα επανέρχεται στο Δήμο Αγρινίου.

3. Η ΕΛΕΠΑΠ  δεν θα έχει το δικαίωμα  εκμίσθωσης  ή παραχώρησης  με οποιονδήποτε τρόπο  της χρήσης του παραχωρουμένου χώρου σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

4. Η δαπάνη  για την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης  θα βαρύνει την ΕΛΕΠΑΠ. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου».

Επειδή στην προγραμματική σύμβαση που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης/2012 τακτικής του συνεδρίασης και αριθμό απόφασης 108/2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΧΩ65-ΛΥΑ) και την οποία ο τότε Δήμαρχος κ. Παύλος Μοσχολιός εξουσιοδοτήθηκε να υπογράψει, δεν αναφέρονται πουθενά, ούτε στην περιγραφή του έργου, ούτε στο μέρος εκείνο που αφορά στην περιγραφή του κτιρίου, ούτε στη λειτουργία του, οι υποδομές και οι χώροι για τη στέγαση του Δημόσιου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου

Και επειδή, σύμφωνα με πληροφορίες της παράταξης μας, στην συγκεκριμένη κτιριακή υποδομή δεν έχει προβλεφθεί η κατασκευή των ειδικών χώρων που προβλέπονται για την μετεστέγαση και λειτουργία σ’ αυτή των παραπάνω δημόσιων σχολικών δομών

Ερωτάται η δημοτική αρχή

  1. Αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες ή όχι;
  2. Με ποιόν τρόπο έχει διασφαλιστεί ο όρος της παραχώρησης του οικοπέδου, ο οποίος αφορά στη στέγαση στο συγκεκριμένο κτίριο του Δημόσιου Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου;
  3. Η μη υλοποίηση του παραπάνω όρου, συνιστά αιτία άρσης της παραχώρησης;

Επισυνάφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου:

  • 303/2008 απόφαση της 16ης/2008 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου με θέμα: «Επί αιτήματος της Ελληνικής Εταιρίας  Προστασίας  & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων  (ΕΛΕΠΑΠ), για τη διάθεση χώρου προς κάλυψη των αναγκών στέγασης  του  παραρτήματος αυτής στο Αγρίνιο»
  • 108/2012 απόφαση της 5ης/2012 τακτικής του συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου (ΑΔΑ: Β4ΩΧΩ65-ΛΥΑ).

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.