Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, 2020

Ζητείται εποχικός κτηνίατρος στην Ευρυτανία

Prasi@Online2κτινιατροσΣτην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της, προχωρά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
Αναλυτικότερα, πρόκειται για μία (1) θέση Π.Ε. Κτηνιάτρων και μία (1) θέση Υ.Ε. Εργατών/τριών, με διάρκεια σύμβασης οκτώ μηνών.
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν νομίμως επικυρωμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση (Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, Καραϊσκάκη 1, ΤΚ. 36100, Καρπενήσι, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, υπ’ όψιν κας. Αλεξάνδρας Γαΐλα).

Τα έντυπα των αιτήσεων μπορούν, όσοι ενδιαφέρονται, να τα αναζητήσουν από την ανωτέρω διεύθυνση, από τον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή από την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 10η Μαρτίου 2014.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2237/350718.

Πηγή(PrasiaOnline): http://prasiaonline.blogspot.com/

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.