Δευτέρα, 23 Μαΐου, 2022

Ζητούνται 44 ιατροί στη Δυτική Ελλάδα

Ζητούνται 44 ιατροί στη Δυτική Ελλάδα

Νευρολόγοι, ψυχίατροι και καρδιολόγοι, πρόκειται να ενισχύσουν άμεσα το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Στόχος των επικείμενων προσλήψεων είναι να αντιμετωπιστεί ο μεγάλος όγκος εκκρεμών αιτημάτων προς εξέταση που παρουσιάζεται στις άνωθεν ειδικότητες. Οι αιτήσεις αναμένεται να διαρκέσουν έως τις 25/04.

Η βαθμολόγηση και μοριοδότηση των υποψηφίων γίνεται ως εξής:
ü 5 μονάδες για κατόχους διδακτορικού.
ü 3 μονάδες για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου.
ü 1 μονάδα για επιστημονικές εργασίες συναφείς με την ειδικότητα που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά.
ü 1 μονάδα από ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια.
ü 1 μονάδα από συμμετοχή σε συγγραφή επιστημονικών βιβλίων.
ü 1 μονάδα από ερευνητικά προγράμματα.


Η τυχόν προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως εξής:
α) 3 μονάδες ανά έτος από προϋπηρεσία στο ΙΚΑ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ως ιατρού.
β) 1 μονάδα ανά έτος από προϋπηρεσία σε δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
γ) 1 μονάδα ανά έτος για προϋπηρεσία σε φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Δημοσίου.
δ) 1 μονάδα ανά έτος για προϋπηρεσία σε άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
ε) 1 μονάδα ανά έτος από τυχόν υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου.
στ) 1 μονάδα ανά δύο έτη για προϋπηρεσία σε ιδιωτική κλινική ή σε ιδιωτικό ιατρείο ως ελεύθερος επαγγελματίας.
Οσοι έχουν και εκπαιδευτικό έργο θα βαθμολογούνται επιπλέον με:
ü 2 μονάδες για μετεκπαίδευση -μετά την ειδικότητά τους- και για τουλάχιστον έξι μήνες σε εξειδικευμένο κέντρο του εξωτερικού .
ü 2 μονάδες για μετεκπαίδευση σε εξειδικευμένα κέντρα της Ελλάδας.
ü 1 μονάδα για παρακολούθηση ιατρικών συνεδρίων και σεμιναρίων.
ü 5 μονάδες αν είναι εκπαιδευτές στο αντικείμενό τους.


Η αμοιβή των συμβαλλόμενων ιδιωτών ιατρών καθορίζεται, για κάθε κρινόμενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται γνωμάτευση, σε επτά (7) ευρώ. Οι ως άνω αμοιβές καταβάλλονται μέχρι του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ μηνιαίως.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑ ΠΟΛΗ Πόλεις
Καρδιολόγοι
Νευρολόγοι
Ψυχίατροι
Αγρίνιο
3
5
5
Πάτρα
8
11
12
www.pelop.gr  

 

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.