Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, 2020

Ημερίδα: O ρόλος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις αναπτυξιακές προοπτικές της Ακαρνανίας

ITAΘΑΠ-300x180Το Ίδρυμα Τοπικής Ανάπτυξης “Θωμάς & Αφροδίτη Παπανίκος” (ΙΤΑΘΑΠ) οργάνωσε την 3η Ετήσια Συνάντηση του το Σάββατο 25 Ιουλίου 2015 στα Σαρδίνια της Επαρχίας Βάλτου της Ακαρνανίας με θέμα:
“O Ρόλος των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στις Αναπτυξιακές Προοπτικές της Ακαρνανίας”.Την συζήτηση συντόνισε ο Δρ. Γρηγόρης Θωμά Παπανίκος, Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Στέρλινγκ, Ηνωμένο Βασίλειο & Μέλος του Δ.Σ. ΙΤΑΘΑΠ.
Στην εκδήλωση μίλησαν οι:
-Δρ. Σάρον Μπόλτον, Κοσμήτωρ και Καθηγήτρια της Σχολής Επιχειρηματικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Στέρλιγνκ, Η.Β. Γυναίκες και Επιχειρηματικότητα.
-Δρ. Νίκος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Μάρκετινγκ, Πανεπιστήμιο Κάρλετον, Καναδάς. Οι Παράγοντες που Επηρεάζουν την Διεθνή Συμπεριφορά των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.
-Δρ. Τάκης Γιαννόπουλος, Καθηγητής Μάρκετινγκ, Πανεπιστήμιο Μπροκ, Καναδάς. Σύγκριση των Παραγόντων που Επηρεάζουν την Εξαγωγική Συμπεριφορά και Επιτυχία των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων του Καναδά και της Ελλάδος (Αιτωλοακαρνανίας).
-κ. Αντώνης Ζαίρης, Αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ). Η Επιρροή των Οικονομικών Διακυμάνσεων στην Ανάπτυξη των ΜΜΕ.
-κ. Ζώης Κολιός, Αντιπρόεδρος, Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Οι MME ως Μοχλός Ανάπτυξης της Ακαρνανίας και της Ευρύτερης Περιοχής του Αμβρακικού.
Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΙΤΑΘΑΠ κ. Θωμάς Παπανίκος του Γρηγορίου, αναφέρθηκε στην αποστολή του Ιδρύματος, που είναι η γνωστοποίηση της ευρύτερης περιοχής σε ανθρώπους που δεν κατάγονται από την Ακαρνανία. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρόσκληση ομιλητών και ακροατών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στους οποίους ανατίθεται να ερευνήσουν και να εξερευνήσουν την περιοχή της Ακαρνανίας. Για παράδειγμα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα του ΙΤΑΘΑΠ, με θέμα “O Εξαγωγικός Προσανατολισμός των Επιχειρήσεων της Ακαρνανίας”, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου Μπροκ του Καναδά, κ. Τάκη Γιαννόπουλο. Η έρευνα αυτή διεξάγεται με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. Ο Πρόεδρος του ΙΤΑΘΑΠ ευχαρίστησε τόσο τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, κ. Παναγιώτη Τσιχριτζή, όσο και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εμποροβιομηχανικών Θεμάτων του, κ. Γεώργιο Ρόμπολα. Η έρευνα θα ολοκληρωθεί στο τέλος του χρόνου.
Η Δρ. Σάρον Μπόλτον αναφέρθηκε στην επιχειρηματικότητα γενικά, με έμφαση στο ζήτημα της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Έκανε ιδιαίτερη μνεία στα ελλαδικά δεδομένα της γυναικείας επιχειρηματικότητας, με παράθεση στοιχείων και από διεθνείς αναφορές. Αναφέρθηκε στους προσδιοριστικούς παράγοντες του επιχειρείν, το οποίο, η καθηγήτρια, εντάσσει στο γενικότερο πλαίσιο προβληματισμού περί αναγκαιότητας ή ευκαιρίας. Υπό αυτό το πρίσμα, η επιχειρηματικότητα αποτελεί, σε συνθήκες μαζικής ανεργίας, μία αναγκαιότητα. Στο σημείο αυτό, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός πετυχημένου επιχειρηματία, όπως η εξυπνάδα (intelligence), η λογική αιτιολόγηση των πραγμάτων (logical reasoning), η πειστικότητα (persuasion), η αποφασιστικότητα (determination), οι πόροι (resources), η κινητοποίηση και η ικανότητα (mobilisation and capacity) και το όραμα (vision). Στη συνέχεια, η Δρ. Μπόλτον αναφέρθηκε στην ανεπαρκή εκπροσώπηση των γυναικών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με έρευνες, οι γυναίκες θεωρούν ότι δεν έχουν τις ικανότητες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, ενώ στην Ελλάδα, ο φόβος της αποτυχίας είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη. Τέλος, πρότεινε τη διεξαγωγή μίας έρευνας υπό τη δική της επίβλεψη, που θα αφορά την γυναικεία επιχειρηματικότητα της Ελλάδος γενικότερα και ειδικότερα την επιχειρηματικότητα της Ακαρνανίας.
Ο καθηγητής του πανεπιστημίου Κάρλετον του Καναδά Δρ. Νίκος Παπαδόπουλος ανέλυσε τους Παράγοντες που Επηρεάζουν την Διεθνή Συμπεριφορά των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, έρευνα την οποία διεξήγαγε με δύο διδακτορικούς του φοιτητές. Αναφέρθηκε στην διαδικασία της διεθνοποίησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην διαδικασία απόκτησης και χρήσης της γνώσης. Διαχώρισε την γνώση σε ρητή και άρρητη. Το συμπέρασμα όλων των μελετών και ερευνών είναι ότι η γνώση οδηγεί στην διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. Τρεις παράγοντες είναι σημαντικοί στην επιτυχή διεθνοποίηση των επιχειρήσεων: η έκταση της βιωματικής γνώσης, τα δίκτυα, και η εμπιστοσύνη. Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες φαίνεται να μην αξιοποιούν την γνώση και τα δίκτυα για να μπορέσουν να προωθήσουν τις εξαγωγές τους. Σε πολλές περιπτώσεις τα υποτιμούν, διότι θεωρούν ότι γνωρίζουν όλα όσα χρειάζονται για την αγορά τους.
Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μπροκ του Καναδά κ. Τάκης Γιαννόπουλος, παρουσίασε την μελέτη του με θέμα τη Σύγκριση των Παραγόντων που Επηρεάζουν την Εξαγωγική Συμπεριφορά και Επιτυχία των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων του Καναδά και της Ελλάδος (Αιτωλοακαρνανίας). Μάλιστα, παρουσίασε τα πρώτα συγκριτικά στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση των πρώτων ερωτηματολογίων της έρευνας που εκπονεί για λογαριασμό του ΙΤΑΘΑΠ. Αναφέρθηκε στα κίνητρα που ωθούν τα στελέχη και τους ιδιοκτήτες των μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων να εξάγουν. Βασικοί παράγοντες είναι η διεύρυνση και η διαφοροποίηση στις αγορές των προϊόντων που παράγουν, η αύξηση των κερδών, η εγγύτητα των αγορών, η προσέγγιση από διεθνή γραφεία πωλήσεων, κ.λπ. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους παράγοντες που εμποδίζουν τις εξαγωγές, όπως η γραφειοκρατία, οι δασμοί, οι δυσκολίες μεταφοράς, η ύπαρξη μη εξειδικευμένου προσωπικού πωλήσεων, η έλλειψη κρατικών και μη κρατικών ενισχύσεων, οι δυσμενείς συνθήκες στο εξωτερικό, κ.λπ.
Ο κ. Αντώνης Ζαίρης, Αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), ανέπτυξε το θέμα η Επιρροή των Οικονομικών Διακυμάνσεων στην Ανάπτυξη των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Γνώστης της οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζει το ελληνικό εμπόριο και οι Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, έδωσε μία εμπεριστατωμένη εικόνα της ελληνικής οικονομίας για το πώς συνιστά το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ίδρυση και λειτουργία των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Τρείς “δαίμονες” απειλούν τη νεόφυτη επιχειρηματικότητα: έλλειψη Εθνικής στρατηγικής, διευρυμένες αλλαγές στο φορολογικό περιβάλλον, και πολυνομία-γραφειοκρατία.
Ο κ. Ζώης Κολιός, Αντιπρόεδρος, Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΟΕΕ), μίλησε για την αναγκαιότητα καταγραφής των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων εκτός των δύο μεγάλων πόλεων της Ελλάδος, κάτι που αυτή τη στιγμή εκπονεί ως έρευνα το ΟΕΕ. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην μεγάλη φοροδιαφυγή του ΦΠΑ και κατέθεσε τις δικές του προτάσεις για στρατηγικές περιορισμού της.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειολόγων Ελλάδος, Δρ. Λάμπρος Πυργιώτης, ο οποίος έκανε και μία σύντομη αναφορά σε ένα μοντέλο ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο, για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Παρέμβαση στην εκδήλωση έκανε ο σχολικός σύμβουλος της Αιτωλοακαρνανίας κ. Κώστας Νάκος, ο οποίος αναφέρθηκε σε έρευνα που εκπονεί για το ρόλο της τεχνικής μέσης εκπαίδευσης και τις ανάγκες των επιχειρήσεων της Αιτωλοακαρνανίας.
Τέλος, το Δ.Σ. του ΙΤΑΘΑΠ που συνεδρίασε την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015 στα Σαρδίνια, έκανε δεκτή την πρόταση του μέλους κ. Ευάγγελου Κρητικού, η 4η Συνάντηση να έχει ως θέμα της την Ανάπτυξη του Ποδοσφαίρου και Αθλητισμού στην Ακαρνανία, στο πλαίσιο των Ευρύτερων Περιφερειών της Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016, στα Σαρδίνια της Ακαρνανίας.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.