Πέμπτη, 4 Μαρτίου, 2021

Η απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Μεσολογγίου για το Αθηνά

Η απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Μεσολογγίου για το Αθηνά

Με συμβούλιο που πραγματοποίησε το ΤΕΙ Μεσολογγίου αντιτίθεται στο Σχέδιο Αθηνά εκθέτοντας τα επιχειρήματα του στην παρακάτω απόφαση:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  Νο 2/05.03.2013

Το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου είναι ένα από τα αρχαιότερα  περιφερειακά ιδρύματα (έτος ίδρυσης 1981) αυτοτελές και αυτοδιοικούμενο με άρτια διοικητική οργάνωση και λειτουργία, με σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σε μία έκταση 800 στρεμμάτων, πρόσφατα μάλιστα ολοκληρώθηκε και η δεύτερη πτέρυγα του νέου συγκροτήματος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.). Το Τ.Ε.Ι. μας διαθέτει δύο λέσχες σίτισης (Μεσολόγγι, Ναύπακτος), προσφέρει δωρεάν στέγαση στους οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές, αθλητικές εγκαταστάσεις (κλειστό και ανοικτά γήπεδα). Διαθέτει επίσης πρότυπα θερμοκήπια με πρωτοποριακού τύπου καλλιέργειες, σύγχρονα εργαστήρια ιχθυολογικά, εδαφολογίας, αρδεύσεων, γεωργικών μηχανημάτων περιβαλλοντικών και γενετικών αναλύσεων, ενυδρεία και  σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Διακρίνεται για τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις, αφού σε πρόσφατα δημοσιευμένη διεθνή αξιολόγηση κατατάσσεται 3ο μεταξύ όλων των ΤΕΙ της χώρας ύστερα από αυτά της Θεσσαλονίκης, Λάρισας και 19ο μεταξύ του συνόλου των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της χώρας[1], επιπρόσθετα τέσσερα από τα τμήματά του έχουν ολοκληρώσει την εξωτερική τους αξιολόγηση.

Το Τ.Ε.Ι. Μ. Ανήκει στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αλλά στην γεωγραφική ενότητα της Αιτωλοακαρνανίας στην οποία έχει την έδρα του  και το πρόσφατα ιδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής Στερεάς.

Η αναγγελία συνένωσης του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου με τα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και Πάτρας, στο πλαίσιο δημιουργίας ενός ΤΕΙ ανά Περιφέρεια, ουδέποτε είχε συζητηθεί ή προετοιμασθεί, αιφνιδιάζοντας τις διοικήσεις και τις ακαδημαϊκές  κοινότητες των Ιδρυμάτων.  Όμως ο κανόνας ένα ΤΕΙ ανά περιφέρεια καταστρατηγείται, αφού στο νέο Σχέδιο το ΤΕΙ Σερρών τελικά παραμένει αυτόνομο μετονομαζόμενο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αν και ανήκει στην ίδια περιφέρεια με το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης το οποίο παραμένει επίσης αυτόνομο.

Θα πρέπει επίσης στον επιχειρούμενο σχεδιασμό να ληφθεί υπόψη ότι στην πόλη της Πάτρας έχουν ήδη την έδρα τους δύο από τα μεγαλύτερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το  Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.). Στην Πάτρα  επίσης υπάρχουν αξιόλογα Ερευνητικά Κέντρα.

Για τους λόγους αυτούς η Αιτωλοακαρνανία, ο μεγαλύτερος σε έκταση νομός της χώρας με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά, πολιτισμικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά  και σημαντική προσφορά στην Ιστορία του έθνους, δεν μπορεί να μην  αποτελεί την έδρα κανενός Α.Ε.Ι..  Γι’ αυτό πιστεύουμε στην ανάγκη διατήρησης σε κάθε περίπτωση της έδρας αλλά και της διοικητικής αυτονομίας του Τ.Ε.Ι.. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί η μελλοντική υπόσταση των Τμημάτων και των Σχολών και φυσικά η μεγάλη τους προσφορά, επιστημονική, κοινωνική και οικονομική. Αυτοί είναι και οι λόγοι που η έδρα του ιδρυθέντος το 1994 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου δεν καθορίστηκε στα Ιωάννινα, που έχει έδρα το Πανεπιστήμιο, αλλά στην πόλη της Άρτας.

 

Επισημαίνουμε επίσης  ότι, ενώ στο προτεινόμενο σχέδιο αναγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες και η φυσιογνωμία των τμημάτων που συνδέονται με αυτήν της περιοχής, τα γνωστικά αντικείμενα και τα περιεχόμενα σπουδών ορισμένων εκ των προς  συνένωση τμημάτων δεν εναρμονίζονται μεταξύ τους, ενώ λείπουν τα ακριβή δεδομένα που προκύπτουν από τις συνενώσεις και τα επί μέρους κριτήρια μεταξύ των αναφερομένων στο σχέδιο που τα τεκμηριώνουν.

Σύμφωνα με  το προτεινόμενο σχέδιο Αθηνά θεωρούμε σημαντική την αρχική πρόταση εδραίωσης της Σχολής Τεχνολογίας – Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.) στο Μεσολόγγι με δύο τμήματα αυτό των Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης (ΥΔΑΔ), ως το αρχαιότερο της χώρας που ισχυροποιείται,  και αυτό της Φυτικής Παραγωγής , το οποίο εμμένουμε να ονομάζεται Γεωπονικών Εφαρμογών και Νέων Τεχνολογιών. Επιμένουμε επίσης στην πρόταση της Συνέλευσης του ΤΕΙ μας για μετονομασία της ΣΤΕΓ σε Σχολή Τεχνολογίας Επιστημών Ζωής. Η καθολική ομοιομορφία των τίτλων δεν συμβάλλει στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων των τμημάτων και των Σχολών των Ιδρυμάτων μας. Η ως άνω Σχολή με αμφότερα τα τμήματα, με τις μεγάλες και σύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις που διαθέτουν, τις πρωτοποριακές τους ερευνητικές επιτεύξεις, συνδέονται άρρηκτα και υπηρετούν τις παραγωγικές ανάγκες και τις καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες όχι μόνο της Αιτωλοακαρνανίας  αλλά και ολόκληρης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Επιπλέον Η διατήρηση της ΣΤΕΓ με δύο τμήματα στο Μεσολόγγι είναι ζωτικής σημασίας διότι αλλιώς διακυβεύεται η μελλοντική της υπόσταση.

Συνεπώς διαφωνούμε ριζικά με την προτεινόμενη μηχανιστική μεταφορά στην Αμαλιάδα τόσο του τμήματος ΘΕΚΑ (κωδ 557) όσο και του νέου τμήματος Φυτικής Παραγωγής που προέκυπτε από την πρόταση του αρχικού σχεδίου 1249/6.2.2013. Θεωρούμε ότι η μεταφορά και λειτουργία στην Αμαλιάδα των υπερσύγχρονων εργαστηριακών εγκαταστάσεων και των θερμοκηπίων τα οποία είναι εγκατεστημένα και  πλήρως λειτουργικά στους χώρους του ΤΕΙ Μεσολογγίου εκτός του ότι είναι τεχνικά αδύνατη αποτελεί και μεγάλη οικονομική σπατάλη γεγονός που δεν συνάδει με τις ανάγκες της εποχής. Αντίκειται επίσης σε οποιαδήποτε οικονομία κλίμακας αφού τμήματα συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με συναφή εργαστήρια απομακρύνονται. Με βάση μάλιστα τη σημερινή οικονομική κατάσταση είναι πρακτικά αδύνατη η λειτουργία του προτεινόμενου τμήματος και η δημιουργία των εξαγγελθεισών δύο επιπρόσθετων κατευθύνσεων α. Ζωικής Παραγωγής και β. Αγροτικής Οικονομίας χωρίς την πρόσληψη μελών ΕΠ συναφών ειδικοτήτων. Η ίδρυση ενός νέου τέτοιου τμήματος στην Αμαλιάδα είναι αντίθετη με τη φιλοσοφία του Σχεδίου Αθηνά η οποία προκρίνει συγχωνεύσεις τμημάτων και εξοικονόμηση πόρων. Είναι όμως και ακαδημαϊκά αστήριχτη αφού απομακρύνει δύο τμήματα με συγγενικό γνωστικό αντικείμενο, με επιστημονικές συνέργειες μεταξύ των μελών ΕΠ και κατά συνέπεια υπονομεύει την αναγκαία συνεργασία και αλληλεπίδραση για τη λειτουργία της Σχολής. Επιπρόσθετα δημιουργεί πρακτικά εμπόδια στην εκπαίδευση των υπαρχόντων φοιτητών του τμήματος αφού θα αναγκαστούν να μετακομίσουν σε διαφορετική πόλη, όπου στο νεοϊδρυθέν τμήμα δεν θα υπάρχει η παραμικρή υποδομή- εργαστηριακές εγκαταστάσεις κλπ για τη συνέχιση των σπουδών τους.

Για όλα τα παραπάνω και επειδή η χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής πρέπει να υπακούει σε αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια και όχι σε υποκρυπτόμενες πολιτικές σκοπιμότητες, θεωρούμε απαράδεκτη την αναθεωρημένη εκδοχή του σχεδίου Αθηνά για το τμήμα ΘΕΚΑ, ζητούμε την αναίρεσή της και την επαναφορά της αρχικής πρότασης η οποία ανταποκρίνεται στις ακαδημαϊκές, οικονομικές και αναπτυξιακές ανάγκες της εποχής και της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

Σε ότι αφορά το τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων (ΜΥΠ) επικροτούμε την παραμονή του στο Μεσολόγγι και ζητάμε αυτή να είναι χωρίς χρονικό περιορισμό. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, συμφωνούμε με την αναθεωρημένη πρόταση του Υπουργείου σύμφωνα με το έγγραφο 3316/1.3.2013 που διασφαλίζει το μέλλον των σπουδαστών, των μελών ΕΠ και ΕΤΠ του τμήματος.

Η νέα πρόταση για ενσωμάτωσή του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (ΕΠΔΟ) στο νέο Τμήμα με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων» και με κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων, β) Διοίκηση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας και γ) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, είναι λανθασμένη καθώς δεν περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Business Information Systems ή Management Information Systems), ούτε στο Τίτλο του νέου Τμήματος αλλά και ούτε στις εσωτερικές του κατευθύνσεις.

Προτείνουμε είτε την παραμονή της αρχικής προταθείσας ονομασίας ως «Διοίκηση Επιχειρήσεων Οργανώσεων και Συστημάτων» και σε κάθε περίπτωση την ύπαρξη εσωτερικής κατεύθυνσης με τίτλο: Διοίκησης και Πληροφοριακών Συστημάτων, είτε την συνέχιση της αυτόνομης λειτουργίας του Τμήματος «Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία – ΕΠΔΟ» στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας – ΣΔΟ του ΤΕΙ Μεσολογγίου (Βλέπε σχετική ρύθμιση για το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).  Σε περίπτωση που η πρόταση δεν γίνει δεκτή τότε να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη ΕΠ και ΕΤΠ να μπορούν να επιλέξουν αν το επιθυμούν να ενταχθούν σε τμήμα πληροφορικής του ίδιου Ιδρύματος, όπως προτείνεται για την ΕΠΔΟ της Λευκάδας. Επίσης θα πρέπει να εξακολουθήσει η λειτουργία του τμήματος ΕΠΔΟ μέχρι το 2018 για την αποπεράτωση των σπουδών όλων των ενεργών φοιτητών.

 

Σχετικά με την πρόταση μετακίνησης του Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων (ΤΕ.ΣΥ.Δ.)  στην Πάτρα, η   φυσιογνωμία και η παρουσία του στη Ναύπακτο, με τις σοβαρές Ακαδημαϊκές και ερευνητικές επιδόσεις, το μεγαλύτερο  αριθμό  μελών Ε.Π., το μοναδικό αυτόνομο μεταπτυχιακό στο ΤΕΙ/Μ, τη θετικότατη εξωτερική αξιολόγηση, καθώς και μοναδικό παράρτημα του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, αφού ο εξορθολογισμός του ΤΕΙ/Μ έγινε το 1994 με την ένταξη των παραρτημάτων του στα ιδρυθέντα τότε Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και Λαμίας, θεωρούμε  ότι έχει περισσότερα να προσφέρει παραμένοντας στη Ναύπακτο, δεδομένης μάλιστα της απόφασης του Δήμου Ναυπακτίας για την παραχώρηση των προβλεπόμενων αναγκαίων χώρων. Στους σπουδαστές που ήδη φοιτούν στο τμήμα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με την αρχική τους επιλογή όπως ακριβώς συμβαίνει με άλλα τμήματα που συγχωνεύονται.

Τέλος εάν το σχέδιο ΑΘΗΝΑ για το ΤΕΙ Μεσολογγίου εφαρμοστεί όπως προτείνεται, δηλαδή σε περίπτωση απορρόφησης, τότε είναι αναγκαίο στο υπό έκδοση Προεδρικό Διάταγμα να συμπεριληφθεί διάταξη η οποία να  προσδιορίζει σαφώς την μεταφορά του Διοικητικού προσωπικού (μόνιμο και ΙΔΑΧ) στο νέο ίδρυμα και με την δυνατότητα μετάταξής του εφ’ όσον το επιθυμεί σε άλλες υπηρεσίες.

 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου                                Τα μέλη

Λάζαρος Κολώνας                                     Γναρδέλλης Χαράλαμπος   

Χώτος Γεώργιος

Συρμακέσης Σπυρίδων

Μαυριδάκης Θεοφάνης

Μπατσούλας Νικόλαος

Καπότης Γεώργιος

Μπράτσος Δημήτριος

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Γραμματέας

Λιάτσου – Τσαφά Ελένη

 

 

 [1] Τα ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ στις Διεθνείς λίστες ταξινόμησης, www.esos.gr, www.webometrics.info,

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.