Δευτέρα, 10 Αυγούστου, 2020

Η ατζέντα της επόμενης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Μεσολογγίου

Proedreio 7 9 201431 θέματα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου που συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου και ώρας 17:00.Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

1. Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Νοσοκομείου Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).

2. Ενημέρωση σχετικά με την 4η Έκθεση Τοπικών παραδοσιακών προϊόντων νομού Αιτωλ/νίας (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δημ. Σύμβουλος).

3. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τον εμπρησμό της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών Νεοχωρίου (εισηγητής κ.Κότσαλος Αγαθ. – Πρόεδρος Δημ. Συμβ.).

4. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘Κέντρο & Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών – Βάσως Γ. Κατράκη’’ (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).

5. Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρισης LEADER (ΕΔΠ LEADER) (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).

6. Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας (ΕΔΤΠ Αλιείας) (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).

7. Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Κοινωφελούς επιχείρησης ‘‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημ. Σύμβουλος).

8. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).

9. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 193/2014 απόφασή μας περί ορισμού μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗ¬ΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ’’ (εισηγήτρια κα.Κώτση-Αλαφοδήμου Βασιλ. – Δημ. Σύμβουλος).

10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Ανέγερση 2ου Λυκείου Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

11. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου “Ανέγερση 2ου Γυμνασίου Μεσολογγίου ” (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

12. Έγκριση παράτασης (2ης) συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ανέγερση 2ου Γυμνασίου Μεσολογγίου ” (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Σύστημα τηλεελέγχου δικτύου ύδρευσης” του Δήμου Θέρμου (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΠΕΛΙΑ , ΚΟΣΙΝΑ & ΚΟΥΡΒΟΥΛΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΡΝΟΚΟΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΗΓΑΔΙΟΥ” του Δήμου Θέρμου (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

15. Καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών στην Ε.Τ.Ε. λόγω μη έγκαιρης απόδοσης των ΚΑΠ στο Δήμο μας (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

16. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών πωλητών λαϊκής αγοράς (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

17. Έγκριση δημοπράτησης 140 στρμ. για ιχθυοκαλλιέργεια στη θέση «ΣΥΚΙΑ» στη Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου- Δ.Ε Οινιαδών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

18. Τακτοποίηση προστίμων σύμφωνα με το άρθ. 50 του Ν. 4257/2014 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

19. Συγκρότηση επιτροπής απόσυρσης και καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

20. Έγκριση αδείας εργασιών για κατασκευή τάφρων για μικροεπισκευές κλπ. της ΟΤΕ Α.Ε. (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

21. Έγκριση αδείας εργασιών για κατασκευή ευρυζωνικών υποδομών και εγκατάστασης οπτικών ινών της Cyta ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

22. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση του Α΄/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης θεάτρων-κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

23. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (εισηγητής κ.Κότσαλος Αγαθ. – Πρόεδρος Δημ. Συμβ.).

24. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

25. Έγκριση ή μη αιτήματος μείωσης μισθώματος Δημοτικών Σφαγείων Αιτωλικού (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

26. Έκπτωση εγγυητικών επιστολών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

27. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

28. Έγκριση δημοπράτησης ιχθυοτροφείου Ανατολικής Κλείσοβας (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

29. Εφαρμογή του άρθρ. 9 του κανονισμού κοιμητηρίων σχετικά με ανεξόφλητα τέλη καθαριότητας και συντήρησης (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

30. Προμήθεια στεφάνων για Εθνική Εορτή 28ης Οκτωβρίου, επέτειο Πολυτεχνείου, ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων κλπ. (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

31. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2014 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.