Σάββατο, 29 Ιανουαρίου, 2022

Η ατζέντα του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου

Η ατζέντα του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου

Την ερχόμενη Παρασκευή 25 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα επιβολής του Έκτακτου Ειδικού Τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε)..
2. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» & αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2011.
3. Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «Ύδρευση Τ.Δ. Λεπενούς » και αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος έτους 2011.
4. Κατανομή πίστωσης στο ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου» για πληρωμή Σχολικών Τροχονόμων (Απριλίου – Μαϊου – Ιουνίου 2011)
5. Κατανομή ποσού (Δ΄ ΔΟΣΗ) για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιες Εκπαίδευσης .
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2011.
7. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2011.
8. Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Δήμου Αγρινίου.
9. Επιχορήγηση (ΚΟΙ.Π.Α. και Δημοτικά Στάδια νέου Δήμου Αγρινίου).
10. Έγκριση δαπανών διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Αγρινίου.
11. Μίσθωση ακινήτου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Ματαράγκας
12. Απ΄ ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων λόγω ματαίωσης διαγωνισμού.
13. Καθορισμός τιμής μονάδος για αγορά ακινήτου για τη δημιουργία νέου Νεκροταφείου στη Δημοτική Κοινότητα Καινουργίου .
14. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ Δήμου Αγρινίου και Γ.Ν.Ν.Α. περί προσδιορισμού αποζημίωσης σε ρυμοτομική απαλλοτρίωση.
15. Παραλαβή μελέτης προσδιορισμού χώρων για το έργο Σ.Μ.Α. (Σταθμός μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγρινίου.
16. Γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής έκθεσης, για την υπό έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας «Ξυλουργικό εργαστήριο» που ευρίσκεται εντός σχεδίου πόλης Αγίου Κων/νου (ΟΤ. 147) στο Δήμο Αγρινίου – Ν. Αιτωλ/νίας ιδιοκτησίας κ.Παπαγιάννη Δημητρίου του Ιωάννη.
17. Γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής έκθεσης για την υπό έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας «Αρτοποιείο»στο Αγρίνιο ιδιοκτησίας Βελτσίστα Φώτιου του Χρήστου.
18. Γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής έκθεσης για την υπό έγκριση περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας «Αρτοποιείο» στο Αγρίνιο ιδιοκτησίας Χασιώτη Χρήστου του Επαμεινώνδα.
19. Γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής έκθεσης για την υπό έγκριση περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας «Πρατήριο υγρών καυσίμων με δύο υπαίθριες ράμπες πλύσεως – λιπάνσεως» στα Διαμαντέϊκα ιδιοκτησίας κ. Ελευθερίου Μπιτσικώκου του Ιωάννη.
20. Έγκριση αποφάσεων του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Αγρινίου», :ήτοι:
Α) αριθ. 31/2011 «Καθορισμός ύψους αποζημίωσης παρεχόμενων υπηρεσιών
Β) αριθ. 34/2011 «Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών »
Γ) αριθ. 35/2011 «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης»
Δ) αριθ. 36/2011 «Κανονισμός Προσωπικού»
21. Παραλαβή μελετών:
Α) «Υδραυλική μελέτη έργων διευθέτησης στον χείμαρρο Ποταμούλας »
Β) «Βελτίωση δρόμου από Αφράτο προς περιστέρι του Δήμου Παραβόλας
(Τοπογραφική)»
Γ) «Βελτίωση δρόμου από Αφράτο προς περιστέρι του Δήμου Παραβόλας
(Οδοποιίας).΄
Δ) «Μελέτη οδοποιίας για βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Λεπενού –
Κεχρινιά από θέση Βουριά έως θέση Τρία Αλώνια.
Ε) «Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για βελτίωση – ασφαλτόστρωση
τμήματος οδού Λεπενούς- Κεχρινιάς από θέση Βούρια έως θέση Πελιχρινιάσα»
22. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Οδοποιία Δ.Δ. Νεάπολης
έτους 2010» (αναδ. Αφοί Βαλτινού & ΣΙΑ Ε.Ε.)
23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (με υπέρβαση ΦΠΑ) του έργου
«Συμπλήρωση περιτοίχισης – διαμόρφωση νέου Κοιμητηρίου Παραβόλας » (αναδ.
Κων. Παππάς).
24. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής έργων:
Α) «Ανακατασκευή – Ασφαλτόστρωση – ηλεκτροφωτισμός οδών Σαλάκου –
Κύπρου – Αντωνοπούλου » (αναδ. Κ/ξία Χ. Μπουρνάζος – Δ. Τζογάνης)
Β) «Οδοποιία Δημοτικού Διαμερίσματος Αγ. Κων/νου (ΙΜΒΡΟΥ – ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ
κλπ) » Δήμου Αγρινίου.
Γ) «Οδοποιία έδρας» (τέως Δήμου Στράτου).
Δ) «Αποχέτευση Δ.Δ. Νεάπολης και οικισμού Ν. Μπαμπαλιού Δήμου Νεάπολης.»
25. Τροποποίηση στο Ο.Τ. 97 του σχεδίου πόλης Τ.Δ. Αγίου Κων/νου Δήμου Αγρινίου
(άρση και επανεπιβολή ρυμοτομίας – σχετ. αριθ.54/2011 απόφαση Ποιότητας Ζωής)
26.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (σχετ. αριθ. 58/2011 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής).
27.Επί αιτήσεως Λαζαρίνη Νικολάου για διαγραφή οφειλής προς το Δήμο.
28.Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου»
29. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».
30. Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ» για τον απολογισμό οικονομικού έτους 2010.
31. Επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού από παράβαση Κ.Ο.Κ.
32. Διαγραφή χρεών.
33. Αιτήσεις , έγγραφα, αναφορές.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.